Pilietiškumas (2)

420 dokumentų
Tautinės mažumos Lietuvoje skaidrės
Tautinės mažumos Lietuvoje. Kas yra mažuma ? Totoriai. Totoriai Lietuvoje. Totorių veikla ir užsiėmimai. Totorių buitis ir papročiai. Totorių dvasinis ir religinis savitumas. Žymūs Lietuvos totoriai. Totorių tautinė apranga. Totorių ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 09 18
Ką reiškia būti tikru savo valstybės piliečiu?
Ką reiškia būti tikru savo valstybės piliečiu. Tautos pamačiau naują žodį tad aiškinuosi. Informacijos prisirinkau daug. Ką turiu ? Kas iš to ? Žvelgiam. Žiūrim , kas per pareigos. Kažkas negerai. Valio , pavadinimas išsisprendė. ...
Pilietiškumo analizės, Analizė, 7 puslapiai
2015 05 29
Lietuvos politinė kultūra ir pilietinė visuomenė
Įvadas. Politinės kultūros bruožai Lietuvoje. Piliečių dalyvavimas politikoje. Visuomenės nepasitikėjimo valdžios institucijomis priežastys. Politinės kultūros ir pilietinės visuomenės perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Literatūros ...
Pilietiškumo referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 09 30
LR prezidentai
Lietuvos Respublikos prezidentai. Kas gali būti Lietuvos Rspublikos prezidentu? Prezidento funkcijos. Antanas Smetona. Aleksandras Stulginskis. Kazys Grinius. Jonas Staugaitis. Antanas Merkys. Justas Paleckis. Lietuvos diplomatijos šefai ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 27
Pilietinės visuomenės kūrimosi problemos Lietuvoje
Pilietinės visuomenės kūrimosi problemos Lietuvoje.
Pilietiškumo esės, Esė, 4 puslapiai
2015 11 19
Skaidrės apie profesiją Policininkas
Darbo aprašymas Žmogaus gebėjimai darbo procese. Policininkas užtikrina visuomenės ir nuosavybės saugumą bei viešąją tvarką. Darbo aprašymas. Pasienietis, pasienio muitininkas, teisininkas. Giminiškos profesijos. Policininkas turi ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 12 07
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos skaidrės
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos. Vaiko teisės. Prigimtinės vaiko teisės. Vaiko teisė gyventi ir augti bei teisė į individualybę. Vaiko teisė žinoti savo tėvus, gyventi su tėvais, būti auklėjamu. Nesusituokusių tėvų vaiko ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 10 06
Politinės partijos Lietuvoje skaidrės
Politinės partijos Lietuvoje. Įvadas Politinių partijų sąvoka Lietuvos. Įvadas. Politinėje sistemoje partijos užima tarpininko tarp visuomenės ir politinių institutų vietą. Politinės partijos sąvoka. Nors partijos yra viena ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 28
ES institucijos ir jų funkcijos ES politika
Įvadas. Svarbiausi Europos Sąjungos raidos etapai. ES sprendimų priėmimo procedūros. Europos Sąjungos institucijos ir jų funkcijos. Europos Parlamentas. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija. Teisingumo Teismas. Europos Audito Rūmai. ...
Pilietiškumo referatai, Referatas, 23 puslapiai
2015 06 02
Lietuvos Respublikos Vyriausybė skaidrės
Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijos. Gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai. Rengia ir ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 02 09
Paauglystės ypatumai skaidrės
Paauglystės ypatumai. Paaugliai. Paauglio vidinis pasaulis kupinas prieštaravimų. Paauglio subrendimas gali pasirekšti. Paauglystėje. Paauglystės tarpsniui būdingas. Namuose. Santykiai su šeimos nariais. Aš ir mano bendraamžiai. Žvilgsnis ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 06 25
Rinkimai skaidrės
Tema. Rinkimai, partijas, atstovai. Rinkimai ? politinis procesas, kurio metu tam tikra žmonių grupė išrenka atstovus ar pareigūnus. Rinkimai. Kaip vyksta pasirengimas savivaldos rinkimams. Politinė partija – tai piliečių grupė. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 03 02
Seimo dienotvarkė
10( 2 atsiliepimai )
Seimo dienotvarkė. Kokios nuorodos Seimo svėtainėje leidžia susidaryti nuomonę apie Seimo dienotvarkę? “Seimo darbas”. Ten parašyta, kokios Seimo pareigos ir kaip jis atlieka savo darbą. Kaip vyksta Seimo posėdis? Pirmiausia seimo ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 28
Europos žmogaus teisių teismas skaidrės
Europos žmogaus teisių teismas. Europos Žmogaus Teisių Teismas  – Europos Žmogaus Teisių Konvencijos pagrindu įsteigtas tarptautinis teismas. Sekcijos. Europos žmogaus teisių teismas suskirstytas į sekcijas pirma sekcija. Skundo ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 01 29
Kada paskelbtos vaiko teisės
Kada paskelbtos vaiko teisės. Vaiko teisių deklaracijos principai buvo kuriami ilgai ir sunkiai. Vaiko teisių teiginiai 1. Turi būti sudarytos palankios materialinės ir dvasinės sąlygos. Prasidėjus Antrajam pasauliniui karui daug vaikų ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 30
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Raudonasis Kryžius. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Judėjimo Struktūra. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas. Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio Judėjimo federacija. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 03 03
Pilietine atsakomybė
Pilietine atsakomybė. Pilietis. Pilietis – asmuo, turintis valstybėje tam tikras teises ir pareigas. Piliečių pareigos valstybei. Elt piliečio pareigos. Etinės piliečių pareigos. Rodyti atsidavimą šalies. Asmenine atsakomybe. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 04 01
Skaidrės apie pilietiškumą
Pilietiškumas. Kaip Tu supranti kas yra pilietiškumas?. Ar Tu esi pilietiškas savo mokykloje. Ar esi pilietiškumo pavyzdys savo mokykloje, jeigu taip kodėl, taip manote ?. Kaip manai ar lengva būti pilietišku?. Kokios savybes lemia ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 03 27
Tauta ir tautinės mažumos Lietuvoje
Tauta ir tautinės mažumos Lietuvoje. Sąvokos. Tauta - istoriškai susidariusi žmonių bendruomenė. Sąvoka tautinė mažuma atsirado tik atsiradus piliečio sąvokai Vakarų Europoje – po Prancūzijos didžiosios revoliucijos. Kiekviena ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2016 06 28
Teisminė valdžia Lietuvos Respublikoje (2)
Teisminė valdžia Lietuvos Respublikoje. Be įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios. Teisminė valdžia. Spręsti teisminius ginčus Vykdyti teisingumą. Teisminės valdžios paskirtis. Konstitucinis Teismas Teismai, vykdantys ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 10 09
Telšiai skaidrės
Telšiai. Pavadinimo kilmė. Telšiai. Telšių herbas. Žymūs Telšių žmonės. Lankytinos vietos Telšiuose. A. Jonušo žemaitiška – japoniška sodyba - muziejus. Brėvikių dvaras. Kančios koplyčia. Varnių regioninis parkas. Žemaičių ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 01 26
Tolerancijos svarba mūsų gyvenime
Tolerancijos svarba mūsų gyvenime. Kas yra tolerancija? Remiantis TŽŽ (Tarptautinių žodžių žodynas) apibrėžtimi, ,,tolerancija [lot. Kaip mūsų mokyklos mokiniai supranta sąvoka - tolerancija? Mes ne tik. Kodėl tolerancija yra svarbi ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 11 09
Vaiko teisės ir pareigos pagal vaiko teisių deklaraciją ir konvenciją
Vaiko teisės ir pareigos pagal vaiko teisių deklaraciją ir konvencija. Kas yra vaikų teisių deklaracija ir konvencija? Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija – tarptautinė konvencija (sutartis). Teisė gyventi ir bręsti. Kiekvienas ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 07 04
Vaikų teisės ir pareigos skaidrės
,,Vaikų teisės ir pareigos”. Vaikų teisės ir pareigos Informaciniai šaltiniai. Vaikų teisės ir pareigos. Pagarba. Teisė Visi vaikai turi teisę į pilietybę ir vardą. Meilė. Teisė Visi vaikai turi teisę būti mylimi ir rūpestingai ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 03 24
Žodžio ir spaudos laisvė skaidrės (2)
Žodžio ir spaudos laisvė. Sąvokos. Cenzūra-spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų. Laisvė reikšti savo. Žmogaus teisė turėti. Ketvirtoji valdžia. Kaip teigiama Visuomenės informavimo įstatyme. Konstitucija ir įstatymai ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 11 17
Globali migracija
Globali migracija. Migracija į Europos sąjungą. Įvadas. Kas yra emigracija? Kas yra imigracija? Kas lemia migraciją? Globali migracija. Migracija Europos sąjungoje. Migracija Lietuvoje. Migracija. 10 metų apžvalga. Užsienyje gyvenantys ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 11 18
Jonas Žemaitis - Vytautas skaidrės
Jonas Žemaitis - Vytautas. Paulius Ragainis, Robertas Raudys 10c. Jono Žemaičio-Vytauto nuotrauka. Biografija. Gimė Palangoje 1909 m.  kovo 15 d. Jono ir Petronėlės Žemaičių šeimoje. Mokslai. 1926 m. įstojo į Kauno karo mokyklą.   ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 05 27
Kas yra patyčios?
Kas yra patyčios? Patyčios. Patyčių rūšys. Patyčių grupės. Patyčių vaidmenys. Patyčių vietos. Vaikai patiriantys patyčias. Mergaitės ar berniukai? Skriaudėjai. Stebėtojai, kurie nieko arba prisijungia prie patyčių. Kodėl ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 09 21
Partizaninis karas Lietuvoje
Įvadas. Partizaninio karo Lietuvoje pradžia ir tikslai. Partizaninio karo etapai. Partizaninio karo Lietuvoje baigtis ir jo padariniai. Partizanų apygaros ir žymiausi partizanai. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 05 27
Tautinė mažuma Lietuvoje - žydai
Projektinis darbas. „Tautinė mažuma Lietuvoje – žydai“. Atsiradimo istorija Lietuvoje. Švietimas. Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazija. Žydų vidurinė mokykla Menachemo namai. Kultūra. Televizijos laidos. Tautų mugė. Muzika. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 07 19
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema