Pilietiškumas (3)

418 dokumentų
Visuomenės organizavimosi būdai
Visuomėnės organizavimosi būdai, Atėnų demokratija ir pilietiškumo pagrindai. Pilietiškumo pagrindai Atėnų demokratija Visuomenės organizavimosi būdai Klausimai Šaltiniai. Dalyko paskirtis. Pilietiškumo pagrindų kursu siekiama ugdyti ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 28
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos. Tikslas. Įvadas. Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos yra prigimtinės. Žmogaus teisės. Žmogaus teisės – prigimtinės teisės priklausančios visiems žmonėms. Žmogaus pareigos. Konstitucijos 28 ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 05 25
Ideologinės srovės
IDEOLOGINĖS SROVĖS. Liberalizmas. Konservatizmas. Socializmas. Liberalizmas. Liberalizmo savybės. Ką liberalizmas kritikavo? Ką liberalizmas gynė? Liberalizmo atstovai. Džonas Lokas (John Locke). Džeremis Bentamas (Jeremy Bentham). ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 05
Įstatymų leidžiamoji valdžia skaidrės
Įstatymų leidžiamoji valdžia lr seimas. Valdžių padalijimo principas. Lr seimas. Pagal lr konstituciją seimas. Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis. Seimo nario darbas. Seimo istorija. Seimo pirmininkai. – ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 11 08
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija
Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Kas yra vaiko teisių konvencija? Tai yra tarptautinė sutartis (įtvirtinta 1989 m. Šis dokumentas galioja 193 šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Vaiko teisių konvencija turi keturis pagrindinius ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2015 02 20
Kas yra mokslas? Mokslo samprata
Kas yra mokslas? Kas yra mokslas? Ką mums duoda mokslas? Kas tai per sąvoka? Kam jis mums reikalingas?
Pilietiškumo refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2014 11 13
Mokyklos garbė nominacijos scenarijus
„ Mokyklos garbė 2017 “. Teikia mokyklos taryba. Dovanojantis mokyklai grožį. Bendras visiems mokiniams. Renginius balsavimui teikia organizatoriai. METŲ BŪRELIS Būrelių vadovai teikia vykdytos veiklos mokykloje ir už jos ribų ...
Pilietiškumo scenarijai, Scenarijus, 2 puslapiai
2017 04 04
Pabėgeliai Lietuvoje aprašymas
Taip pat negali arba bijo naudotis tos šalies gynyba. Statistika „ pabėgeliai Lietuvoje “.
Pilietiškumo aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2016 10 25
Partizanų gyvenimas ir laisvalaikis skaidrės
Partizanų gyvenimas ir laisvalaikis. Įvadas. Lietuvos partizanai – daugiausiai civiliai žmonės. Buitis. Partizanų buitis buvo. Bunkeriai. Pradžioje bunkeriai buvo. Ir vis dėlto. Drausmė. Drausmė partizanų daliniuose turi būti ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 05 07
Pilietiškumas kas tai?
Pilietiškumas- tai įsipareigojimas valstybei, o drauge su ja ir savo tautai.Šiais laikais daugelis jau pamiršo savo įsipareigojimus. Žmonėms atrodo, kad būti piliečiu - tai turėti vienos ar kitos valstybės pasą, kuris yra tik ...
Pilietiškumo rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 05 23
Valdžia, kurią renkame patys
Valdžia, kurią renkame patys. Valdžia – teisė, galimybė ar gebėjimas paveikti kažkieno veiksmus, pajungti ką nors savo valiai. Valstybės valdžios institucijos statusą lemia. Lietuvoje valstybės valdžią vykdo. Seimas. Respublikos ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 28
Valdžia, kurią renkame patys skaidrės
Valdžia, kurią renkame patys. Valdžia ir jos rūšys Valdžia Lietuvoje. Valdžia – tai teisė, galimybė ar gebėjimas paveikti kieno veiksmus. Valdžia. Valdžia gali būti asmeninė arba organizuota. Valdžios rūšys. Lietuvos Respublika ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 01 19
9 kl protų mūšis
Kl. Protų mūšis. Atsakykite į klausimus. Antrasis Lietuvos prezidentas. A. Stulginskis. I pasaulinis karas baigėsi? 1918 m. Prie kurio Rusijos valdovo Lietuva tapo Nepriklausoma valstybe 1990-03. M. Gorbačiovo. Dabartinis Lietuvos vadovas? ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 83 puslapiai
2016 04 28
Atsiprašymas rašinys
„Labai atsiprašau Tavęs...“ Šią frazę daugelis iš mūsų naudoja gana dažnai, ką nors įskaudinę ar padarius kažkam kažką blogo. Bet ar vienos tokios frazės užtenka nuoširdžiam atsiprašymui? Nemanau.Jei žinai, kad ...
Pilietiškumo rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 11 22
Demokratinės valstybės pagrindai pristatymas
Demokratinės valstybės pagrindai. Demokratija. Demokratija - tai tokia valstybės valdymo forma. Demokratijos pradžia. Demokratija kaip. Demokratijos rūšys. Tiesioginė – visuotiniuose susirinkimuose piliečiai patys sprendžia ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 02 26
Europos teisingumo teismas skaidrės
Europos teisingumo teismas. Teisingumo Teismas aiškina. Sudėtis Teisingumo Teismą sudaro po vieną teisėją iš kiekvienos ES šalies. Prejudicinio. Bylos dėl įpareigojimo nevykdymo Šias bylas gali kelti Komisija. Ieškiniai dėl panaikinimo ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 02 27
Kas yra teisė
Teisė. Kas yra teisė? Teisė – priemonių visuma, teisingumui visuomenėje nustatyti ir užtikrinti. Teisės studijų esmė. Studijų esmė – žinios apie teisinę sistemą. Teisės porūšiai. Pasaulietinė bei religinė. Gebėjimai ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 05
Korupcija projektas
Korupcija - rimta visuomenės problema , grėsmė demokratinei valstybei. Tikslas ir hipotezės išsikėlimas Tikslas. Hipotezės išsikėlimas. Pavyzdžiai 1 pavyzdys. Korupcija gali būti apibrėžiama pagal pobūdį ir sektorius ...
Pilietiškumo projektai, Projektas, 12 puslapių
2016 03 22
Kovo 11 pilietiškumo projektas
Kovo. Lietuva. Lyja, vėjas, krečia drebulys, šalta- tokia mano Lietuva. Lietuva-kartais ji sutelpa į mažą jūros bangų išplautą akmenėlį ar žemės saują. Lietuva. Mitingas 1987-08-23 Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo. Naikinti ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 11 23
Lietuvos šimtmetis
Lietuvos 100-metis. Šimtmetis. Vasario 16-osios reikšmė. Svarbiausi Lietuvos valstybės simboliai. Lietuvos stiprybę vaizduojantis simbolis. Lietuvos valstybės nepriklausomybės aktas. Lietuvos valstybės kūrimasis per šimtą metų. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 03 04
Politinis procesas pilietinėje visuomenėje
Politinis procesas pilietinėje visuomenėje. Visuomenės gyvenimas. Visuomenės gyvenimas susijęs su Ekonominiais procesais Socialiniais procesais Dvasiniais procesais Politiniais procesais. Politinis procesas. Politinis procesas. Dalyvavimas ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 03 15
Protų mūšis apie Lietuvą
Lietuva. TURAS. Kai rašto dar nebuvo. Kas buvo pirmieji Lietuvos gyventojai? Kuriame rajone Lietuvoje rasti seniausi Lietuvoje žmonių kapai? Ar tiesa, kad Lietuva dažnai vadinama piliakalnių kraštu? Ar mūsų protėviai ugnį laikė ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 02 02
Tauta ir tautinės mažumos
Tauta. Tautinės mažumos. Kas tai tautybė ir taut. savimonė? Tautybė - tai priklausymas tam tikrai žmonių bendruomenei. Lietuvos tautinės mažumos. Mažuma yra demografinė grupė tam tikroje teritorijoje (valstybėje. Dėl visuomenėje ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 28
Tautinė mažuma - Rusai
Lietuvos tautinė mažuma. Rusai. Tautinė mažuma –. Tai demografinė grupė tam tikroje teritorijoje (valstybėje. Tautinė mažuma – kas tai? Tai grupė, kuri yra gausesnė už visas kitas. Tautinė dauguma – kas tai? 2011 m  kovo 1 d. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 05 27
Vietos bendruomenė ir savivalda skaidrės
Vietos bendruomenė ir savivalda. Kaip sudaroma Mažeikių r. savivaldybės taryba. Kas sudaro taryba. Kas vadovauja Mažeikių r. savivaldybei. Kokie komitetai veikia savivaldybėje kokios jų funkcijos. Kokios komitetų funkcijos. Kas yra ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 05 18
Bendruomeniškumas
Bendruomeniškumas. Kas. Kas yra bendruomeniškumas? Jūsų nuomone bendruomeniškumas yra. ? Ar esate bendruomeniškoje aplinkoje? Ar tai dažnai pasikartojantis reiškinys mūsų mokyklose? Ar bendruomeniškumas vyrauja jūsų mokykloje. Kaip ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 06 07
Demografinė situacija ir Lietuvos gyventojų sveikatos būklė pokyčiai ES kontekste
Demografinė situacija ir Lietuvos gyventojų sveikatos būklė pokyčiai ES kontekste. Demografinė situacija ir lietuvos gyventojų sveikatos būklė pokyčiai es kontekste. Šeimos transformacija. Gimstamumas. Mirtingumas. Lietuvos ...
Pilietiškumo konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2017 11 07
Filmo recenzija Sovietų pasaka
Filmas su ironišku pavadinimu „Sovietų pasaka“ buvo sukurtas Latvių režisieriaus Edvino Snorės ir žinoma iškarto uždraustas Rusijoje, kaip propagandinis filmas, bet toli gražu visa tai ne pasaka, nes iki pasakos čia taip pat kaip ...
Pilietiškumo recenzijos, Recenzija, 1 puslapis
2016 10 18
Forsai
Forsai’’. Greta Laurinaitytė. Inga Foktaitė. Greta Baltrušaitytė. Renata Jasevičiūtė. Rūta Karpavičiūtė. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija. Jurbarkas. Forsai’’ – sportinio stiliaus. Požiūris į pasaulį, gyvenimo ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 01
Klasės konstitucija
KLASĖ 1 straipsnis. Mokinio teisės ir pareigos 5 straipsnis. Seniūnas 15 straipsnis. Mokinių seimas 17 straipsnis. Auklėtoja 22 straipsnis.
Pilietiškumo projektai, Projektas, 4 puslapiai
2015 12 07
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema