Personalo vertinimo analizė Mažeikių rajono savivaldybėje


Įvadas. Personalo vertinimo analizė teoriniu požiūriu. Personalo vertinimo esmė ir etapai. Formalizuotas ir neformalizuotas personalo vertinimas. Personalo vertinimo metodai. Personalo vertinimo sistemos analizė mažeikių rajono savivaldybėje. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos charakteristika. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo analizė 2010 – 2014 metai. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuomonė apie valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Tyrimo problema. Personalo vertinimas yra viena iš sudėtingiausių vadovo darbo sričių. Tiesiogiai nuo vadovo įvertinimo rezultatų priklauso darbuotojų karjera, galimybė gauti didesnį atlyginimą. Kadangi viešajame sektoriuje valstybės tarnautoją vertina tik vienas tiesioginis vadovas, labai lengva suabejoti, ar darbuotojas buvo įvertintas teisingai, ar neprarado įstatymuose numatytų galimybių pakilti karjeros laiptais, o gal atvirkščiai – darbuotojo kvalifikacija yra per žema jo užimamoms pareigoms vykdyti.

2. Pateikti Mažeikių rajono savivaldynės charakteristiką ir išanalizuoti personalo vertinimą.

Darbo metodai ir priemonės: Darbe naudoti teoriniai (mokslinės literatūros analizė, apibendrinimas) ir empiriniai (dokumentų analizė) tyrimo metodai bei ekspertų metodas.

Kaip teigia R. Alonderienė ir I. Bakanauskienė (2004) formalizuotas vertinimo procesas turėtų susidėti iš 3 etapų: 1) pasiruošimas vertinti; 2) vertinimas; 3) vertinimo rezultatų įvertinimas.

1 etapas. Pasiruošimo vertinimui etapas. ( vertinimo planas). Vertinimo planas apima tokis pagrindinius dalykus: 1) vertinimo tikslų nustaymą; 2. vertinimo kriterijų parinkimę pagal atskiras pareigybes; 3) vertinimo metodų parinkimą; 4) vertinimo subjektų ( vertintojų skaičiaus) parinkimą; 5)vertinimo laiko parinkimą (vertinimo dažnumą).

2) vertinimo kriterijų parinkimas pagal atskiras pareigybes (dar vadinamas vertinimo

Dėmesys, mąstymo įtampa ir protinio darbo intensyvumas; Dinaminis, statinis, vienpusis.

3) vertinimo metodu parinkimas. Darbuotojų vertinimo praktika įtakojo įvairių vertinimo metodų sukūrimą, tačiau atlikta mokslinės literatūros analizė ( I. Bakanauskienė 2008; G. Dessler 2001; B Leonienė 2001; A. Sakalas 2003) leidžia išskirti šiuos vertinimo metodus, dažniausiai taikomus organizacijos praktikoje: a) tikslinio valdymo metodas; b) 360 laipsnių grįžtamojo ryšio metodas; c) vertinimo pokalbis – individualus pokalbis su darbuotoju; d) testavimo metodas; e) aprašomasis vertinimas; f) pažymių skalė; g)nustaytų balų metodas, kritinių įvykių metodas;

Kiekvienas vertinimo metodų turi privalumų ir trūkumų, stengiantis parinkti tinkamiausią vertinimo metodą ar jų rinkinį, reikėtų atsižvelgti į vertinimo sistemos tikslą, vertinimo objektą, organizacijos dydį ir pan.

5) vertinimo laiko parinkimas (vertinimo dažnis). Nėra vieningos nuomonės kaip dažnai

2 etapas. Vertinimas. Šiame etape aptariami vertinimo principai (nustatomos formalaus tarpinio vertinimo datos, nuolatinio grįžtamojo ryšio suteikimo būdai), vertinimo atlikimo dokumentavimo principai, vertintojams išdalinama reikalinga medžiaga ir priemonės. Vertinimo interviu yra užbaigiamas vertinimo atlikimo etapas. Pagrindinis jo akcentas – grįžtamojo ryšio suteikiamas vertinamajam (R. Alonderienė ir I. Bakanauskienė, 2004).

3 etapas. Vertinimo rezultatų įvertinimas. Šio etapo paskirtis – užtikrinti vertinimo tislų įgyvendinimą. Jei vertinimo tikslas buvo pagrįsti administracinius sprendimus, natūralu, kad po to turi būti priimti ir įgyvendinti darbuotojų paaukštinimo, perkėlimo ar pažeminimo pareigose sprendimai. Jei vertinimo tikslas – nustatyti darbuotojo mokymo bei tobulinimo poreikį, turi būti planuojamas apmokymas.

Kadangi savo darbo tyrimui atlikti pasirinkau Mažeikių rajono savivaldybės administraciją, kurioje vertinami darbuotojai yra valstybės tarnautojai, tai vertėtų atskleisti ir valstybės tarnautojų veiklos vertinimo ypatumus. Jei privačiose organizacijose darbuotojų veiklos vertinimas priklauso nuo pačios organizacijos pasirinkimo, tai valstybinėse įstaigose valstybės tarnautojų vertinimas yra reglamentuojamas įstatymais.

Nors ir nėra vieningos nuomonės dėl pačios darbuotojų vertinimo sampratos, tačiau plačiausiai taikomas supratimas, kad vertinimas – tai procesas, įvertinantis darbuotojų atlikimo darbo kokybę ir rezultatus bei darbuotojų tinkamumą užimamoms ar būsimoms pareigoms.

  • Microsoft Word 126 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (6694 žodžiai)
  • Kolegija
  • Rūta
  • Personalo vertinimo analizė Mažeikių rajono savivaldybėje
    10 - 3 balsai (-ų)
Personalo vertinimo analizė Mažeikių rajono savivaldybėje . (2017 m. Gruodžio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/personalo-vertinimo-analize-mazeikiu-rajono-savivaldybeje.html Peržiūrėta 2019 m. Liepos 19 d. 11:09
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema