Personalo valdymas įmonėje referatas


Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Įmonė. Įmonės valdymo struktūros. Nuo ko priklauso įmonės struktūra? Personalo valdymas. Personalo valdymo skyrius įmonėje ir jo uždaviniai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo valdymo strategija ir taktika. Personalo motyvavimo (skatinimo) būdai. Personalo valdumo efektyvumas. Tinkamo vadovavimo personalui reikšmė. Išvados. Literatūros sąrašas.


Kiekviena įmonė nori pasiekti kuo įmanoma didesnį pelną, to padaryti yra neįmanoma ( išskyrus atvejus, kai žmonės dirba sau ir jų įmonė sudaro tik jie) be gero, atsidavusio, motyvuoto personalo. Norint, kad personalas atliktų jam pavestas užduotis kuo įmanoma efektyviau reikia jį valdyti. Personalo valdymas įmonėje prasideda nuo tos akimirkos, kai yra pasirašoma darbo sutartis.

Taigi šio referato tikslas yra susipažinti su personalo valdymu bet kurioje įmonėje. Norint įgyvendinti šį tikslą reikės susidurti su šiais uždaviniais:

Nurodyti kas yra personalo skyrius ir kokie jam keliami uždaviniai.

Įmonės struktūra gali būti labai įvairi (čia pateikiama keturios struktūros, kurios plačiai taikomos) :

Dažnai įmonės įmones valdymą galima nurodyti piramide. Kaip matyti iš šios piramidės, dauguma darbuotojų sudaro samdomi darbininkai, todėl visose įmonėse turi būti skirtas didžiulis dėmesys personalo valdymui. Būtent darbuotojai ir nulemia įmonės sėkmę ar jos pražūti. Todėl toliau bus aprašomas personalo valdymas.

Prieš kelerius metus Lietuvoje aukščiausioje lygio vadovai į personalo specialistus žvelgė kaip į personalo dokumentų tvarkytojus. Dabar juos vertina veikiau kaip specialistus, kurie geba užtikrinti, kad įmonėje nestigtų darbuotojų. Žinoma, toks personalo vadovo funkcijų suvokimas labai toli nuo siekiamybės matyti juos kaip strateginius įmonės valdymo partnerius.

Taigi personalo skyrius – tai bendroji administracija arba sekretoriatas. Personalo skyrius vadovas ir darbuotojai vadovaujasi pareiginiais nuostatais:

rūpintis darbuotojų darbo sauga ir sveikata (reglamentuoti saugos darbo taisykles, kontroliuoti jų laikymąsi ir vykdymą).

Kaip matyti iš šių uždavinių personalo specialistai turi tikrai daug darbo įmonėse, kaip anksčiau buvo užsiminta šio skyriaus darbuotoju pagrindinė veikla yra vidaus administracija.

Partnerystės (bendradarbiavimo) principas. Nors atskirų grupių (savininkų, vadovaujančiųjų darbuotojų, darbininkų ir kt.) interesai skirtingi, juos riekia ne priešinti, o derinti.

Pagrindiniai rodikliai, kuriais remiantis įvertinama personalo valdymo taktika ir numatoma tolesnė strategija, yra tokie:

Vertinant ir kuriant personalo valdymo strategiją bei taktiką, taip pat atsižvelgiama ir į personalo politikos ypatumus, kuriuos nulemia įmonės vertybių sistema. Galutinis analizės tikslas – organizacijos veiklos efektyvumo įvertinimas, atsižvelgiant į tai, kaip pasiekti rezultatai atitinka vertybių normas ir kaip patenkinti įmonės darbuotojų poreikiai ir viltys.

Taigi skatinimo būdai, kurie palaiko ir didina darbuotojų motyvacija gali būti tokie:

Taigi tik su tinkamu vadovavimu personalui įmonė gali suklestėti, o jeigu vadovavimas yra prastas, galima teigti, kad įmonė yra pasmerkta pražūčiai.

Įmonės struktūra gali būti labai įvairi, tačiau yra keturios kurios taikomas labai plačiai: patriarchalinė, linijinė, štabų (mišrioji) ir funkcinė.

Personalo skyrius – tai bendroji administracija arba sekretoriatas. Jo uždaviniai: vykdyti su personalu susijusią veiklą ir administracijos funkcijas; personalo duomenų bazės ir archyvinės medžiagos tvarkymas; nagrinėti asmenų prašymus; organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą; rūpintis darbuotojų darbo sauga ir sveikata; padėti įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką.

Personalo skatinimo būdai: Individualizuotas skatinimas; Laimėjimo jausmo palaikymas; Dalyvavimas; Grįžtamasis ryšys; Santykiai kolektyve; Adekvatus darbo krūvis; Patogi darbo vieta.

  • Microsoft Word 906 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3198 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rasa
  • Personalo valdymas įmonėje referatas
    8 - 1 balsai (-ų)
Personalo valdymas įmonėje referatas . (2017 m. Gegužės 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/personalo-valdymas-imoneje-referatas.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 18 d. 20:30
×