„Pieno žvaigždės“ finansinės veiklos analizė


Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės“ veiklos rezultatai. Ab „Pieno žvaigždės“ resursų panaudojimo efektyvumas. Ab „Pieno žvaigždės“ veiklos rizikų identifikavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.


Šiais laikais kiekviena įmonė, dirbanti konkurencingoje rinkoje, nuolat susiduria su įvairiais iššūkiais ir problemomis. Joms spręsti pasitelkiama objektyvi ir patikima informacija – finansinės ataskaitos – kuria remiantis galima nustatyti įmonės esamą situaciją, analizuoti ir vertinti veiklos rezultatus, nustatyti rizikingiausias veiklos sritis bei prognozuoti veiklos perspektyvas.

Darbo tikslas – sukurti ir grafiškai pateikti įmonės veiklos santykinių finansinių rodiklių sistemą, kuri padėtų įvertinti įmonės veiklos pasiektus rezultatus, išteklių panaudojimo efektyvumą bei identifikuotų galimas veiklos rizikas.

Darbo uždaviniai:

Sukurti ir grafiškai pateikti įmonės veiklos santykinių finansinių rodiklių sistemą.

Įvertinti įmonės veiklos pasiektus rezultatus ir išteklių panaudojimo efektyvumą.

Nustatyti rizikingiausias įmonės veiklas ir įvertinti galimas perspektyvas.

AB „Pieno žvaigždės“ 2013 ir 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių informacijos

sisteminimas, analizė bei grafinis pateikimas.

Visus verslo rinkos dalyvius domina pardavimo pelningumas. Jis skaičiuojamas ir lyginamas norint išsiaiškinti, ar veikla efektyvi ir atsiperka, ar nepernelyg didelė rizika.

2014 m. įmonės bendrasis pardavimų pelningumas buvo 15,57 proc. 2014 m. lyginant su 2012 m. matyti, jog šis rodiklis sumažėjo 3,43 proc. punkto. Per visą analizuojamą laikotarpį pastebima neigiama rodiklio kitimo tendencija – kiekvienais metais įmonėje bendrasis pardavimų pelningumas mažėja. Tai reiškia, jog įmonė su metais vis mažiau uždirba pelno iš pagrindinės veiklos. Šiuos pasikeitimus lemia pardavimo pajamų didėjimas bei bendrojo pelno mažėjimas dėl pardavimo savikainos didėjimo. Nors rodiklis mažėja, tačiau jis vertinamas gerai, nes yra virš 15 proc. – įmonės veikla yra efektyvi ir vertinama teigiamai.

Nagrinėjant grynąjį pardavimų pelningumą pastebima tokia kitimo tendencija: lyginant 2014 m. su 2012 m. šis rodiklis sumažėjo 1,7 proc. punkto. 2014 m. grynasis pelningumas siekė 2,08 proc., tai reiškia, jog 100 pardavimų pajamų litų uždirba 2,08 lito grynojo pelno. Šio rodiklio pasikeitimui įtaką darė pardavimo pajamų didėjimas ir grynojo pelno mažėjimas, kurį lėmė pastovus sąnaudų didėjimas. Pagal statistikos departamento pateiktus finansinės būklės rodiklių vertinimo lygius, grynasis pardavimų pelningumas vertinamas nepatenkinamai, nes analizuojamu laikotarpiu nesiekia 5 proc.

2 paveiksle matyti grynojo pardavimų pelningumo ir maisto produktų gamybos veiklos grynojo pelningumo sugretinimas. Pastebima, jog 2012 m. įmonės grynasis pardavimo pelningumas yra 1,15 proc. punkto didesnis už šakoje esamą. 2014 m. šis rodiklis įmonėje buvo mažesnis 0,52 proc. punkto. Šie pokyčiai reiškia, jog 2014 m. įmonė pelno gavo mažiau, nei vidutiniškai šakoje esančios įmonės.

Šaltinis: sudaryta darbo bendraautorių, remiantis AB „Pieno žvaigždės“ finansinių ataskaitų rinkiniu ir Lietuvos statistikos departamento duomenimis.

Turto pelningumo rodiklis yra labai naudingas įmonei, vertinant veiklos pelningumą. Jis parodo įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto naudojimo efektyvumą, taip pat parodo, ar įmonės vadovai geba jį tinkamai valdyti ir kontroliuoti. 2 priede pateikti AB „Pieno žvaigždės“ santykiniai finansiniai rodikliai ir apskaičiuoti turto pelningumo rodikliai. Turto pelningumas dažniausiai skaičiuojamas kaip grynojo pelno ir turto santykis, tačiau šiame darbe paskaičiuotas viso turto, ilgalaikio ir trumpalaikio, pelningumas.

Turto grynasis pelningumas 2014 m. įmonėje siekė 5,53 proc. Tai reiškia, jog 100 litų, investuoti į turtą, uždirbo 5,53 lito grynojo pelno. Lyginant 2014 m. su 2012 m. Turto grynasis pelningumas sumažėjo 3,08 proc. punkto. Tai reiškia, jog 2014 m. investuoti 100 litų į turtą uždirbo 3,08 lito mažiau grynojo pelno nei 2012 m. Šį pokytį lėmė viso įmonės turto vertės bei grynojo pelno sumažėjimas. Šis rodiklis statistiškai svyruoja nuo 5 proc. iki 20 proc., visu analizuojamu laikotarpiu jis nebuvo didesnis nei 9 proc., tad įmonėje vertinamas nepatenkinamai, o tai reiškia, jog įmonėje turtas naudojamas neįtin efektyviai.

  • Apskaita Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 153 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3181 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marija941026
  • „Pieno žvaigždės“ finansinės veiklos analizė
    10 - 9 balsai (-ų)
„Pieno žvaigždės“ finansinės veiklos analizė. (2016 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/pieno-zvaigzdes-finansines-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 19:59
×