Personalo vadyba ir darbuotojų paieška


Vadybos referatas.

Kandidatui į darbo vietą keliami reikalavimai Bendrieji klausimai. Naujų darbuotojų paieška atliekama keliais etapais. Būsimojo darbo aprašas. Pageidaujamo kandidato asmenybės aprašas. Pasirengimas atrankos pokalbiui. Pokalbio planavimas. Dabartinė veikla. Darbiniai santykiai. Asmeniniai interesai. Bendrosios gyvenimo aplinkybės. Įsidarbinimo motyvai. Pokalbis gali vykti maždaug tokiu nuoseklumu. Pokalbio užmezgimas. Trumpas pokalbio tikslo paaiškinimas. Klausimų kandidatui pateikimas ir aktyvus klausymasis. Trumpas būsimo darbo apibūdinimas. Laikas kandidato klausimams. Pokalbio užbaigimas. Gautos informacijos sutvarkymas. Pasirinkimo patikrinimas. Rezultatų patikrinimas ir įvertinimas.


1.Darbo ir asmenybės aprašymas, t. y. darbo reikalavimų ir idealaus žmogaus, tinkančio tai darbo vietai, aprašymas (tai darbdaviai padaro raštu arba susidaro vaizdą mintyse, koks turi būti žmogus, kad tiktų tam darbui).2. Nustatymas, kur ir kokiu būdu darbdavys ieškos kandidatų.3. Pirminė atranka (telefonu, pagal anketinius duomenis, gyvenimo aprašymą, rekomendacijas ir pan.).4. Pasirengimas pokalbiui su kandidatais, perėjusiais pirminę atranką.5. Pokalbiai su kandidatais ir jų įvertinimas.6. Galutinė atranka (pasirenkami kandidatai ir susitariama su jais).7. Grįžtamojo ryšio sukūrimas (naujam darbuotojui kurį laiką padirbus įmonėje, įvertinamas jo tinkamumas darbui, – taip patikrinama darbuotojų parinkimo sistema ir kandidatų įvertinimo metodai). Kiekvieną etapą apžvelgsime smulkiau.

Tinkamo darbo aprašo ypatybės:● nurodytas aiškus galutinis atliekamo darbo tikslas;● visas darbas suskirstytas į pagrindinius veiksmus;● pagrindiniai veiksmai suformuluoti veiksmažodžiu, kuris aiškiai nurodo, ką kandidatas turi padaryti;● dėmesys skiriamas pagrindiniams dalykams, o ne smulkmenoms;● pagrindinių veiksmų turi būti ne daugiau kaip 15, gali būti ir kur kas mažiau.

Kai darbdavys žino, kokiomis savybėmis turi pasižymėti būsimasis darbuotojas, jam iškyla klausimas, kur ir kaip tokį surasti, o svarbiausia, kaip atpažinti, kad atėjęs kandidatas tokias savybes turi. Kandidatams įvertinti dažniausiai taikomas pokalbis, nors jis yra mažiausiai patikimas. Pokalbio metodas iš pirmo žvilgsnio atrodo pigiausias: nereikia samdyti specialistų testams atlikti, organizuoti užduočių ir kviesti ekspertų, kurie stebėtų, kaip kandidatai tas užduotis atlieka. Kiek kainuoja atrankos metu padarytos klaidos (nepriimti tinkami kandidatai, netinkamų kandidatų mokymas, paskui vėl naujų darbuotojų ieškojimas, priimtų naujų darbuotojų klaidos ir t. t.), apskaičiuoti sunku, bet darbdaviai tai gana gerai žino, nes dauguma šioje srityje turi daug karčiospatirties.

Todėl vertinimo pokalbiui jie rengiasi rimtai. Rengdamasis pokalbiui darbdavys kelia šiuos klausimus:1. Kaip suplanuoti pokalbį, kad būtų sudarytos sąlygos kandidatui atsiskleisti ir būtų atskleistos būtent tos savybės, kurios bus reikalingos būsimam darbui? Kokį sudaryti pokalbio klausimų sąrašą?2. Kaip pokalbio metu gauti realių pavyzdžių apie kandidato elgesį darbinėje veikloje?3. Kaip įvertinti apklausiamojo žmogaus gebėjimus, reikalingus konkrečiam darbui?

Kvalif kuotas darbdavys pokalbį planuoja kiekvienam kandidatui atskirai.Atliekami šie veiksmai:● susipažįstama su darbo, į kurį pretenduoja kandidatas, aprašu ir asmenybės specif kacija;● išanalizuojama jau turima informacija apie kandidatą (anketa, gyvenimo aprašymas, rekomendacijos, testų rezultatai) ir išsiaiškinama, kokių dalykų dar reikia paklausti;● numatomi klausimai, apimantys šešias sritis, kuriais surenkama informacija trims pagrindiniamsdalykams – kandidato kompetencijai, patikimumui ir motyvacijai – įvertinti.

6. Įsidarbinimo motyvai. Darbdaviai, aiškindamiesi, kodėl žmogus nori dirbti tam tikrą darbą, sužino, ko jis tikisi. Tuo tikslu dažnai klausiama:● Kodėl jūs norite dirbt šį darbą?● Koks, jūsų nuomone, būtų jūsų indėlis?● Kas sukėlė jūsų susidomėjimą?● Kokios jūsų ambicijos, ko norėtumėte pasiekti?

III. Klausimai gali būti pateikiami pagal pasirengtą pokalbio planą ir pagal reikalą kiek pakeičiami, papildomi. Į šią dalį taip pat įeina prieštaraujantieji įrodymai. Renkama informacija apie kandidatą (jo kvalifikaciją, patikimumą, motyvaciją darbui ir motyvaciją dirbti konkrečiai šioje darbo vietoje).

 • Vadyba Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Dovile
 • 8 puslapiai (2992 žodžiai)
 • Kolegija
 • Vadybos referatai
 • Microsoft Word 30 KB
 • Personalo vadyba ir darbuotojų paieška
  10 - 8 balsai (-ų)
Personalo vadyba ir darbuotojų paieška. (2016 m. Balandžio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/personalo-vadyba-ir-darbuotoju-paieska.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 16:04