Pirkimo pardavimo sutarties turinio svarba verslo teisiniuose santykiuose


Teisės referatas.

Įvadas. Sutarties samprata ir rūšys. Pirkimo–pardavimo sutarties forma. Sutikimas sudaryti sandorį ir sandoriu teisotumas. Pirkimo pardavimo sutarties bendroji sandara. Pirkimo pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo pardavimo sutaries sąlygos. Kaina. Pirkimo-pardavimo sutarčių apmokėjimo ir atsiskaitymo formos. Inkoterms. Reikalavimai keliami parduodamai prekiai. Perdavimo vieta ir omentas. Sutarties vykdymo terminai. Prikimo pardavimo sutarčių teisės ir pareigos. Nenugalimos jėgos (“Force majeure”) sąlygos. Garantijų apribojimai. Dokumentai. Išvados. Literatūra.


Labiausiai paplitusi sandorių rūšis yra sutartys. Sutartis arba kontraktas tai kai du ar daugiau asmenų įstatymo reikalaujama tvarka ir forma išreikia susitarimą dėl civilinių teisių ir pareigų sukūrimo, pakeitimo ar panaikinimo. Esminis sutarčių požymis yra šalių susitarimas. Būtina sąlyga, kad sutartį sudarančių šalių išreikšta valia būtų suderinta tarpusavyje, siekiant bendrų tikslų. To dėka yra sumažinama įtampą tarp įvairių asmenų ar verslo subjektų. Gerai parengus sutartis galima išvengti nesusikalbėjimų, netikslumų, arba esant reikalui apginti šalių teises. Verslininkai suprasdami sudaromų sutartčių profesonalumo svarbą, konsultuojasi su teisininkais arba juos samdo. Nes nuo pasirašytos sutarties gali priklausyti verslo sėkmė, tai yra konkurencingumas, mokumas ir net pats verslo išlikimas. Sutartys versle tai kasdienybė, o tiksliau būtinybė. Verslo žmonės paprastai sudaro darbo, paskolos, remonto, nuomos, panaudos, rangos, samdos, reklamos, vežimo, draudimo, bendradarbiavimo, labdaros, užstato, hipotekos, vartotojų ir kitas sutartis, bet dažniausiai yra sudaromos pirkimo pardavimo sutartys.

Šio darbo tema: pirkimo-pardavimo sutartis verslo teisiniuose santykiuose.

Šio darbo tikslas yra pirkimo – pardavimo sutartis

Verslo be sutarčių negalime įsivaizduoti. Sutarčių dėka šalys įteisina savo sandorius, o iškilus ginčui tampa papraščiau apginti savo teises. Verslo subjektai, prieš pasirašant didelės vertės sutartis (kontraktus) samdo teisininkus arba perka teisines konsultacijas. Tam kad sudaryti profesonalias sutartis, arba jau paruoštose sutartyse įžvelgti galimas neigiamas pasekmes, arba grėsmes, kurias negalėjome numatyti, reikalinga patirtis. Todėl geriausia yra kreiptis pagalbos į šios srities žinovus, nei mokintis iš klaidų.

juridiškai įtvirtina santykius tarp partnerių. Šie santykiai tampa privalomi ir jų vykdymą gina įstaymai;

nustato partnerių veiksnių tvarką, būdus bai nuoseklumą;

Pagrindinis šaltinis reguliuojantis sutarčių teisinius santykius yra CK be įstatymai ir poįstatyminiai aktai, tarptautinės konvencijos, sutartys ir kiti teisės normų šaltiniai. Bet sutarčių sudarymo pangrindas yra laisvės principas, kurį užtikrina Civilinio kodekso 6.156 sraipsnis.

pagal tarpusavio atsiskaitymą ir apmokėjimą į atskaitomąsias ir neatskaitomąsias;

pagal teisių ir įsipareigojimų pasiskirstymą būna į vienašalės, dvišalės;

pagal sudarymo būdą į abiejų šalių derybomis sudaromas sutartis ir prisjungiantsudaromas sutartis;

pagal gaunamos naudos apibrėžtumą į rizikos sutartis ir ekvivalentinės sutartys;

komercinės paskirties kontraktai. (Komerciniai kontraktai tai sutartys, sandoriai, kurie sudaromi sutinkant abiem šalims dėl būsimų teisių ir pareigų.)

Pagal savo reikšmę ir vietą iš komercinės veiklos kontraktų labiausia išsiskiria pirkimo pardavimo sutartys. Šis rašto darbas ir bus skirtas jų nagrinėjimui.

pagal kliringą, kai pardavėjas (tiekėjas) pirkėjui atidaro trečioje šalyje kredito liniją.

Pirkimo–pardavimo sutarties forma priklauso nuo konkrečios sutarties rūšies. O kad priskirti sutartį tam tikrai rūšiai, pirmiausiai reikia nustatyti kas yra konkrečios sutarties dalykas bei kokios yra konkrečios sutarties šalys ir pan. Pirkimo–pardavimo sutarčių formai visų pirma yra taikomi bendrieji sandorių formai keliami reikalavimai. Pasauliui globalėjant naudojant elektroninio ryšio priemones sutarčių sudarymo sistema kinta iš esmės. Viskas vyksta operatyviau, sutarčių pasirašymo sistema darosi lankstesnė. Svarbiausia kad prieš šalims pasirašant dokumentą viskas būtų aptarta, suderinta. Rašytinės formos sandoriai sudaromi surašant vieną dokumentą (dažniausiai kiek šalių tiek egzempliorių), kurį pasirašo visos sandorio šalys, arba šalims apsikeičiant atskirais dokumentais. Įstatymai gali nustatyti atskiroms pirkimo–pardavimo sutartims ir specialias sudarymo taisykles. Pasirašius sutartį keliomis kalbomis, jeigu jų tekstai neatitinka vienas kito, tai pirmenybė suteikiama pirmam surašytam testui. Pagal CK.6.194 straipsnį.

Sutarčių notarinė formta yra privaloma kai kurioms raštu sudarytoms sutartims, kitaip jos bus laikomos negaliojančiomis. Pvz. nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartis. Notarinę sutartį galima sudaryti ir sutartims kurioms įstatymas numato paprastą formą. Sandorius, kuriuos leista sudaryti žodžiu, galima sudaryti rašytine arba notarine forma. Jeigu įstatymas nereikalauja konkrečios pirkimo–pardavimo sutarties formos, tuomet tokia sutartis gali būti sudaroma bet kokia forma. Svarbiausia, kad iš sandorį sudarančio asmens elgesio būtų galima aiškiai spręsti apie jo valią.

 • Teisė Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Kristina
 • 31 puslapis (7039 žodžiai)
 • Universitetas
 • Teisės referatai
 • Microsoft Word 38 KB
 • Pirkimo pardavimo sutarties turinio svarba verslo teisiniuose santykiuose
  10 - 7 balsai (-ų)
Pirkimo pardavimo sutarties turinio svarba verslo teisiniuose santykiuose. (2016 m. Kovo 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/pirkimo-pardavimo-sutarties-turinio-svarba-verslo-teisiniuose-santykiuose.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 02:09