Pieno tyrimai


Įvadas. Pieno produktų kokybė ir jo patikra. Pirminis pieno apdorojimas. Kokybės reikalavimai. Techniniai reikalavimai. Pieno laikymas ir gabenimas.

Kokybė apibrėžiama kaip atitikimas teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. Santykinis ydų nebuvimas. Tinkamumas vartoti. Tai produkto savybių visuma, įgalinanti jį tenkinti išreikštus vartotojų poreikius.Vartotojams labai svarbu produkto juslinės savybės. Teisiniu požiūriu kokybė – atitikimas standartams ar kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems produktų kokybę, visų sudėtinių dalių atitinkamas kiekis produkte, produkto sauga. Naujausi bendrieji pieno produktų analizės ir kokybės vertinimo metodai nurodyti teisės akte. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 273/2008 kovo 5 d, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pieno ir pieno produktų analizės bei kokybės vertinimo metodais.

Pirminio apdorojimo tikslas – išlaikyti pieno natūralias savybes, apsaugoti nuo papildomo bakterinio užteršimo ir padidinti patvarumą laikymo ir transportavimo metu.

Pirmini apdorojimas – tai mechaninis pieno apdorojimas ir atšaldymas. Dalis šių operacijų, pavyzdžiui, filtravimas, ataušinimas atliekama fermoje, taip pat jos atliekamos pristačius pieną į gamyklą.

Termiškai neapdorotas (žalias) pienas, skirtas prekybai, yra geros kokybės, jei nei viename iš paimtų 5-ių mėginių bakterijų (Staphylococcus aureus) skaičius m (mažiausia ribinė bakterijų skaičiaus reikšmė) 1 cm-1 neviršija 500. Nevartotinas termiškai neapdorotas (žalias) pienas, jei viename ar keliuose mėginiuose iš paimtų 5-ių mėginių, bakterijų skaičius

600 (arba žemesnės teigiamos) temperatūros ir laikomas joje, jei superkamas kas antrą dieną Pienas supilamas ir laikomas taroje, pagamintoje iš Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos leistų šiai tarai gaminti medžiagų pienas gabenamas, laikantis greitai gendančių produktų gabenimo taisyklių ribinė bakterijų skaičiaus reikšmė) pasiekia arba viršija 2000.

Bazinė pieno riebalų norma yra 3,4%, baltymų - 3%. Pienas, priimtas per 2 val. po melžimo, gai būti neatšaldytas piene turi nebūti neutralizuojančių ir inhibitorinių medžiagų, toksiškų elementų, pesticidų likučių, mikotoksinų, hormoninių preparatų, radioaktyviųjų izotopų ir kitų žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų kiekiai turi neviršyti Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų koncentracijų. Jos nustatomos pagal atitinkamas metodikas (vadovaujamasi instrukcija HN54-1995 'Maistinės medžiagos ir maisto produktai Didžiausios leidžiamos teršalų koncentracijos ir leistini užterštumo radioaktyviaisiais izotopais lygiai).

Jei pienas neparduodamas per 2 val po melžimo, jis turi būti atšaldytas: iki 8oC (arba žemesnės teigiamos) temperatūros ir laikomas joje, jei superkamas kasdien.

Prieš pradedant darbą laboratorijos darbuotojai (laborantai, studentai ir kt.) turi išklausyti instruktavimą darbo vietoje. Jo metu turi būti supažindinama su darbui naudojamais aparatais, prietaisais ir kitais įrenginiais, jų veikimo principais, priešgaisrines ir elektrosaugos reikalavimais išklausę instruktavimą laboratorijos darbuotojai pasirašo atitinkamos formos žurnale.

Laboratoriniai darbai pradedami žinant jų atlikimo tikslą, darbo techniką, reagentų bei cheminių medžiagų savybes, jų nukenksminimo būdus.

Laboratonjoje dirbama su švariais ir tvarkingais darbo drabužiais. Prieš darbą ir po darbo plauti rankas šitų vandeniu su muilu ir. esant reikalui, naudoti dezinfekuojančias priemones.

Laboratonjoje negalima laikyti maisto produktų bei valgyti, gert vandenį iš laboratorijos indų. Kategoriškai draudžiama uostyti ar ragauti reagentus ir chemines medžiagas.

Darbo patalpos turi būti tvarkingos, švarios ir išvėdintos visi šildymo ir kaitinimo prietaisai turi stovėti ant nedegios medžiagos pagrindo.

Reikalavimai saugiam kai kuriu aparatu, prietaisu eksploatavimui ir kitu priemonių bei medžiagų panaudojimui.

nustatyti reikiamą darbo temperatūrą, patalpinti į darbinį skyrių apdorojamą medžiagą ir tik tada įjungt įrenginį, vadovaujantis eksploatavimo instrukcijos reikalavimais;

  • Biologija Kursinis darbas
  • Microsoft Word 132 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3439 žodžiai)
  • Universitetas
  • Nomeda
  • Pieno tyrimai
    10 - 4 balsai (-ų)
Pieno tyrimai. (2016 m. Sausio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/pieno-tyrimai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 14:16
×