Piniginio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti


Įvadas. Pagrindinės piniginio turto apskaitos sąvokos. Piniginio turto apskaita ir jos procesas. Pinigų sudėtis. Kasos aparatai. Kasos aparato klaidų taisymas. Pinigų apskaita banke. Valiutinių operacijų apskaita. Pinigų judėjimo atspindėjimas dokumentuose ir registruose. Kasos operacijų apskaita. Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Kasos knyga. Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registracijos žurnalas. Priimtų ir išduotų pinigų apskaitos knyga. Grynųjų pinigų priėmimo kvitas. Pinigų srautų ataskaita. Įmonės aprašymas. Piniginio turto apskaitos praktinė analizė. Kasos pajamų ir išlaidų orderiai. Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registracijos žurnalas. Kasos knyga. Grynųjų pinigų priėmimo kvitas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Įmonės balansas. Pinigų srautų ataskaita. Pasiūlymai vadybininkams. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.


Darbo tikslas: išnagrinėti piniginio turto apskaitos ypatumus tiek teoriškai tiek praktiškai.

Kursinis darbas bus padalintas į dvi dalis. Pirmoje dalyje bus aptariami teoriniai piniginio turto apskaitos procesai bei paaiškinama, kas tai yra. Antroje kursinio darbo dalyje bus nagrinėjama praktinė piniginio turto apskaitos dalis, bei pateikiami konkretūs įmonės duomenys.

Kasa- ūkio subjekto grynieji pinigai. Sąskaita, kurioje registruojamas pinigų judėjimas.

Kasos knyga- grynųjų pinigų apskaitos registras, kuriame privalu įrašyti kiekvienos dienos apyvartas, patvirtintos pasos pajamų ir išlaidų orderiais. Kasos dokumentų taisyti negalima.

Kasos išlaidų orderis- pinigų išmokėjimo ir kasos dokumentas, turintis visus rekvizitus ir patvirtintas kasininko, vyr.buhalterio, vadovo bei pinigų gavėjo parašais.

Valiutos keitimo kursas- komercinio banko valiutos keitimo ar pardavimo kursas.

Piniginis turtas registruojamas sąskaitoje [27 Pinigai ir pinigų ekvivalentai]. Ją detalizuoja šios subsąskaitos:

sąskaita 270 Pinigų ekvivalentai, kurioje įtraukiami į apskaitą turimi pinigų ekvivalentai;

sąskaita 271 Sąskaitos bankuose, kurioje įtraukiami į apskaitą banko sąskaitose laikomi pinigai. Ši sąskaita detalizuojama į subsąskaitas:

sąskaita 272 Kasa, kurioje įtraukiami į apskaitą įmonės kasoje laikomi pinigai. Ši sąskaita detalizuojama į subsąskaitas:

Įmonės struktūriniai padaliniai vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta tvarka gali pildyti atskiras kasos knygas.

ne patalpose įrengtose paslaugų teikimo vietose (nesaugomose automobilių stovėjimo aikštelėse, dviračių, valčių nuomos bei kt.);

III alternatyva: tiesiogiai raštu ir elektroniniu būdu ar kitu sutartyje su banku nustatytu būdu. (Pačiolis, „Įmonės apskaitos ir mokesčių politika“)

Raštu pateikiami įmonės nurodymai turi būti pasirašyti įmonės vadovo ar jo įgaliotų asmenų ir patvirtinti antspaudu. Su elektroniniu būdu mokėjimo nurodymus vykdančiu įmonės darbuotoju turi būti sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Mokėjimo nurodymai numeruojami ir registruojami.

Komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, įvertinamos eurais, taikant išvykimo į komandiruotę dieną galiojantį valiutos kursą.(Rasa Kanapickienė, Kristina Rudžionienė, Borisas Jefimovas, „Įmonių apskaita“ )

2015 metais šiukšlių išvežimo išlaidos rodomos komunalinių paslaugų sąnaudose, nebemokame už DU programos priežiūrą. Tačiau kitų paslaugų sąnaudas padidino darbo vietų įvertinimo sąnaudos, pavedimų lėšų, programų ir kitos sąnaudos.

Šiame kursiniame darbe išnagrinėjau įmonės piniginio turto apskaitą. Manau šis kursinis darbas turėtų padėti vadybininkams kaip mokomoji medžiaga, kurioje yra ir praktinė dalis su pavyzdžiais. Darbe aprašoma visa pagrindinė įmonės piniginio turto apskaitos veikla, kurią, mano manymu, turėtų žinoti kiekvienas vadybininkas.

Per savo bankines sąskaitas įmonė vykdo atsiskaitymus su kitomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis: gauna iš jų pinigus arba perveda joms. Pagrindiniai mokėjimo dokumentai yra šie: banko išrašas, mokėjimo nurodymas, čekis ir kiti mokėjimo dokumentai. Kasos operacijos užsienio valiuta atliekamos tokia pačia tvarka, tačiau pildomi atskiri žurnalai.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 540 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (6792 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ievaa
  • Piniginio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti
    10 - 1 balsai (-ų)
Piniginio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti. (2017 m. Balandžio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/piniginio-turto-apskaita-ir-informacijos-apie-ja-panaudojimas-veiklos-procesui-valdyti.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 15:57
×