Pieno žvaigždės ir rokiškio sūris finansinė analizė


Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji analizė. Balanso horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) vertikalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas rodiklių grupes. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Nuosavo kapitalo pelningumas. Likvidumo rodikliai. Bendrojo likvidumo koeficientas. Kritinis likvidumo. Skolų valdymo rodikliai. Skolos-nuosavybes santykis. Skolos koeficientas. Turto valdymo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumas. Viso turto apyvartumas. Atsargu apyvartumas. Pirkėju skolų apmokėjimo laikas, dienomis. Vidutinis kreditorinio įsiskolinimo periodas, dienomis. Atsargu apyvartumas, dienomis. Nuosavo kapitalo apyvartumas. Turto bei nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizė. Du Pont turto pelningumo analizė. Du Pont nuosavo kapitalo pelningumo analizė. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. Įmonės veiklos rizikos analizė. Veiklos svertas. Finansinis svertas. Kombinuotas svertas. Bankroto tikimybė. Įmonės investavimo, finansavimo ir veiklos sprendimų analizė. Apibendrintas įmonės veiklos būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas. Literatūros sąrašas. Priedai.


Šiuolaikiniame pramoniniame pasaulyje kiekvienai įmonei yra labai svarbu ūkines operacijas ir ūkinius įvykius įregistruoti didžiojoje knygoje, kurios duomenys skirti sudaryti finansines ataskaitas. Jose pateikiama informacija apie ūkio subjekto turtą, įsipareigojimus, nuosavybę, pajamas ir sąnaudas, įskaitant pelną ir nuostolius, savininkų įmokas ir paskirstymą savininkams kaip nuosavybės valdytojams ir pinigų srautus. Turėdami įmonės veiklos finansines ataskaitas, galime atlikti finansinę veiklos analizę – tai įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų tyrimas, kurio tikslas yra padėti įmonės vadovybei pasiekti suplanuotus tikslus. Šio proceso metu nagrinėjami įvairūs rodikliai, jų dinamika ir struktūra, tarpusavio ryšiai ir priklausomybė, nustatomi veiksniai, turėję įtakos tam tikrų rodiklių pokyčiams. Įmonės finansinės analizės metu siekiama įvertinti įmonės esamą ir būsimą finansinę būklę, jos veiklos tęstinumą.

Tikslas: išanalizuoti AB ,,Pieno žvaigždės‘‘ 2012-2014 m. įmonės veiklą, kompleksiškai įvertinti rezultatus, įmonės investavimo, finansavimo ir veiklos valdymo sprendimų efektyvumą bei pateikti veiklos tobulinimo pasiūlymus. Finansinius įmonės rodiklius palyginti su konkurentine įmone AB ,,Rokiškio sūris‘‘.

Atlikti įmonės AB ,,Pieno žvaigždės‘‘ vertikalią ir horizontalią analizes ir palyginti duomenis su pagrindinio konkurento AB ,,Rokiškio sūrio‘‘ duomenimis.

Parengti nagrinėjamos įmonės santykinių rodiklių analizę pagal nagrinėjamas rodiklių grupes ir palyginti su konkurento AB ,,Rokiškio sūriu“ santykiniais rodikliais.

Atlikti įmonių turto bei nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizę,

Pateikti AB ,,Pieno žvaigždės‘‘ įmonės rizikos įžvalgą ir bankroto tikimybės vertinimą bei palyginti su AB ,,Rokiškio sūriu“.

Atlikti AB ,,Pieno žvaigždės‘‘ investavimo, finansavimo ir veiklos sprendimų analizę.

Apibendrinti įmonės būklę, išryškinti veiklos tobulinimo galimybes bei pateikti pasiūlymus, kurie gerintų įmonės veiklą.

Viena iš pagrindinių šios įmonės konkurenčių yra „Rokiškio sūris“, kadangi šios dvi įmonės vykdo identišką veiklą tai yra pieno gaminių kūrimas. „Rokiškio sūris“, AB grupė – viena iš didžiausių pagal pajamas Lietuvos pieno perdirbimo įmonių grupė, holdingo bendrovė. „Rokiškio sūrio“ grupei priklauso „Utenos pienas“ ir „Ukmergės pieninė“. Rokiškio įmonėje gaminami fermentiniai sūriai ir pieno cukrus (laktozė), Utenos – švieži pieno produktai, sviestas ir sausi pieno produktų, Ukmergės – varškė ir varškės sūriai. Taigi manome kad yra tikslinga palyginti šių dviejų įmonių finansinę būklę ir gauti rezultatus, kuri įmonė per analizuojamąjį laikotarpį veikė efektyviau ir finansinė būklė buvo geresnė.

Horizontalioji analizė padeda nustatyti rodiklių dinamiką absoliučiais dydžiais ir procentais bei nuokrypius nuo bazinių rodiklių. Beveik visada ši analizė yra naudojama lyginant du laikotarpius. Naudodami horizontaliąją analizę įvertinsime AB ,,Pieno žvaigždės‘‘ ilgalaikio ir trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų, grynųjų pinigų srautų, bendrojo ir grynojo pelno ir kitų rodiklių pokyčius bei palyginsime su ,,Rokiškio sūrio‘‘ rodiklių pokyčiais. Atliksime pelno nuostolio ir balanso horizontaliąją analizę.

Pagal 1, 2, 3 grafikus matome, kad AB ,,Pieno žvaigždės“ pajamos 2013 m. buvo 2795412 eur. mažesnės nei 2012 metais ir siekė 219948158 eur. Tačiau 2014 metais pajamos žymiai šoktelėjo, palyginti su 2013 m. Galime teigti, kad dėl didesnių pardavimų. Nuo 2013 m. padidėjo 8.94 proc. 2013 m. įmonės bendrasis pelnas palyginus su 2012 m. sumažėjo net 5960670 eur. Tikėtina, kad dėl sumažėjusių pardavimų ir išaugusios savikainos. 2014 m. įmonei pavyko padidinti bendrąjį pelną dėl sparčiai išaugusių pardavimų, jis padidėjo 946768 eur, o tai yra 2.60 proc. Pagal bendrąjį vaizdą galime sakyti, kad 2014 m. palyginus su 2013 m. įmonės veikla buvo efektyvesnė ir naudingesnė nei 2013 m. palyginus su 2012 m.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 16059 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 70 puslapių (15602 žodžiai)
  • Universitetas
  • Saulita
  • Pieno žvaigždės ir rokiškio sūris finansinė analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Pieno žvaigždės ir rokiškio sūris finansinė analizė. (2016 m. Balandžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/pieno-zvaigzdes-ir-rokiskio-suris-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 07:52
×