Personalo vadybos kursinis darbas


Įvadas. Įmonės personalo darbo organizavimo samprata. Įmonės vadovo funkcijų ir vadovo darbo organizavimo įtaka darbuotojų veiklos kokybei. Įmonės veiklos charakteristika. Pareigybių, darbo vietų aprašymas ir reikalavimų profilio formavimas. Reikalavimai pareigybę užimančiam darbuotojui. Organizacinė valdymo struktūra. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms. Įdarbinimui reikalingų dokumentų sąrašas. Atrankos vykdymas. Adaptacijos proceso apibūdinimas. Personalo mokymo organizavimas. Vadovo funkcijų ir darbo organizavimo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Žodynas.

Personalas yra visos įmonės veikimo pagrindas, nuo jo priklauso visų darbų efektyvumas, kokybė ir įmonės sėkmė. Pagrindiniai personalo ištekliai yra darbuotojai, todėl reikia labai daug dėmesio skirti jiems, jų motyvacijai, tobulinimui ir ugdymui.

Vadovas norėdamas, kad jo darbuotojai tobulėtų ir mokytųsi privalo išmanyti mokymo procesą, kuris padės atrinkti į kurių darbuotojų mokymą verta investuoti ir nuspręsti jo mokymo metodą.

Praktinės dalies tikslas – išanalizuoti PĮ Kubiliaus transportas veiklą ir personalo darbo organizavimą.

Aprašyti atrankos vykdymo ir adaptacijos procesus;

Išanalizuoti vadovo funkcijų ir darbo organizavimą;

Pateikti PĮ Kubiliaus transportas dokumentus: darbo laiko apskaitos žiniaraštį, darbo grafiką ir sutartį, darbo užmokesčio žiniaraštį, darbo pažymėjimo pavyzdžius.

Darbo tikslas – išanalizuoti personalo vadybos sampratą.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti įmonės personalo darbo organizavimą;

Išsiaiškinti koks yra įmonės personalo darbo organizavimo turinys;

Išanalizuoti įmonės vadovo funkcijų ir vadovo darbo organizavimo įtaką darbuotojų veiklos kokybei.

Vadovui labai svarbu tampa efektyviai organizuoti savo ir savo pavaldinių darbą. Galima išskirti tokias vadovo darbo organizavimo kryptis:

Vadovas, kuris sugeba tinkamai ir efektyviai atlikti savo funkcijas ir organizuoti savo pavaldinių darbą, teigiamai veikia ir darbuotojų veiklą. Racionaliai paskirstyti darbui, realiai apibrėžtas laiko limitas gerina darbuotojų darbo kokybę. Vadovas tinkamai motyvavęs savo pavaldinius taip pat gauna labai didelę nauda, didėja darbuotojų produktyvumas.PRAKTINĖ DALIS

Sudaryti įmonės balansą, pildyti ataskaitas, skaičiuoti darbo užmokestį, pildyti ilgalaikio turto korteles, sudaryti pelno nuostolio ataskaitas.

Fizinių pastangų reikalauja dalyvavimas susirinkimuose, pasitarimuose įmonės klausimais. Kartais važinėja susitikti su bendradarbiaujančių įmonių vadovais.. Taip pat fizinių pastangų reikalauja nuvykimas į autovežių stovėjimo garažus ir darbų kontroliavimas.

Protinės pastangos yra didžiausia darbo dalys, todėl kad įmonės vadovas pagal savo darbo pobūdį, turi priimti sprendimus apie krovinių pasirinkimą, lėšų skirstymą ir kt.

Įmonės vadovas palaiko ryšius su savo pavaldiniais, tvarko jų darbą. Taip pat aktyviai bendrauja su kitų firmų atstovais.

Organizuoja jam pavaldžių tarnybų ir struktūrinių padalinių dalyvavimąUžtikrina, kad ūkinės bei finansinės sutartys su tiekėjais būtų sudarytos laiku, nuolat plistų tiesioginiai ir ilgalaikiai ūkiniai ryšiai, prižiūri tinkamą produkcijos tiekimo įsipareigojimų vykdymą. Užtikrina, kad darbo atlyginimas darbuotojams būtų mokamas laiku. Organizuoja sandėlių darbą, sukuria tinkamas sąlygas automobiliams saugoti.

Padarytą materialinę žalą, kaip to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos darbo ir civilinis kodeksai.

Turėti įmonės reprezentavimo ir viešo kalbėjimo auditorijai įgūdžių.

Papildomi reikalavimai: Įmonės vadovas privalo turėti darbo stažą bent 4 metus panašioje srityje. Pageidautina mokėti anglų, vokiečių ir rusų kalbą. Vairuotojo pažymėjimas.

Pasirinksime vidinius personalo paieškos šaltinius. Kandidatų ieškosime darbuotojų tarpe arba iš anksčiau dirbusių darbuotojų tarpo.

Kiekvienam pokalbiui su kandidatu į darbo vietą reikia pasirengti scenarijų, pagal kurį bus vykdomas pokalbis. Scenarijuje turi būti nurodytas tikslas, pokalbio vieta, klausimai susiję su išsilavinimu, profesine patirtimi, kandidato lūkesčiais, klausimai susiję su asmeninėmis kandidato savybėmis bei klausimai susiję su rizika dėl darbo t.y. savanaudiški klausimai. Scenarijaus gale įvardinti ar kandidatas tinkamas ar ne.

Prieš atvykstant kandidatui vairuotojo pareigoms užimti mes nusistatome pokalbio tikslą - išsiaiškinti, kuris kandidatas labiausiai tinka vairuotojo pareigoms užimti bei sukuriama jauki, suteikianti pasitikėjimo atmosfera pokalbiui (padedama mineralinio stiklinė ir kavos (arbatos) puodelis). Atvykus kandidatui jis administratorės palydimas į direktoriaus kabinetą ir pokalbis ten vyksta apie 15 minučių. Pokalbio metu kandidatui užduodami profesinės kompetencijos klausimai (Ką svarbaus savo profesiniame gyvenime Jūs nuveikėte?), asmeninių savybių klausimai (Kaip apibūdintumėte save?) bei kiti klausimai ( kas gali pakenkti siūlomam darbui, kokie rizikos veiksniai, savanaudiški klausimai). Pasibaigus pokalbiui kandidatas išlydimas, įvertinama jo kandidatūra ir nusprendžiama ar jis tinkamas, ar ne.

Adaptavimo programa iš anksto apgalvota gali padėti žmogui adaptuotis kolektyve ir darbo vietoje. Įmonei tai naudinga, nes visų pirma, gerai besijaučiantis žmogus sugeba produktyviau dirbti, atneša didesnę naudą įmonei. Antra, įmonės kolektyvas turi būti draugiškas ir geranoriškai priimti naujoką, kad kiekvienam naujai atėjusiam darbuotojui suteikia motyvaciją darbui. Darbuotojai turėtų žinoti, kad yra adaptavimo programa, kad galėtų padėti įsidirbti naujokui įmonėje.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 112 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (4116 žodžiai)
  • Kolegija
  • Rūta
  • Personalo vadybos kursinis darbas
    10 - 2 balsai (-ų)
Personalo vadybos kursinis darbas. (2015 m. Lapkričio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/personalo-vadybos-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 19:50
×