Personalo vadyba įmonės personalo analizė


Įvadas. Įmonės charakteristika. Pareigybių pareiginiai nuostatai. Parengti buhalterio (-ės) pareigybės pareiginius nuostatus. Aprašyti buhalterės (- io) pareigybės darbo vietą (darbo analizė). Suformuluoti reikalavimus pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Personalo atrankos procesas. Skelbimas laisvai darbo vietai užimti. Personalo atrankos metodai. Personalo darbuotojų adaptavimo procesas. Motyvavimo priemonių taikymas. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.


Direktoriaus pareigos - skirti pareigas darbuotojams ir atleisti iš pareigų darbuotojus, nustatyti darbuotojų pareiginį atlyginimą, sudaryti rašytinę darbo sutartį su darbuotojais.Tvirtinti bendras darbo ir vidaus tvarkos taisykles,leisti įsakymus bei prižiūrėti kaip jų laikomasi. Prižiūrėti kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų reikalavimų. .Pasirašinėti sutartis įmonės vardu. Siekti geresnių rezultatų bendrovės veikloje. Kontroliuoti kaip laikomasi vyriausybės nutarimų, įsakymų ir ar jie įgyvendinami teisingai. Prisiimti atsakomybę už įmonės veiklą ir darbuotojus.

Gamybos vadovas (augalininkystėje) pareigos – kultūrinių augalų ir natūraliosios augalijos naudojimas žmonėms aprūpinti maisto produktais, pramonei – žaliava. Skiria pareigas fermų darbuotojams, indžinieriams, visiems bendrovėje paprastai dirbantiems asmenims.

Gamybos vadovas (gyvulininkystėje) pareigos – prižiūrėti žaliavas bei pašarus. Prižiūrėti tvarką fermų terotorijoje, skirti pareigas fermų darbininkas, prižiūrėti ar galvijams pakankamai visko užtenka.

Agronomo pareigos - bendravimas su ūkininkais ir žemės ūkio bendrovių atstovais, jų vizitavimas, konsultavimas, informacijos teikimas apie įmonės parduodamus produktus. Kliento poreikių išsiaiškinimas ir abiems pusėms tinkamiuasių pasiūlymų teikimas. Naujų klientų paieška ir lojalumo užtikrinimas. Taip pat nuolatinis kvalifikacijos kėlimas apie esamus ir naujus rinkoje atsirandančius produktus. Grūdų pirkimo sutarčių sudarymas, sąlygų derinimas. Skirti pareigas fermų darbininkams, indžinieriams, sandėlio darbuotojams, taip pat techniką prižiūrėintiems asmenims.

Skirti pareigas darbuotojams ir atleisti iš pareigų darbuotojus, nustatyti darbuotojų pareiginį atlyginimą, sudaryti rašytinę darbo sutartį su darbuotojais,tvirtinti bendras darbo ir vidaus tvarkos taisykles,leisti įsakymus bei prižiūrėti kaip jų laikomasi,pasirašinėti sutartis įmonės vardu, siekti geresnių rezultatų bendrovės veikloje.

Žaliavų tiekimas, gamybos proceso organizavimas, gaminių realizaviams ir pardavimas, pačių prekių pardavimas. Kultūrinių augalų ir natūraliosios augalijos naudojimas žmonėms aprūpinti maisto produktais, pramonei – žaliava. Skiria pareigas fermų darbuotojams, indžinieriams, visiems bendrovėje paprastai dirbantiems asmenims.

Bendravimas su ūkininkais ir žemės ūkio bendrovių atstovais, jų vizitavimas, konsultavimas, informacijos teikimas apie įmonės parduodamus produktus. Kliento poreikių išsiaiškinimas ir abiems pusėms tinkamiuasių pasiūlymų teikimas. Naujų klientų paieška ir lojalumo užtikrinimas. Taip pat nuolatinis kvalifikacijos kėlimas apie esamus ir naujus rinkoje atsirandančius produktus. Grūdų pirkimo sutarčių sudarymas, sąlygų derinimas. Skirti pareigas fermų darbininkams, indžinieriams, sandėlio darbuotojams, taip pat techniką prižiūrintiems asmenims.

2.2. Aprašyti buhalterės (- io) pareigybės darbo vietą (darbo analizė)

Buhalteris turi teisę: susipažinti su įmonės vadovybės sprendimų projektais, susijusiais su jo veikla; teikti darbo, susijusio su šiuose nuostatuose numatytomis pareigomis, tobulinimo pasiūlymus; vadovaujantis savo kompetencija, pranešti tiesioginiam vadovui apie visus einant savo pareigas išaiškintus trūkumus ir siūlyti būdus, kaip juos šalinti; asmeniškai ar vyr. buhalterio pavedimu užklausti struktūrinius padalinius ir specialistus informacijos ir dokumentų, reikalingų jo pareigoms vykdyti; pasitelkti visų (atskirų) struktūrinių padalinių specialistus spręsti jam paskirtus uždavinius (jei tai numatyta struktūrinių padalinių nuostatuose, jei ne, vadovo leidimu); reikalauti iš įmonės vadovybės pagalbos vykdant savo pareigas ir teises;

  • Microsoft Word 94 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (2831 žodžiai)
  • Kolegija
  • Juoqte
  • Personalo vadyba įmonės personalo analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Personalo vadyba įmonės personalo analizė. (2016 m. Vasario 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/personalo-vadyba-imones-personalo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 05:55
×