Personalo valdymas savarankiškas darbas


Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka, adaptavimas,vertinimas. Darbo santykių valdymas. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas – ištirti LR muitinės personalo valdymo problemas ir pateikti jų sprendimo tobulinimo kryptis.

Išanalizuoti mokslinę literatūrą, teisės aktus bei LR muitinės vidaus dokumentus.

Personalo paklausos būtinumą, sąlygoja šie veiksniai: 1. Organizaciniai sprendimai (pvz., augimo tempai, naujų produktų ar paslaugų kūrimas, naujų rinkų įsisavinimas, pokyčiai reikalavimams personalui, technologiniai ir administraciniai sprendimai). 2. Darbo jėgos veiksniai (pvz., personalo tekamumas, išėjimai į pensiją, atsistatydinimas iš pareigų, mirtys, atleidimai dėl pravaikštų, darbuotojų kvalifikacijos pobūdis ir kokybė). 3. Išorinė aplinka (pvz., infliacija, bedarbystė, kompiuterizacija, konkurentai).

Akivaizdu, kad organizacija, kuri nori įgyvendinti savo tikslus, personalo planavimui turi skirti ypatingą dėmesį, nes tik taip ji galės užtikrinti, kad reikiamu laiku turės reikiamus žmones. LR muitinės personalo poreikio planavimas prasideda nuo organizacinių planų, t.y. organizacijos valdymo struktūros nustatymo bei vadovaujančio personalo struktūros nustatymo. Planavimas paprastai baigiasi bendro poreikio tam tikros pareigybės darbuotojams prognozavimu. Ši prognozė konkretizuojama pagal atskirus padalinius bei pareigybes, taip pat pagal darbuotojų kvalifikacijos laipsnį. Personalo poreikio planavimas yra pagrindinė personalo efektyvaus darbo organizavimo prielaida.

4 Taikyti įvairius atrankos metodus: testus, išsilavinimo tyrimą, medicininius patikrinimus.

Atrankos priemones bandoma nustatyti tinkamiausią kandidatą tam taikomi šie personalo atrankos etapai:

Tarnyos Lietuvos Respublikos muitinėje statute 2000 m. spalio 10 d. Nr. VIII-1986Vilnius. Naudojami šie personalo atrankos etapai:

• Grįžtamasis ryšys., supažindinimas su darbo vieta priklauso nuo naujojo darbuotojo statuso.

Pagal Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutą (2000 m. spalio 10 d.Nr. VIII-1986 Vilnius.) Naudojami šie personalo adaptavimo etapai:

Personalo vertinimą apibrėžia kaip darbuotojo dabartinės ar ankstesnės veiklos lygio vertinimą pagal tam tikrus darbo atlikimo standartus,vertinimas atliekamas dėl trijų priežasčių:

• Poreikio mokyti/tobulinti nustatymui. į vertinimo tikslus įtraukia ir kitas priežastis, dėl kurių tiesioginiai vadovai turi vertinti savo pavaldinių darbą:

Organizacijos mokymasis straipsnyje „Organizacijų mokymosi tyrimas vadybinėje praktikoje“ (Bakanauskienė I., Balvočiūtė R., Balčiūnas S., 2006, P.37) apibūdinamas kaip individualus ar grupių pažintinis procesas, kai dėl probleminių situacijų sprendimo ir refleksijos keičiama individų ir visos organizacijos elgsena. Besimokanti organizacija suprantama kaip savybinė kategorija, atspindinti tam tikrą organizacijos būseną, kai jos struktūroje ir vidinėje aplinkoje palaikomas nuolatinis mokymasis. Mokymo sfera gana siaura ir tiksliai apibrėžta; mokymo metu suteikiami konkretūs įgūdžiai arba konkreti, siauros srities kompetencija, reikalinga šiuo metu darbuotojo užimamoms pareigoms atlikti dabar ir ateityje. Organizacijai naudinga smokymas todėl, kad darbuotojų mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas skatina motyvacijos augimą ir didina lankstumą; garantuoja organizacijos narių reikiamo kvalifikacijos lygio palaikymą. LR muitinėje personalo ugdymui turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys, organizacija turėtų būti suinteresuota kurti vieningas darbuotojų mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo programas. Nors jau 15 metų LR muitinė turi muitinės mokymo centrą, kurime nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija. Darbuotojų mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas organizacijai naudingas, nes skatina motyvacijos augimą ir didina lankstumą; garantuoja organizacijos narių reikiamo kvalifikacijos lygio palaikymą.

Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statute (2000 m. spalio 10 d.Nr. VIII-1986Vilnius.) septintas ir aštuntas skirsnis reglamentuoja muitinės pareigūnų karjerą,skatinimą ir atsakomybę.

Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statute (2000 m. spalio 10 d.Nr. VIII-1986Vilnius.) Dešimtas skirsnis apima muitinės pareigūnų darbo ir poilsio laiką ir visas socialines garantijas.

Dėl per griežto teisinio reglamentavimo LR muitinė netenka galimybių būti lanksti, praranda konkurencinį privalumą; orientuojamasi į kiekybinius, o ne į kokybinius parametrus. Muitinės, kaip valstybės tarnybos, valdymą ir tvarką reglamentuoja specialios teisiškai nustatytos taisyklės.

  • Microsoft Word 44 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3573 žodžiai)
  • Kolegija
  • Žaneta
  • Personalo valdymas savarankiškas darbas
    10 - 3 balsai (-ų)
Personalo valdymas savarankiškas darbas. (2016 m. Lapkričio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/personalo-valdymas-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 14 d. 12:07
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo