Personalo valdymo praktika


Įvadas. Rudiškių seniūnijos seniūno, atsakingo už personalo valdymo organizavimą veiklos pareiginių nuostatų analizė. Personalo organizavimas rudiškių seniūnijoje. Personalo poreikio planavimo tvarka. Paieškos (verbavimo), atrankos, samdos, adaptacijos tvarka. Personalo valdymas rudiškių seniūnijoje. Darbuotojų motyvavimo priemonės ir jų taikymo principai. Įpareigojimų skyrimo pavaldiniams tvarka. Įpareigojimų (užduočių) vykdymo kontrolė. Susirinkimo (posėdžio) organizavimas rudiškių senūnijoje. Susirinkimo (posėdžio) organizavimo, vedimo tvarka. Susirinkimų (posėdžių) organizavimo atmintinė. Personalo valdymo veiklos dokumentavimas rudiškių seniūnijoje. Priėmimo, darbo eigos, atleidimo dokumentų rengimo tvarka. Darbuotojų apskaitos ir statistinių ataskaitų rengimo ir teikimo specifika. Informacinių personalo valdymo sistemų naudojimas. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.

Personalo valdymo praktika buvo atlikta Joniškio rajono Rudiškių seniūnijoje nuo vasario 17 iki kovo 14 dienos. Praktikos vadovė buvo seniūnė Jūratė Čepskienė.

Seniūnija yra pats mažiausias ir arčiausiai gyventojų esantis administravimo vienetas, todėl šios institucijos darbo organizavimas yra svarbus tiek rajono, tiek vietos gyventojams.

2000 m. įkurta Rudiškių seniūnija. Seniūnijai priklauso 22 gyvenvietės. 2009 m. įkurtos 3 seniūnaitijos. Šių metų sausio mėn. duomenimis seniūnijoje gyveno 804 gyventojai. Rudiškių seniūnijos buveinės adresas: Senoji g. 34, Rudiškių k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., LT-84275, el. paštas: rudiskiai.seniunija@joniskis.lt.

Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir nuostatais. Seniūnas turi herbinį antspaudą su Vyčiu ir herbinį antspaudą su gyvenamosios vietovės, kurioje yra buveinė, herbu. Herbas patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. gegužės 10 d. dekretu. Seniūnija turi herbo atvaizdo vėliavą. Seniūnijos teisinė forma – biudžetinės įstaigos filialas.

Organizacinė valdymo struktūra – tai vienas iš pagrindinių įstaigos valdymo elementų (žr. 1 priedą). Jo dėka tarp įstaigos skyrių ir dirbančiųjų paskirstomi valdymo tikslai ir užduotys. Valdymo struktūra nusako įstaigos skirstymą į valdymo pakopas. Seniūnijos veiklą organizuoja ir vykdo seniūnas, kuriam pavaldūs yra raštvedė, socialinė darbuotoja, žemės ūkio specialistas, ūkvedys, valytoja.

Praktikos tikslas – susipažinti su personalo valdymo veikla Rudiškių seniūnijoje, lavinti bendravimo įgūdžius, pritaikyti teorines personalo valdymo žinias praktikoje.

Praktikos uždaviniai:

1. Išsiaiškinus įstaigos organizacinę valdymo struktūrą, išanalizuoti padalinio atsakingo už personalo organizavimą veiklos nuostatus arba darbuotojo, atsakingo už personalo organizavimą, pareiginius nuostatus.

2. Aptarti personalo poreikio planavimo (paieškos, atrankos, adaptacijos) įstaigoje tvarką, darbuotojų motyvavimo (skatinimo) priemones ir jų taikymo principus.

3. Susipažinus su įpareigojimų skyrimo pavaldiniams tvarka, pateikti įstaigos ar jos padalinio vadovo įpareigojimų vykdymo kontrolės pavyzdį, aprašyti kontrolės privalumus ir trūkumus.

4. Aprašyti susirinkimo (posėdžio) organizavimo, vedimo tvarką įstaigoje ir parengti susirinkimų (posėdžių) organizavimo atmintinę.

5. Aprašyti personalo veiklos dokumentavimo įstaigoje principus

  • Microsoft Word 74 KB
  • 2015 m.
  • 19 puslapių (3709 žodžiai)
  • Kolegija
  • Irena
  • Personalo valdymo praktika
    10 - 5 balsai (-ų)
Personalo valdymo praktika. (2015 m. Vasario 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/personalo-valdymo-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 20:25
×