Pieno žvaigždės marketingo strategija


Įvadas. Marketingo strategijos parengimas teoriniu aspektu. Marketingo strategijos samprata. Išorinės aplinkos analizė. Pest Porterio 5 jėgų analizė. Vidinė aplinkos analizė. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rinkodaros kompleksas.


Pieno ūkis – tai prioritetinis, į vidaus ir užsienio rinką orientuotas konkurencingas sektorius, gamintojams užtikrinantis pajamas, o vartotojams geros kokybės pieno produktus. Kai numatomos palankios perspektyvos pieno ūkiams ir pieno gamybai, akivaizdu, kad žaliavinį pieną reikalinga perdirbti, o pagamintus produktus parduoti Lietuvoje arba eksportuoti.

Strategijos kūrimo prielaidos bei jos įgyvendinimas nėra vienodas visoms organizacijoms. Tai toks procesas, kuris reikalauja individualaus požiūrio į tiriamos įmonės problemas, jos atsiradimo priežastis bei kitus, tik organizacijai būdingus aspektus. Todėl ir marketingo strategijos turi savo specifikas ir skiriasi viena nuo kitos.

Darbo objektas: AB „Pieno žvaigždės“ marketingo strategija

Darbo tikslas: Sukurti AB „Pieno žvaigždės“ marketingo strategiją

Marketingas yra gana naujas reiškinys. Mokslinėje literatūroje marketingo strategijų kūrimas bei taikymas yra daugiau teorinio pobūdžio, kuriuos galima būtų panaudoti, analizuojant ir vertinant konkrečios organizacijos situaciją.

Strategija kaip kelias, iš daugelio galimybių pasirinktas vienintelis;

Strategija, kaip pozicija, kompanijos pasirinkta vieta konkurencinėje aplinkoje;

Savotiškai ir labai įdomiai, penkių „P“ modelio pagalba, strategija paaiškina A. Gražutis

Marketingo strategiją labai plačiai analizuoja rinkodaros bei vadybos vadovėliai, bet beveik visuose literatūros šaltiniuose pabrėžiama marketingo strategijos vieta priimant organizacinio valdymo sprendimus: marketingo strategija realizuoja korporacijos strategiją. Šie apibrėžimai nusako būdus, kuriais bus pasiekti marketingo tikslai, suformuoti vadovaujantis bendraisiais korporacijos tikslais.

Marketingo strategijos turinys nusakomas gana įvairiai, pavyzdžiui Lehmann&Winner pateikia išsamesnį marketingo strategijos apibrėžimą: “Išbaigtą marketingo strategiją sudaro tikslų numatymas, bendros veiklos gairės, sprendimai dėl gaminio pozicionavimo ir dėl marketingo komplekso elementi ntegravimo su kitomis funkcinėmis sritimis, kaip finansai ir gamyba“.

Siekdamos laiku reaguoti į rinkoje vykstančius pokyčius, įmonės dažnai turi peržiūrėti ir keisti savo veiklą. Pokyčiai ir jų valdymas yra sėkmingos vadybos esmė (Sanderson ir Luffman 1998., p. 14-30). Rinkoje vis palankesni labiau specifinius vartotojų poreikius atitinkantys gaminiai. Norint sugebėti tenkinti šiuolaikinius vartotojų poreikius, reikia keisti gamybą, tačiau dar svarbesni yra pasikeitimai marketingo srityje. Tai reiškia, kad apibūdintoje situacijoje tinka ir naudotini šie su marketingo veikla tampriai susiję strateginiai sprendimai: rinkos modifikavimas, prekės modifikavimas, kitų marketingo priemonių modifikavimas (Pranulis V., 1999, p. 169).

Išorinės aplinkos sąvoką gali sudaryti bet kas, nuo globalių makrotendencijų iki naujų rinkos dalyvių pasirodymo.

Mūsų konkurentai yra dalis veiklos sektoriaus, kuris pats yra išorinės aplinkos dalis.

Šis terminas dažniausiai apibūdinamas kaip “strateginė išorinės aplinkos analizė“ arba “operatyvinė išorinės aplinkos analizė“. Strateginės išorinės aplinkos analizės tikslas yra nustatyti ilgalaikius išorinės aplinkos pokyčius, kurie darys įtaką verslui, o operatyvinė išorinės aplinkos analizė bando surasti veiksnius, kurie tiesiogiai veiks verslą ir į kuriuos dėl to reikia atsižvelgti iš karto.

Misija - tai teiginys, išreiškiantis įmonės egzistavimo pagrindinį tikslą ir veiklos prasmę. Misija – pagrindinė organizacijos paskirtis, aiškiai apibrėžta organizacijos gyvavimo priežastis, kurios pagrindu sukuriami organizacijos tikslai. Misijos formuluotė sudaro galimybę darbuotojams suvokti savo darbo tikslą ir dalyvavimo vykdant įmonės planus prasmę. Įmonės misijoje nusakomi siekiai. Siekiant išsiskirti iš konkurentų misijos paprastai papildomos įmonės unikalumą pabrėžiančiais teiginiais. Tačiau misija niekada netampa konkrečia ir kiekybiškai išreikšta užduotimi, nes jos paskirtis – tik nusakyti įmonės veiklos kryptį ir raidos principus. Įmonės paskirties formuluotę sudaro dvi svarbios dalys, apibūdinančios verslo esmę ir įmonės filosofiją. Pirmoji misijos dalis tiksliai apibrėžia įmonės esmę. Vartotojų grupių, pagrindinių produktų, paslaugų, rinkų ir pagrindinės technologijos išaiškinimas yra svarbiausias dalykas, nes jų deriniai apibūdina įmonės verslą. Antrasis misijos elementas yra įmonės filosofija. Filosofija apibūdina įmonės kultūrą. Ji tiksliai nusako pagrindinius siekius, įsitikinimus,vertybes. Įmonės filosofija paaiškina, kaip plėtojamas verslas ir priimami sprendimai. Svarbiausia filosofijos formulavimo taisyklė – akcentuoti stipriausias įmonės ir vadovybės savybes ir neminėti trūkumų. Misijos formuluotė turi būti visuotinai suprantama ir aiški. Formuluotės teiginiai turi būti realūs ir įgyvendinami. Misija turi atsakyti į tokius pagrindinius klausimus:

  • Marketingas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 618 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (6041 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gabija
  • Pieno žvaigždės marketingo strategija
    10 - 5 balsai (-ų)
Pieno žvaigždės marketingo strategija. (2016 m. Balandžio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/pieno-zvaigzdes-marketingo-strategija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 12:11
×