Pilietiškumas (2)

482 dokumentai
Emigracija iš Lietuvos referatas
Įvadas. Migracijos samprata ir rūšys. Priežastys lemiančios emigraciją iš Lietuvos. Emigracijos iš Lietuvos tendencijos . Emigracijos iš Lietuvos tendencijos . Emigracijos iš Lietuvos tendencijos. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 28 puslapiai
2014 12 23
Grėsmė demokratinei valstybei
10( 2 atsiliepimai )
Grėsmė Demokratinei Valstybei. Trumpai kas yra Lietuvos nacionalinio saugumo objektai. Lietuvos nacionalinio saugumo. Pagrindinės grėsmės Lietuvoje. Kontrabanda Korupcija Narkomanija Kitos grėsmės. Kontrabanda – jos grėsmė ir tikslas. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 04
Lytinis brendimas
Lytinis brendimas. Darbą rengė. Šis klausimas anksčiau ar vėliau iškyla visiems paaugliams. Lytinio brendimo pradžia. Visiškai tiksliai nurodyti brendimo amžiaus negalima. Kodėl prasideda lytinis brendimas? Lytinis brendimas prasideda. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 05 18
Partizaninis karas Lietuvoje
Įvadas. Partizaninio karo Lietuvoje pradžia ir tikslai. Partizaninio karo etapai. Partizaninio karo Lietuvoje baigtis ir jo padariniai. Partizanų apygaros ir žymiausi partizanai. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 05 27
Prekyba žmonėmis ir prostitucija
Prekyba žmonėmis. Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas. Pagrindinės priežastys nestabili materialinė asmens būklė. Baudžiamoji atsakomybė Tas. Istorijos. Prostitucija. Prostitucija  -sekso paslaugų teikimas už atlygį. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 25
Teisminė valdžia Lietuvos Respublikoje (2)
Teisminė valdžia Lietuvos Respublikoje. Be įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios. Teisminė valdžia. Spręsti teisminius ginčus Vykdyti teisingumą. Teisminės valdžios paskirtis. Konstitucinis Teismas Teismai, vykdantys ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 10 09
Tautinės mažumos Lietuvoje skaidrės
Tautinės mažumos Lietuvoje. Kas yra mažuma ? Totoriai. Totoriai Lietuvoje. Totorių veikla ir užsiėmimai. Totorių buitis ir papročiai. Totorių dvasinis ir religinis savitumas. Žymūs Lietuvos totoriai. Totorių tautinė apranga. Totorių ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 09 18
Teisiniai santykiai visuomenės gyvenime
Teisiniai santykiai visuomenės gyvenime. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Teisės šakos. Konstitucinė teisė. Administracinė teisė. Civilinė ir šeimos teisė. Darbo teisė. Baudžiamoji teisė. Teisinių santykių skirtumai nuo kitų ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 02 08
ES institucijos ir jų funkcijos ES politika
Įvadas. Svarbiausi Europos Sąjungos raidos etapai. ES sprendimų priėmimo procedūros. Europos Sąjungos institucijos ir jų funkcijos. Europos Parlamentas. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija. Teisingumo Teismas. Europos Audito Rūmai. ...
Pilietiškumo referatai, Referatas, 23 puslapiai
2015 06 02
Ką reiškia būti tikru savo valstybės piliečiu?
Ką reiškia būti tikru savo valstybės piliečiu. Tautos pamačiau naują žodį tad aiškinuosi. Informacijos prisirinkau daug. Ką turiu ? Kas iš to ? Žvelgiam. Žiūrim , kas per pareigos. Kažkas negerai. Valio , pavadinimas išsisprendė. ...
Pilietiškumo analizės, Analizė, 7 puslapiai
2015 05 29
Politinis procesas pilietinėje visuomenėje
Politinis procesas pilietinėje visuomenėje. Visuomenės gyvenimas. Visuomenės gyvenimas susijęs su Ekonominiais procesais Socialiniais procesais Dvasiniais procesais Politiniais procesais. Politinis procesas. Politinis procesas. Dalyvavimas ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 03 15
Pilietinės visuomenės kūrimosi problemos Lietuvoje
Pilietinės visuomenės kūrimosi problemos Lietuvoje.
Pilietiškumo esės, Esė, 4 puslapiai
2015 11 19
Rinkimai skaidrės
Tema. Rinkimai, partijas, atstovai. Rinkimai ? politinis procesas, kurio metu tam tikra žmonių grupė išrenka atstovus ar pareigūnus. Rinkimai. Kaip vyksta pasirengimas savivaldos rinkimams. Politinė partija – tai piliečių grupė. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 03 02
Seimo dienotvarkė
9( 3 atsiliepimai )
Seimo dienotvarkė. Kokios nuorodos Seimo svėtainėje leidžia susidaryti nuomonę apie Seimo dienotvarkę? “Seimo darbas”. Ten parašyta, kokios Seimo pareigos ir kaip jis atlieka savo darbą. Kaip vyksta Seimo posėdis? Pirmiausia seimo ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 28
Skaidrės apie pilietiškumą
Pilietiškumas. Kaip Tu supranti kas yra pilietiškumas?. Ar Tu esi pilietiškas savo mokykloje. Ar esi pilietiškumo pavyzdys savo mokykloje, jeigu taip kodėl, taip manote ?. Kaip manai ar lengva būti pilietišku?. Kokios savybes lemia ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 03 27
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos skaidrės
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos. Vaiko teisės. Prigimtinės vaiko teisės. Vaiko teisė gyventi ir augti bei teisė į individualybę. Vaiko teisė žinoti savo tėvus, gyventi su tėvais, būti auklėjamu. Nesusituokusių tėvų vaiko ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 10 06
Bendruomeniškumas
Bendruomeniškumas. Kas. Kas yra bendruomeniškumas? Jūsų nuomone bendruomeniškumas yra. ? Ar esate bendruomeniškoje aplinkoje? Ar tai dažnai pasikartojantis reiškinys mūsų mokyklose? Ar bendruomeniškumas vyrauja jūsų mokykloje. Kaip ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 06 07
Pilietine atsakomybė
Pilietine atsakomybė. Pilietis. Pilietis – asmuo, turintis valstybėje tam tikras teises ir pareigas. Piliečių pareigos valstybei. Elt piliečio pareigos. Etinės piliečių pareigos. Rodyti atsidavimą šalies. Asmenine atsakomybe. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 04 01
Politinės partijos Lietuvoje skaidrės
Politinės partijos Lietuvoje. Įvadas Politinių partijų sąvoka Lietuvos. Įvadas. Politinėje sistemoje partijos užima tarpininko tarp visuomenės ir politinių institutų vietą. Politinės partijos sąvoka. Nors partijos yra viena ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 28
Vaikų teisės ir pareigos skaidrės
,,Vaikų teisės ir pareigos”. Vaikų teisės ir pareigos Informaciniai šaltiniai. Vaikų teisės ir pareigos. Pagarba. Teisė Visi vaikai turi teisę į pilietybę ir vardą. Meilė. Teisė Visi vaikai turi teisę būti mylimi ir rūpestingai ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 03 24
Lietuvos krepšinis skaidrės
Lietuvos krepšinis. Krepšinio istorija (kaip. Krepšinio atsiradimas. Krepšinio žaidimą sugalvojo kanadietis Džeimsas Neismitas 1891 m. Krepšinis Lietuvoje. Lietuvoje krepšinis pradėtas populiarinti 1921 m. Lietuvos krepšinio ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 03 10
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Raudonasis Kryžius. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Judėjimo Struktūra. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas. Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio Judėjimo federacija. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 03 03
Lietuvos Respublikos Vyriausybė skaidrės
Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijos. Gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai. Rengia ir ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 02 09
Tautinė mažuma Lietuvoje - žydai
Projektinis darbas. „Tautinė mažuma Lietuvoje – žydai“. Atsiradimo istorija Lietuvoje. Švietimas. Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazija. Žydų vidurinė mokykla Menachemo namai. Kultūra. Televizijos laidos. Tautų mugė. Muzika. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 07 19
Europos žmogaus teisių teismas skaidrės
Europos žmogaus teisių teismas. Europos Žmogaus Teisių Teismas  – Europos Žmogaus Teisių Konvencijos pagrindu įsteigtas tarptautinis teismas. Sekcijos. Europos žmogaus teisių teismas suskirstytas į sekcijas pirma sekcija. Skundo ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 01 29
Įstatymų leidžiamoji valdžia skaidrės
Įstatymų leidžiamoji valdžia lr seimas. Valdžių padalijimo principas. Lr seimas. Pagal lr konstituciją seimas. Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis. Seimo nario darbas. Seimo istorija. Seimo pirmininkai. – ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 11 08
Kada paskelbtos vaiko teisės
Kada paskelbtos vaiko teisės. Vaiko teisių deklaracijos principai buvo kuriami ilgai ir sunkiai. Vaiko teisių teiginiai 1. Turi būti sudarytos palankios materialinės ir dvasinės sąlygos. Prasidėjus Antrajam pasauliniui karui daug vaikų ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 30
Partizanų gyvenimas ir laisvalaikis skaidrės
Partizanų gyvenimas ir laisvalaikis. Įvadas. Lietuvos partizanai – daugiausiai civiliai žmonės. Buitis. Partizanų buitis buvo. Bunkeriai. Pradžioje bunkeriai buvo. Ir vis dėlto. Drausmė. Drausmė partizanų daliniuose turi būti ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 05 07
Tauta ir tautinės mažumos Lietuvoje
Tauta ir tautinės mažumos Lietuvoje. Sąvokos. Tauta - istoriškai susidariusi žmonių bendruomenė. Sąvoka tautinė mažuma atsirado tik atsiradus piliečio sąvokai Vakarų Europoje – po Prancūzijos didžiosios revoliucijos. Kiekviena ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2016 06 28
Telšiai skaidrės
Telšiai. Pavadinimo kilmė. Telšiai. Telšių herbas. Žymūs Telšių žmonės. Lankytinos vietos Telšiuose. A. Jonušo žemaitiška – japoniška sodyba - muziejus. Brėvikių dvaras. Kančios koplyčia. Varnių regioninis parkas. Žemaičių ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 01 26
×
101 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo