Pilietiškumas (3)

482 dokumentai
Tolerancijos svarba mūsų gyvenime
Tolerancijos svarba mūsų gyvenime. Kas yra tolerancija? Remiantis TŽŽ (Tarptautinių žodžių žodynas) apibrėžtimi, ,,tolerancija [lot. Kaip mūsų mokyklos mokiniai supranta sąvoka - tolerancija? Mes ne tik. Kodėl tolerancija yra svarbi ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 11 09
Vaiko teisės ir pareigos pagal vaiko teisių deklaraciją ir konvenciją
Vaiko teisės ir pareigos pagal vaiko teisių deklaraciją ir konvencija. Kas yra vaikų teisių deklaracija ir konvencija? Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija – tarptautinė konvencija (sutartis). Teisė gyventi ir bręsti. Kiekvienas ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 07 04
Žodžio ir spaudos laisvė skaidrės (2)
Žodžio ir spaudos laisvė. Sąvokos. Cenzūra-spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų. Laisvė reikšti savo. Žmogaus teisė turėti. Ketvirtoji valdžia. Kaip teigiama Visuomenės informavimo įstatyme. Konstitucija ir įstatymai ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 11 17
Globali migracija
Globali migracija. Migracija į Europos sąjungą. Įvadas. Kas yra emigracija? Kas yra imigracija? Kas lemia migraciją? Globali migracija. Migracija Europos sąjungoje. Migracija Lietuvoje. Migracija. 10 metų apžvalga. Užsienyje gyvenantys ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 11 18
Ideologinės srovės
IDEOLOGINĖS SROVĖS. Liberalizmas. Konservatizmas. Socializmas. Liberalizmas. Liberalizmo savybės. Ką liberalizmas kritikavo? Ką liberalizmas gynė? Liberalizmo atstovai. Džonas Lokas (John Locke). Džeremis Bentamas (Jeremy Bentham). ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 05
Jonas Žemaitis - Vytautas skaidrės
Jonas Žemaitis - Vytautas. Paulius Ragainis, Robertas Raudys 10c. Jono Žemaičio-Vytauto nuotrauka. Biografija. Gimė Palangoje 1909 m.  kovo 15 d. Jono ir Petronėlės Žemaičių šeimoje. Mokslai. 1926 m. įstojo į Kauno karo mokyklą.   ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 05 27
Kas yra patyčios?
Kas yra patyčios? Patyčios. Patyčių rūšys. Patyčių grupės. Patyčių vaidmenys. Patyčių vietos. Vaikai patiriantys patyčias. Mergaitės ar berniukai? Skriaudėjai. Stebėtojai, kurie nieko arba prisijungia prie patyčių. Kodėl ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 09 21
Pilietiškumas kas tai?
Pilietiškumas- tai įsipareigojimas valstybei, o drauge su ja ir savo tautai.Šiais laikais daugelis jau pamiršo savo įsipareigojimus. Žmonėms atrodo, kad būti piliečiu - tai turėti vienos ar kitos valstybės pasą, kuris yra tik ...
Pilietiškumo rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 05 23
Pilietiškumo apklausos
Pilietiškumas. Klausimai. Kas yra Pilietiškumas? Savo pilietiškumo įvertinimas. Aš pilietiškas, nes. Ką galėtumėte nuveikti dėl savo tautos, tėvynės? Ar būtų mūsų tėvynėje gyvenimas geresnis, jeigu jūs, jūsų artimi žmonės ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 30
Visuomenės organizavimosi būdai
Visuomėnės organizavimosi būdai, Atėnų demokratija ir pilietiškumo pagrindai. Pilietiškumo pagrindai Atėnų demokratija Visuomenės organizavimosi būdai Klausimai Šaltiniai. Dalyko paskirtis. Pilietiškumo pagrindų kursu siekiama ugdyti ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 28
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos. Tikslas. Įvadas. Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos yra prigimtinės. Žmogaus teisės. Žmogaus teisės – prigimtinės teisės priklausančios visiems žmonėms. Žmogaus pareigos. Konstitucijos 28 ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 05 25
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija
Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Kas yra vaiko teisių konvencija? Tai yra tarptautinė sutartis (įtvirtinta 1989 m. Šis dokumentas galioja 193 šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Vaiko teisių konvencija turi keturis pagrindinius ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2015 02 20
Kas yra mokslas? Mokslo samprata
Kas yra mokslas? Kas yra mokslas? Ką mums duoda mokslas? Kas tai per sąvoka? Kam jis mums reikalingas?
Pilietiškumo refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2014 11 13
Kovo 11 pilietiškumo projektas
Kovo. Lietuva. Lyja, vėjas, krečia drebulys, šalta- tokia mano Lietuva. Lietuva-kartais ji sutelpa į mažą jūros bangų išplautą akmenėlį ar žemės saują. Lietuva. Mitingas 1987-08-23 Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo. Naikinti ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 11 23
Mokyklos garbė nominacijos scenarijus
„ Mokyklos garbė 2017 “. Teikia mokyklos taryba. Dovanojantis mokyklai grožį. Bendras visiems mokiniams. Renginius balsavimui teikia organizatoriai. METŲ BŪRELIS Būrelių vadovai teikia vykdytos veiklos mokykloje ir už jos ribų ...
Pilietiškumo scenarijai, Scenarijus, 2 puslapiai
2017 04 04
Pabėgeliai Lietuvoje aprašymas
Taip pat negali arba bijo naudotis tos šalies gynyba. Statistika „ pabėgeliai Lietuvoje “.
Pilietiškumo aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2016 10 25
Unesco Lietuvoje
Pagal Liną Dikšaitę (UNESCO Pasaulio paveldo objektas – Kuršių nerija, 2010), vienas svarbiausių UNESCO organizacijos tikslų – Pasaulio paveldo išsaugojimas ateities kartoms. Kultūros ir gamtos paveldas yra kiekvienos tautos ir visos ...
Pilietiškumo konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 04 28
Valdžia, kurią renkame patys
Valdžia, kurią renkame patys. Valdžia – teisė, galimybė ar gebėjimas paveikti kažkieno veiksmus, pajungti ką nors savo valiai. Valstybės valdžios institucijos statusą lemia. Lietuvoje valstybės valdžią vykdo. Seimas. Respublikos ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 28
Valdžia, kurią renkame patys skaidrės
Valdžia, kurią renkame patys. Valdžia ir jos rūšys Valdžia Lietuvoje. Valdžia – tai teisė, galimybė ar gebėjimas paveikti kieno veiksmus. Valdžia. Valdžia gali būti asmeninė arba organizuota. Valdžios rūšys. Lietuvos Respublika ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 01 19
9 kl protų mūšis
Kl. Protų mūšis. Atsakykite į klausimus. Antrasis Lietuvos prezidentas. A. Stulginskis. I pasaulinis karas baigėsi? 1918 m. Prie kurio Rusijos valdovo Lietuva tapo Nepriklausoma valstybe 1990-03. M. Gorbačiovo. Dabartinis Lietuvos vadovas? ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 83 puslapiai
2016 04 28
Atsiprašymas rašinys
„Labai atsiprašau Tavęs...“ Šią frazę daugelis iš mūsų naudoja gana dažnai, ką nors įskaudinę ar padarius kažkam kažką blogo. Bet ar vienos tokios frazės užtenka nuoširdžiam atsiprašymui? Nemanau.Jei žinai, kad ...
Pilietiškumo rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 11 22
Demokratinės valstybės pagrindai pristatymas
Demokratinės valstybės pagrindai. Demokratija. Demokratija - tai tokia valstybės valdymo forma. Demokratijos pradžia. Demokratija kaip. Demokratijos rūšys. Tiesioginė – visuotiniuose susirinkimuose piliečiai patys sprendžia ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 02 26
Europos teisingumo teismas skaidrės
Europos teisingumo teismas. Teisingumo Teismas aiškina. Sudėtis Teisingumo Teismą sudaro po vieną teisėją iš kiekvienos ES šalies. Prejudicinio. Bylos dėl įpareigojimo nevykdymo Šias bylas gali kelti Komisija. Ieškiniai dėl panaikinimo ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 02 27
Kas yra teisė
Teisė. Kas yra teisė? Teisė – priemonių visuma, teisingumui visuomenėje nustatyti ir užtikrinti. Teisės studijų esmė. Studijų esmė – žinios apie teisinę sistemą. Teisės porūšiai. Pasaulietinė bei religinė. Gebėjimai ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 05
Korupcija projektas
Korupcija - rimta visuomenės problema , grėsmė demokratinei valstybei. Tikslas ir hipotezės išsikėlimas Tikslas. Hipotezės išsikėlimas. Pavyzdžiai 1 pavyzdys. Korupcija gali būti apibrėžiama pagal pobūdį ir sektorius ...
Pilietiškumo projektai, Projektas, 12 puslapių
2016 03 22
Lietuvos šimtmetis
Lietuvos 100-metis. Šimtmetis. Vasario 16-osios reikšmė. Svarbiausi Lietuvos valstybės simboliai. Lietuvos stiprybę vaizduojantis simbolis. Lietuvos valstybės nepriklausomybės aktas. Lietuvos valstybės kūrimasis per šimtą metų. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 03 04
Lietuvos šventės
Nacionalinės šventės''. Nauji metai. Vasario 16 -oji. Naujieji metai tai nuo gruodžio 31d. perėimas į sausio 1d. Vasario 16 - oji. Vasario 16 - oji tai Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Kovo 11 – oji. Kovo 11 – oji tai Lietuvos ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 01 06
Mažumos Lietuvoje Latviai
Ar latviai turi tėvynę? Latviai Lietuvoje. Latvių tradicijos ir papročiai. Latvių Kultūros namai. Veikėjai (ką jie veikė Lietuvoje?). Latvių įsikūrimo Lietuvoje pradžia. Šaltiniai.
Pilietiškumo esės, Esė, 10 puslapių
2016 08 11
Protų mūšis apie Lietuvą
Lietuva. TURAS. Kai rašto dar nebuvo. Kas buvo pirmieji Lietuvos gyventojai? Kuriame rajone Lietuvoje rasti seniausi Lietuvoje žmonių kapai? Ar tiesa, kad Lietuva dažnai vadinama piliakalnių kraštu? Ar mūsų protėviai ugnį laikė ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 02 02
Tarpukario Lietuva skaidrės
1918-1940m. -. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpis. Darbo tikslas. 1918 m. Nepriklausomybės paskelbimas. Lietuvos Taryba. Pirmasis ir ketvirtasis Lietuvos prezidentas. Nepriklausomybės kovos ir valstybės pripažinimas. Valstybės ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2015 05 11
×
98 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo