Piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų teisės ir pareigos užtikrinant aplinkos apsaugą


Įvadas. Pagrindiniai aplinkos teisės šaltiniai. Konstitucija. Aplinkos apsaugos įstatymas. Orhuso konvencija. Visuomenės dalyvavimas. Teisė gauti informaciją apie aplinką. Teisė kreiptis į teismus. Išvados. Literatūros sąrašas.

Šio darbo tikslas yra išnagrinėti Lietuvos Respublikos piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų teises ir pareigas užtikrinant aplinkos apsaugą.

Šiuo teisės aktu buvo pasirinktas toks teisinio reguliavimo modelis, kuris nustatė Aplinkos apsaugos įstatymą kaip pagrindinį, bendro pobūdžio teisės aktą, o šalia jo turi būti priimami teisės aktai, reguliuojantys atskirų aplinkos apsaugos objektų naudojimo ir apsaugos santykius. Priėmus šį įstatymą nereikėjo panaikinti ankstesnių aplinkosaugos srityse galiojusių įstatymų– juos tereikėjo suderinti su naujojo įstatymo reikalavimais.

Konvencijos 6 straipsnyje numatytas visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus dėl konkrečios veiklos mechanizmas (laikas, forma ir apimtis). Konvencijos I priede išvardytos veiklos rūšys, kurioms esant būtina dalyvauti visuomenei. Tačiau Konvencijos 6 straipsnyje taip pat numatyta galimybė taikyti tą patį visuomenės dalyvavimo mechanizmą ir esant kitoms veiklos rūšims, kurios nėra išvardytos I priede, bet gali turėti didelį poveikį aplinkai. Konvencijos šalys turi teisę pačios nustatyti, ar tokioms planuojamos veiklos rūšims bus taikomos Konvencijos nuostatos.

Pagal Konvencijos 9 straipsnio antrąją dalį turi būti užtikrinama galimybė apskųsti priimtus aplinkosaugos srities sprendimus. Čia kalbama apie valstybės institucijų sprendimus, priimtus vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, išduodant gamtos išteklių leidimus, planuojant teritorijas ir pan. Kadangi tokių sprendimų priėmimą reglamentuojantys teisės aktai nenustato jų apskundimo tvarkos, jie gali būti skundžiami bendrąja ABTĮ nustatyta tvarka.

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje yra teisių galimybių įgyvendinti teisę kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais. Kai yra pažeidžiama teisė gauti informaciją apie aplinką ir kai siekiama užginčyti valstybės institucijos sprendimą, veiksmus arba neveikimą, yra taikoma administracinio proceso tvarka. Kai siekiama užginčyti privačių asmenų veiksmus arba neveikimą, galimas tiek administracinis, tiek civilinis procesas.

Iš Lietuvos teisės aktų analizės darytina išvada, kad yra galimybių įgyvendinti tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintas piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų teises aplinkosaugos srityje Lietuvoje. Tai apima ir teisę gauti informaciją apie aplinką, ir visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus dėl konkrečios veiklos, ir teisę kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais.

  • Microsoft Word 25 KB
  • 2016 m.
  • 18 puslapių (3803 žodžiai)
  • Universitetas
  • Roberta
  • Piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų teisės ir pareigos užtikrinant aplinkos apsaugą
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų teisės ir pareigos užtikrinant aplinkos apsaugą. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/pilieciu-visuomeniniu-organizaciju-teises-ir-pareigos-uztikrinant-aplinkos-apsauga.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 18 d. 02:20
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo