Personalo vadyba konspektas (4)


Dalis. Žmonių resursai ir socialinė ekonomika Lietuvoje. DARBO RINKA. Darbo santykiai ir darbo apmokėjimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos aktualijos. Socialinis draudimas ir pensijos. Socialinis draudimas tikslai ir reformos. Gerėjantis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto surinkimas. Naujovės pensijų sistemoje. Valstybinės pensijos , valstybinės šalpos išmokos ir parama pasipriešinimo 1940 – 1990. okupacijoms dalyviams bei nukentėjusiems asmenims. Piniginė socialinė parama , socialinė aprėptis. Piniginė socialinė parama. Socialinis darbas. Socialinės globos įstaigų veikla. Lygių galimybių aktualijos. Valstybės parama būstui įsigyti ar išsinuomoti. Bendruomenių , vaikų , jaunimo , šeimos reikalai. Bendruomenių vaidmuo ir savanoriškos veiklos plėtojimo kryptys. Vaiko teisių apsauga , globa rūpyba , įvaikinimas. Jaunimo politika. Šeimos politika. Moterų ir vyrų lygybė. Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2010 – 2014. programos priemonių plano įgyvendinimas. Pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai moterų ir vyrų lygybės srityje. ES ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymas. Es struktūrinės paramos panaudojimas. ES struktūrinių fondų parama. Kita ES parama. Narystė Europos sąjungoje. Narystė kitose tarptautinėse organizacijose. Dvišalis bendradarbiavimas. Dalis. Darbo išteklių ekonomika ir valdymas , 17. Kitos pensijų rūšys. Kompensacija už ypatingas darbo sąlygas. Kitos socialinės paramos formos. Bedarbio pašalpa. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo vaidmuo ir organizavimo modeliai. Lietuvos mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo poreikis. Darbuotojų skaičiaus planavimo metodologija. Darbo laikas ir poilsio laikas. Atostogos. Darbo laiko fondo planavimas. Darbo laiko ir išdirbio normos.


2.4. Valstybinės pensijos, valstybinės šalpos išmokos ir parama pasipriešinimo 1940–1990 m. okupacijoms dalyviams bei nukentėjusiems asmenims

2012 m. pirmą kartą buvo pradėta įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos programa, kuria siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Programai įgyvendinti 2012 m. iš valstybės biudžeto buvo skirta 8 mln. litų, kurie savivaldybėms paskirstyti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį žmonių skaičių savivaldybėse. 2012 m. pirmą kartą buvo pradėta įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos programa, kuria siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Programai įgyvendinti 2012 m. iš valstybės biudžeto buvo skirta 8 mln. litų, kurie savivaldybėms paskirstyti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį žmonių skaičių savivaldybėse. menių socialinės plėtros 2011–2013 metų programos priemones, siekiama įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką bei skatinti bendruomenių organizacijų plėtrą socialinėje srityje. Programos priemonėmis siekiama sudaryti sąlygas ilgalaikei bendruomeninės veiklos plėtrai, finansuoti perspektyviausių bendruomenių organizacijų veiklą, gerosios patirties sklaidą, stiprinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir viešojo sektoriaus partnerystę bei skatinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių verslumą.

5.1. Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 m. programos priemonių plano įgyvendinimas

Kad moterų ir vyrų lygybė taptų realybe, nuosekliai įgyvendinama jau trečioji Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 m. programa (toliau – Programa) ir jos įgyvendinimo priemonių planas. 2012 metais įgyvendintos 49 Programos priemonės, kuriomis buvo siekiama moterų ir vyrų lygybės užimtumo, švietimo ir mokslo, sprendimų priėmimo, Europos Sąjungos ir tarptautinio bendradarbiavimo, krašto apsaugos, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos, moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo mechanizmų ir metodų plėtros srityse.Už Programos įgyvendinimą yra atsakingos visos ministerijos. Didelė dalis priemonių yra tęstinės, jų poveikiui pasiekti reikia ilgesnio laikotarpio, todėl bendras Programos įgyvendinimo rezultatų ir poveikio išplėstinis lyginamasis vertinimas bus atliekamas 2014 m.

5.2. Pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai moterų ir vyrų lygybės srityje

Aptariamu laikotarpiu vyko du Aukšto lygio darbo grupės lyčių aspekto integravimui posėdžiai. Pirmajame posėdyje svarstytas Pekino veiksmų platformos tęstinumas: Airija ir Lietuva pristatė savo būsimo pirmininkavimo prioritetines temas moterų ir vyrų lygybės srityje. Pristatyti Danijos pirmininkavimo rezultatai (priimtos Tarybos išvados: dėl lygybės švietimo srityje bei Moterys ir aplinkosauga). EK atstovė aptarė Moterų ir vyrų lygybės pažangos ataskaitą. Antrajame posėdyje taip pat aptartas Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo tęstinumas: srities „Moterys ir žiniasklaida“ rodikliai, sritys „Instituciniai mechanizmai“ ir „Moterys ir ekonomika“. Posėdyje taip pat pasidalinta naujausia informacija apie pokyčius moterų ir vyrų lygybės srityje valstybėse narėse, aptartas Europos lyčių lygybės pakto įgyvendinimas Airijos, Lietuvos, Graikijos pirmininkavimo programose, strateginis požiūris į lyčių lygybės skatinimą ir lyčių aspekto integravimą nacionaliniu ir ES lygmenimis, PROGRESS programa.

Teisę gauti Valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją turi vienas iš šių asmenų: našlė arba našlys, auginantys mirusiojo vaikus arba slaugantys mirusiojo vaikus pirmos grupės invalidus, tapusius invalidais iki 18 metų. Be socialinio draudimo pensijų yra valstybinių pensijų sistema. Šios pensijos skiriamos nusipelniusiems krašto asmenims, žymiems meno, mokslo, politikos ir kt. veikėjams. Jos finansuojamos iš valstybės biudžeto, o ne iš socialinio draudimo fondo. Kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas reglamentuoja Respublikos įstatymai:1. Teisę gauti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas turi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai iki 1995m. sausio 1 d. dirbę įstatymo nustatytą laiką ypatingomis darbo sąlygomis.2. Kompensacija nepriklauso asmenims, kuriems iki 1995m. sausio 1 d, buvo paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės ar ištarnauto laiko. 3. Kompensacija skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai pagal nuolatinę kompensacijos gavėjo gyvenamają vietą.

  • Microsoft Word 46 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (6303 žodžiai)
  • Universitetas
  • Miroslav
  • Personalo vadyba konspektas (4)
    10 - 3 balsai (-ų)
Personalo vadyba konspektas (4). (2016 m. Gegužės 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/personalo-vadyba-konspektas-4.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 05:44
×