Personalo valdymo ypatumai įmonėje


Vadybos referatas.

Įvadas. Bendra "X" įmonės charakteristika. Personalo valdymas. Personalo valdymo įmonėje pagrindinės dalys Vadovo elgesio ir asmeninio stiliaus įtaka personalui. Vadovo darbo dienos organizavimo ypatumai ir jų įtaka personalui. Personalo testavimas ir atranka. Personalo pripažinimas ir motyvacija. Personalas ir konfliktai. Tiesioginio poveikio priemonių įtaka personalui. Personalo mokymasis ir tobulinimasis. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra ir kiti šaltiniai. PRIEDAS. Įmonės kolektyvinė sutartis. PRIEDAS. Įmonės struktūrinė schema.


Įmonės kontrolinis akcijų paketas priklauso “X” rajono savivaldybei. Ji valdo 99,9 proc. akcijų. 1005 akcijos yra privačios.

Įmonė yra vienintelis šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą miesto vartotojams Bendrovė valdo dvi katilines: “A” ir “B”. Abiejų katilinių tinklai nesujungti tarpusavyje.

Bendroji instaliuota šiluminė galia 216 MW. “A” katilinėje yra eksploatuojama mazutu kūrenami vandens šildymo katilai: PTVM-30 3vnt. po 40,7MW galios; KVGM-50 1vnt. 58,2 MW galios. Mazutu kūrenamas garo katilas DKVR-20-13 – 20 t/val. galios. Biokuru kūrenami 12MW galios garo katilas DE-25-13 ir 10 MW vandens šildymo katilas DE-25. Maksimalus apkrovimas iki 80 MW. Vidutinė šildymo sezono metu apkrova apie 38 MW. Tiekiant tik karštą vandenį vasaros periodu apkrova apie 9 MW. Šilumos energija tiekiama temperatūriniu grafiku 120÷70°C.

Centralizuotu šilumos tiekimu mieste aprūpinama apie 80% gyventojų, t.y. 35000 žmonių.

Bendrovė eksploatuoja apie 40 km šilumos tinklų. Daugumoje šilumos tiekimo trasos eksploatuojamos daugiau kaip 20-30 metų.

Įmonėje dirba 100 darbuotojų, iš jų 23 administracijos darbuotojai. Vidutinis darbuotojų amžius virš 40 metų.

“X” įmonės pagrindinis veiklos tikslas- garo ir karšto vandens tiekimas rajono vartotojams.

Bendrovės vadovo autoritetas apima jo išskirtines specialybės žinias- įgalinančias organizuoti ir koordinuoti darbuotojus siekti bendro tikslo. Vadovas gerai pažįsta darbuotojus, moka organizuoti tiek savo, tiek kolektyvo darbą.

Kadangi bendrovė yra savivaldybės įmonė, direktoriaus autoritetą didina ir įstatymų, bendrovės reglamentų suteikiamas autoritetas.

Kiekvienam darbuotojui pareiginiuose nuostatuose įteisintos jo teisės, pareigos ir atsakomybė.

Mūsų direktorius žino, kad jis vienas negali pasiekti įmonės tikslų, kad didelė dalis sėkmės priklauso nuo darbuotojų. Savo valdyme jis deleguoja dalį savo darbų, stengiasi bendradarbiavimą grįsti ne bausmėmis, o savitarpio pagalba.

Prieš tai buvęs bendrovės vadovas naudojo autokratinį vadovavimo stilių, kuris buvo pagrįstas besąlygišku paklusnumu, tam pasitelkiant įsakymus, potvarkius ir pan. Kadangi darbuotojai negalėjo iki galo panaudoti savo potencialo, kilo tylus pasipriešinimas direktoriaus diktatui.

Dabartinio direktoriaus valdymo stilius labai aktyvina darbuotojus, skatina visapusiškai atsiskleisti potencialui, realizuoti save, t.y. darbuotojai įtraukiami į valdymą, o esant kritinei situacijai, vadovas priima žaibiškus sprendimus.

3.2. Vadovo darbo dienos organizavimo ypatumai ir jų įtaka bendradarbiams

Vadovo darbo efektyvumą lemia ir vadovo darbo organizavimas, mokėjimas planuoti savo laiką.

Pavyzdžiui, 2005 metams vadovas numatęs, kad mūsų miestą pasieks gamtinės dujos, kokių tam reikės investicijų, kas atsakingas už kiekvieną darbų etapą.

Taip pat numato tiek gamybinius, tiek asmeninius uždavinius. Savo dienos plane kruopščiai numatyti darbai net valandomis.

Kadangi šiuo metu labai išaugęs informacijos mastas, bendrovės vadovas naudojasi sekretorės paslaugomis. Kad sekretorė galėtų nuspręsti kiek informacija yra svarbi , pastoviai yra siunčiama į seminarus bei kitus apmokymus. Visa gauta informacija suskirstoma Vadovas perskaitęs gautą informaciją, atrenka ir perduoda vykdymui kitiems darbuotojams, o jei dokumentais tik informacinio pobūdžio, visada informuoja apie tai.

Kiekvieną rytą vadovas darbą pradeda kiek anksčiau už visus, kad spėtų iki pirmojo vizito ar telefono skambučio, apmąstyti dienos darbus, užduotis darbuotojams.

Tačiau vadovas galėtų padidinti savo darbo efektyvumą, jeigu iki minimumo sumažintų atsitiktinius trukdymus. Tam reikėtų nustatyti priėmimo valandas asmeniniams klausimams. Taip pat nustatyti laiką, kada negalima būtų jo trukdyti, žinoma išskyrus gamybinius būtinumus (avarijas).

 • Vadyba Referatai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Viktorija
 • 33 puslapiai (8120 žodžių)
 • Kolegija
 • Vadybos referatai
 • Microsoft Word 54 KB
 • Personalo valdymo ypatumai įmonėje
  10 - 3 balsai (-ų)
Personalo valdymo ypatumai įmonėje . (2017 m. Gegužės 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/personalo-valdymo-ypatumai-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 06:18