Pieno produktų gamybos įmonių veiklos efektyvumo analizė ir vertinimas


Įvadas. Įmonės veiklos efektyvumo vartinimo teoriniai aspektai. Įmonės veiklos efektyvumo samprata. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimo metodai. Įmonės veiklos vertinimo metodų įvairovė ir istorinė raida. Veiklos efektyvumo vertinimas bankroto tikimybės aspektu. Pieno produktų gamybos įmonių veiklos efektyvumo vertinimo tyrimo metodologija. Tyrimo problemos pagrindimas. Tyrimo metodikos pagrindimas. Duomenų surinkimas. Pieno produktų gamybos įmonių veiklos efektyvumo vertinimo rezultatai. Įmonių finansiniai rezultatai. AB „Pieno žvaigždės“ veiklos efektyvumo vertinimas. AB „Rokiškio sūris“ veiklos efektyvumo vertinimas. AB „Vilkyškių pieninė“ veiklos efektyvumo vertinimas. AB „Žemaitijos pienas“ veiklos efektyvumo vertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Summary. Priedai. Priedas. Lietuvos įmonėse ir kitose organizacijose atliktų veiklos efektyvumo vertinimo tyrimų analizė. Priedas. Ekspertų vertinimo anketa. Priedas. Tyrimo anketa pieno pramonės įmonių administracijos darbuotojams. Priedas. Pieno pramonės įmonių finansiniai rodikliai bei Altman bankroto tikimybės indekso skaičiavimas. Priedas. Anketos klausimų vidinio suderinamumo skaičiavimai. Priedas. Rekomendacijos įmonės veiklos efektyvumo vertinimui. Pagal autoriaus modelį.


Į įmonės veiklos efektyvumo vertinimo problemas gilinasi daug ekonomistų bei mokslo darbų autorių. Lietuvoje įvairių įmonių bei kitų organizacijų veiklos efektyvumo vertinimo problemas pastaruoju metu savo darbuose nagrinėjo daugelis autorių: Buklytė ir Ruževičius (2010), Mackevičius ir Valkauskas (2010), Aleknevičienė (2011), Baleženčiai (2011), Jasiukevičius ir Christauskas (2011), Peleckis, Krutinis, Slavinskaitė (2013), Jurevičienė (2014), Budrionytė (2015), Kėdaitis ir Girčytė (2015), Lalienė (2015). Vieni jų organizacijų veiklos efektyvumą siūlo tirti kompleksiniais metodais, kiti - remtis finansiniais veiklos rodikliais. Finansų, ekonomikos, vadybos mokslų literatūroje randama įvairiausių veiklos efektyvumo vertinimo modelių - nuo paprasčiausių finansinių rodiklių rinkinių matavimo iki sudėtingų veiklos matavimo rodiklių sistemų, kuriose matuojami ne tik jau pasiekti rezultatai, arba įvertinama esama padėtis, bet ir diagnozuojamas pasirengimas ateities veiklai. Pastebėta, kad paskutiniais metais yra atlikta tyrimų bei mokslo darbų, nagrinėjančių atskirų šalies ūkio šakų įmonių veiklos efektyvumo vertinimą: ūkininkų ūkių (Baleženčiai, 2011), elektros gamybos, skirstymo ir perdavimo įmonių (Jasiukevičius ir Christauskas, 2011), baldų pramonės įmonių (Šeputytė, 2012), alkoholio pramonės įmonių (Peleckis, Krutinis, Slavickaitė, 2013), kredito unijų (Kėdaitis ir Girčytė, 2015), mokslinių tyrimų organizacijų (Lalienė, 2015). Šiam tyrimui buvo pasirinkta pieno produktų pramonės ūkio šaka, nes ji skiriasi nuo kitų, ypač ne maisto pramonės įmonių, greitu produkto sunaudojimo ciklu bei mažiau ištirta.

Temos naujumas ir reikšmingumas. Šiame darbe buvo analizuojami verslo efektyvumo vertinimo metodai, pritaikyti gamybinėms įmonėms bei nukreipti į įmonės perspektyvas, strateginį valdymą - subalansuotų rodiklių sistemą, kurios pagrindinis principas – valdyti galima tik tai, ką galima išmatuoti, bei bankroto tikimybės modelį. Buvo siekta vertinti įmonių veiklos efektyvumą integruojant subalansuotų rodiklių sistemą ir bankroto tikimybės metodus. Darbo metu gauti rezultatai padės įmonėms, jų vadovams ne tik įvertinti veiklos ekonominę būklę ir efektyvumą, bet ateityje jį padidinti. Tinkamai įvertinus veiklos efektyvumo analizės informaciją, galima priimti naudingų įmonei valdymo sprendimų.

Tyrimo objektas - pieno perdirbimo pramonės veiklos efektyvumo vertinimo metodai.

Tyrimo tikslas – pagrįsti pieno perdirbimo pramonės įmonių veiklos efektyvumo vertinimo sistemą ir įvertinti įmonių veiklos efektyvumą integruojant subalansuotų rodiklių sistemą bei Altman bankroto tikimybės vertinimą į vieną modelį.

1. Išnagrinėti įmonių veiklos efektyvumo sampratą ir rodiklius, pateikiamus mokslinėje literatūroje;

2. Ištirti aktualius įmonių veiklos finansinius rodiklius, jų privalumus bei trūkumus įmonių veiklos efektyvumo vertinimo kontekste;

3. Parengti įmonių pieno perdirbimo pramonės įmonių veiklos efektyvumo vertinimo metodologiją;

4. Įvertinti pieno perdirbimo pramonės įmonių veiklos efektyvumą taikant integruotą subalansuotų rodiklių ir bankroto tikimybės vertinimo modelį.

Įmonėje kasdien reikia priimti sprendimus, susijusius su finansinių išteklių investavimu, jų gavimu ir panaudojimu. Kiekvienas toks sprendimas daro teigiamą ar neigiamą įtaką įmonės finansiniams rezultatams, finansinei būklei. Norint išvengti arba sumažinti neigiamas pasekmes, riziką, įmonės vadovas privalo analizuoti, planuoti įmonės veiklą ekonominiu požiūriu, vertinti anksčiau priimtus sprendimus ir planuoti būsimus, pasinaudodamas finansinės analizės metodika, kad užtikrintų sėkmingą įmonės gyvavimą ar plėtrą, gerus jos veiklos rezultatus ir veiklos tęstinumą. Įmonės vadovai, norėdami kiek galima sumažinti riziką ir išvengti finansinių nesėkmių, analizuoja savo įmonės veiklą. Finansinė įmonės veiklos efektyvumo analizė teikia naudingos ekonominės informacijos, kuria remiantis galima priimti tikslesnius sprendimus įmonės valdyme.

  • Microsoft Word 1072 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 90 puslapių (18813 žodžiai)
  • Universitetas
  • Daiva
  • Pieno produktų gamybos įmonių veiklos efektyvumo analizė ir vertinimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Pieno produktų gamybos įmonių veiklos efektyvumo analizė ir vertinimas. (2017 m. Gruodžio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/pieno-produktu-gamybos-imoniu-veiklos-efektyvumo-analize-ir-vertinimas.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 23 d. 23:16
×