Personalo vadyba konspektas (3)


1 skyrius “personalo vadybos turinys ir darbo su personalu aplinka”. Personalo vadybos samprata ir turinys. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos skirtumai. Darbo su personalu veiksnių sistema. Išorinės aplinkos veiksniai. Numatomi perspektyviniai aplinkos pokyčiai. Vidinės aplinkos veiksniai. Stambių ir smulkių bei vidutinių įmonių ypatumai. Personalo organizavimo turinys. Personalo klasifikavimas. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo poreikio planavimo turinys. Bendrasis personalo poreikis ir jo nustatymo metodai. Skaičiuotiniai metodai. Analitiniai metodai.

Prieš nagrinėjant personalo vadybos sampratą, tikslinga išsiaiškinti bendresnę - vadybos- sąvoką. Vadyba tai angliško termino management atitikmuo, pasiūlytas Vytauto Andriaus Graičiūno. Vadyboje gali būti akcentuojamas struktūrinis – objektinis ir procesinis – funkcinis vadybos aspektai.

Tarp šių sričių nėra aiškios skiriamosios ribos. Pvz., motyvavimui priskirtinas ir darbo užmokestis, todėl dažnai skiriamuoju kriterijumi yra formalizavimo lygis, kuriam personalo organizavimas pasiduoda labiau nei personalo valdymas.

Jokia sistema neveikia izoliuota. Darbui su personalu daro didelę įtaką vidinė ir išorinė aplinka.

Bendroji aplinka yra tam tikrame laikotarpyje vienoda ir sąlyginai pastovi visoms tam tikros teritorijos sistemoms. Ji gali būti analizuojama įvairiais aspektais: socialiniu, kultūriniu, ekonominiu, politiniu, įstatyminiu, technologiniu, ekologiniu ir pan. Dažnai bendroji aplinka tiesiogiai nesusiejama su sprendžiamais uždaviniais, nors visuomet turi įtaką jų sprendimui

Užduoties aplinką nulemia sistemos sprendžiami uždaviniai. Čia aplinka traktuojama siauriau - tiek, kiek ji susieta su konkretaus tikslo siekimu. Ji yra išorinės aplinkos dalis, tačiau kiekvienam konkrečiam atvejui ji skiriasi. Vienu atveju reikia įvertinti situaciją šalyje, kitu - užsienyje. Kartais pakanka žinoti darbo jėgos būklę regione, kartais šalyje.

Labai dažnai išoriniai ir vidiniai veiksniai yra vienodi esme ir jų priskyrimą lemia nagrinėjama sistema. Pvz., technikos plėtotė giminingoje įmonėje yra išorinis veiksnys, nagrinėjamoje įmonėje - vidinis veiksnys. Skirtumas tas, kad išorinius veiksnius įmonė gali paveikti tik iš dalies - turi juos žinoti ir prie jų prisitaikyti, o vidinius gali ir turi keisti pati, nors pirmieji skatina ar slopina pastarųjų raidą. Egzistuoja ir atgalinis ryšys - tobulindama vidinius veiksnius įmonė daro įtaką ir išoriniams veiksniams.

Labai svarbu objektyviai įvertinti tiek vidinius, tiek išorinius veiksnius, jų kiekybinius ir kokybinius parametrus. Jeigu to bus nepaisoma, priimti sprendimai bus nerealūs, neadekvatūs susidariusiai situacijai.

Išsivysčiusioms šalims yra būdingos šios darbui su personalu darančios įtakos vystymosi tendencijos.

1.Spartus technikos, technologijos, gamybos automatizavimo, kompiuterizavimo ir ryšių technikos lygio kilimas.

3.Visuomenės, įmonių visuomeninio ir ekonominio gyvenimo demokratizavimas ir humanizavimas.

Kartu pasireiškia ir kai kurios prieštaringai vertinamos tendencijos. Procesų mechanizavimas, automatizavimas, kompiuterizavimas sukelia didėjantį darbo diferencijavimą. Reikia vis daugiau aukštos kompetencijos darbuotojų, kurių visada trūksta, tačiau didėja ir rutininio darbo darbuotojų dalis. Pirmieji darbuotojai kelia savo reikalavimus įmonėms (didesnio atlyginimo, rūpinimosi jų motyvacija ir kt.) ir dažniausiai tai gauna. Antrieji darbuotojai turi tenkintis rutininiu darbu. Daugelyje įmonių yra aiškios nepakankamai kvalifikuotos darbo jėgos poreikio mažėjimo tendencijos, o tai sukelia įvairių programų (paankstinto išėjimo į pensiją, kompensacinių išmokų) taikymą.

Lietuvos ekonominę situaciją sąlygoja tik neseniai pasibaigęs, intensyvus privatizavimo procesas, kurio dėka susiformavo nauja ūkio struktūra, pasikeitė realizavimo rinkos ir stambių bei smulkių-vidutinių įmonių santykis. Tik 1995 m. buvo stabilizuotas bendrojo vidaus produkto kritimas, tačiau ir 2001 m. jis sudarė tik 73,0 proc. 1990 m. lygio. 1993 – 2001 m. bankroto procedūra buvo paskelbta 1396 įmonėms, iš kurių iki 2001 metų pabaigos buvo atleista 83,5 proc. arba 49 tūkst. jose dirbusių darbuotojų. Tai ypač paaštrino konkurenciją darbo rinkoje. Ypač dideli reikalavimai keliami darbuotojų sugebėjimui greitai persikvalifikuoti, jų žinioms dirbti rinkos sąlygomis (tarp jų užsienio kalbų, mokėjimui dirbti asmeniniais kompiuteriais), energijai, iniciatyvai, gebėjimui išsiugdyti rinkai reikalingas ir jomis pasinaudoti. Jei pridėti ir reikalavimus, susijusius su integracija į Europos Sąjungą, formuojasi ryškus problemų personalo vadybos srityje vaizdas.

Šiandieninės smulkios ir vidutinės įmonės gali būti dviejų tipų (1.3 lent.).

  • Microsoft Word 284 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 121 puslapis (42186 žodžiai)
  • Universitetas
  • Edvinas
  • Personalo vadyba konspektas (3)
    10 - 9 balsai (-ų)
Personalo vadyba konspektas (3). (2015 m. Gruodžio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/personalo-vadyba-konspektas-3.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 05 d. 22:33
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo