Pilietiškumas (14)

419 dokumentų
Tautinė mažuma Lietuvoje - Estai
Tautinė mažuma Lietuvoje –. Estai. Lietuvos Respublikos Statistikos. Estai į Lietuvą atkilo skirtingais keliais. 1988 m. prie Lietuvos kultūros fondo buvo įsteigta Lietuvos estų draugija. Lietuvoje, tautinių bendrijų namuose dirba ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2014 10 20
Tautinės mažumos - Žydai
Tautinės mažumos - žydai. Istorinės sąsajos. Žydų bendruomenė Vilniuje įsikūrė XVI–XVII a. Žydų švietimas. Žydų mokyklos Lietuvoje Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija Žydų vidurinė mokykla Menachemo namai. Kultūra. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 12 05
Tautinės mažumos Lietuvoje projektas
Tautinės maŽumos Lietuvoje. Lenkijos tautinė mažuma Lietuvoje. Lenkai yra didžiausia tautinė mažuma Lietuvoje 2011 m. Lenkų gyventojai pasiskirstimas Lietuvoje. Gyventojų pasidalijimas Lietuvoje. Lietuvoje gyvena 154 tautybių ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 13
Teisminė valdžia Lietuvos respublikoje: veiklos principai
Teisminė valdžia Lietuvos respublikoje. Kas yra teisminė valdžia? Kokia būna veiklos principai? Kokie yra Lietuvoj teismai? Vilniaus apygardos teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Lat istorija. Lietuvos teismų Kompetencija. AČiŪ ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 10 22
Terorizmas: tikslai, priežastys, vykdymas
Terorizmas. Organizuotų grupuočių sistemingas grasinimas ar nenuspėjamo smurto naudojimas siekiant įbauginimo tikslų. Terorizmą neretai planuoja bei vyko nedidelės. Terorizmo vykdytojai. Vienas iš pagrindinių terorizmo tikslų – ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 06 12
Unia Europejska
Unia Europejska. Etapy tworzenia się UE. Rozpad systemu komunistycznego oraz zmiany systemowe w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Maja 2004 r. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa. Cele i osiągnięcia Unii. Strefa wolnego handlu Unia. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 05 21
Valdas Adamkus projektas
Prezidentas Valdas Adamkus. Šeima. Valdas Adamkus gimė tarnautojų šeimoje. Valdas Adamkus jaunysteje. Veikla. 5-asis ir 7-asis Lietuvos Respublikos Prezidentas. Tai Valdas Adamkus ir jo parašas. Karjera. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 03 31
Valstybinės šventės ugdo jauno žmogaus pilietiškumą
Valstybinės šventės ugdo jauno žmogaus pilietiškumą.
Pilietiškumo aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2016 05 17
Vartotojų teisės
Europos vartotojų diena. Kokius dokumentus pirkėjas turi pateikti pardavėjui , norėdamas pakeisti ar grąžinti prekę. Kur prekės keičiamos ar grąžinamos. Ką daryti , kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės. Ar ...
Pilietiškumo konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 01 12
Vėliavos kėlimas
Lietuvos valstybės vėliavos iskėlimas. Valstybės vėliava iškeliama. Valstybės vėliava iškeliama šiomis atmintinomis ir kitomis dienomis. Sausio 1-ąją - Lietuvos vėliavos dieną. Valstybės švenčių dienomis - Vasario 16-ąją. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2015 03 24
Vergove praeityje ir dabar
Vergovė praeityje ir šiandien. Paulius Azlauskas 1c Sima Pundziūtė Faustas Volkovas Ugnė Januševičiūtė. Įvadas (kuom ta tema svarbi, pranešimo tikslas). Įvadas. Šiuo metu daugėja tokių atvėjų kai žmonėmis yra prekiaujama. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 09 06
Vergovė praeityje ir dabar referatas
Prekybos žmonėmis formos. Kas nutinka su nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis , kai jiems pavyksta ištrūkti. Kas gali tapti prekybos žmonėmis aukomis. Vaikai ir nepilnamečiai. Vaikai iš globos namų ar probleminių šeimų. Asmenys , ...
Pilietiškumo referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 11 17
Vergovė praeityje ir šiandien: prekyba žmonėmis skaidrės
Vergovė praeityje ir šiandien prekyba žmonėmis. Įvadas Problemos išdėstymas Verbavimo būdai praeityje ir dabar. Įvadas. Ši tema yra labai svarbi, nes šiais laikais daugėja atvejų. Problemos Išdėstymas. Prekyba žmonėmis – ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 04 05
Vienišumo sprendimo būdai
Vienišumo sprendimo būdai. Kas yra vienišumas Vienišam. Kas yra vienišumas? Vienišumas – emocinė būsena. Vienišam žmogui būdingi simptomai. Jausmas, kad „Visi kiti“ turi draugų Nesugebėjimo bendrauti jausmas Įsitikinimas. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 12 19
Viešoji policijos veikla Bendruomenės teisėtvarka Jungtinėjė Karalystėje
Mykolo romerio. universiteto. viešojo saugumo fakulteto. teisės katedra. Temos aktualumas. Pasirinkto darbo tikslas. Community policing-Bendruomenės teisėtvarka. Kas tai yra? Bendrijos partnerystė (community partnerships). Organizacinė ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 02 22
Visuomenės problemos
Visuomenės problemos. Pirmoji Problema. Problema ta kad vairuotojai dažnai pažeidinėja kelių eismo taisykles ( KET ). Antroji problema. Mažai darbo vietų. Sprendimas sukurti daugiau darbo vietų. Trečioji problema. Mažai tinkamai ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2015 10 19
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija pristatymas
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Pamokos uždavinys. Sužinoti žmogaus teises ir gebėti nustatyti asmens teisių ir pareigų santykį. Etninis – susijęs su tauta, gentimi, priklausymu jai. Humanitarinis – susijęs su rūpinimusi ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 11 05
Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija projektas
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Kas yra žmogaus teisių deklaracija? Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – tarptautinis dokumentas. Straipsnis. Kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens neliečiamybę. Niekas ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 02 19
Vokiečių tautinės mažumos Lietuvoje
Vokiečių tautinės mažumos Lietuvoje. Vokiečių atsiradimas Lietuvoje. Pirmųjų vokiečių gyvenviečių atsiradimas Lietuvos istorinėse žemėse siejamas su kryžiuočių ordino ekspansija XIII a. Paplitimas. M. Lietuvoje gyveno 2 418 ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 11 27
Vokietija ES
Vokietija. Vokietijos vėliava. Šiuolaikinės Vokietijos trispalvės vėliavos kilmė aiškinama dvejopai. Vokietijos herbas. Vokietijos herbas – juodas viengalvis erelis – yra kilęs iš tokio paties. Gyventojai. Gyventojų skaičius 80 780 ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 08
Vokietijos ir Lietuvos ryšiai
Vokietijos ir Lietuvos ryšiai. Jie grindžiami. Lietuvos ir Vokietijos parlamentiniai ryšiai. Visuomeniniai ryšiai. Lietuvos ir Vokietijos ekonominiai ryšiai. Ekonominiai ryšiai. Pagrindinės Lietuvos eksporto į Vokietiją prekės. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 05
Vytautas Didysis ir Juodeikiai skaidrės
Vytautas Didysis ir Juodeikiai. Vytauto didžiojo paminklas. Darbe numatoma išsiaiškinti Vytauto Didžiojo paminklo Juodeikių kaime. Pastatytas. Paminklas pastatytas 1936 m. viename atokiausių rajono kaimų ir išstovėjo nenugriautas visą ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 04 06
Vytauto Landsbergio biografija ir veikla
Pasirinikau aprašyti Vytautą Landsbergį, nes manau kad jo veikla ir darbai stipriai pakeitė mūsų šalį, padarė Lietuvą geresne.1988– 1990 m. jis buvo Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininkas, o nuo 1991 m. – Sąjūdžio garbės ...
Pilietiškumo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 10 09
Žmogaus teisės pilietiškumo skaidrės
Žmogaus teisės. Žmogaus Teisės – universalios teisės. Pagrindinės žmogaus teisių grupės. Pilietinės. Politinės. Ekonominės. Socialinės. Kultūrinės. Kolektyvinės. Žmogaus teisės saugomos remiantis pagrindiniais ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 02 17
Žmogaus teisės projektas
Žmogaus teisės. Kas yra žmogaus teisės? Žmogaus teisės – universalios teisės. Kas gina žmogaus teises? Valstybė Europos tarptautinės institucijos Organizacijos. Žmogaus teisių pažeidimas. M. Balčiūnas atliko galimą nusikaltimą ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 03 23
Žmogaus teisių ir laisvių apsaugos sistema skaidrės
Žmogaus teisių ir laisvių apsaugos sistema. Sąvokos. Garantas- laiduotojas valstybė, įstaiga ar asmuo, duodantis kam nors garantija. Statutas- feodalinių laikų teisės aktų arba kitų normų rinkinys. Konstitucija - pagrindinis ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 11 05
Žmogus - visuomenės dalis
Žmogus – Visuomenės narys. Kas yra Visuomenė? Visuomenė – tam tikroje teritorijoje gyvenančių asmenų visuma. Ką reiškia būti visuomenės nariu? Žmogus sudaro visuomenės dalį. Socialinės organizacijos, visuomenės dalis. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 02 23
Каунасский Герб
Каунасский Герб. Города Каунас герб в течение длительного периода времени, изменилось много раз. Каунас имеет отличный герб. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 01 10
Толерантная личность
Толерантная личность. Задачи урока. Учащиеся должны. Ход урока. Проблемный вопрос. Тема толерантности актуальна, потому что. Выскажите ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2017 12 10
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema