Pirkimo pardavimo sutartis konspektas


Banko saskaitos sutartis referatas. Kroviniu pervezimas pirkimo pardavimo sutartis. Projektavimo sutartis. Teises referatas skaidres dovanojimo sutartis. Depozito saskaitos sutartis. Depozitas pirkimo sutartyje. Pardavimas kreditan. Konspektu pardavimas. Depozito sutartis.

Sąvoka ir reikšmė. Prekių pardavimas kreditan. Mainai. Dovanojimo sutartis. Turto perleidimas su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos. Tiekimas. Paskola. Turto nuoma. Panauda. Lizingas. Gyvenamosios patalpos nuoma. Ranga. Kapitalinės statybos ranga. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartis (pirtds). Krovinių pervežimas. Buksyravimo sutartis. Pašto vežimo sutartis. Ekspedicijos sutartis. Pavedimas. Pasauga. Jungtinė veikla. Energijos pirkimo-pardavimo sutartis (epps). Teisių pirkimo-pardavimo sutartis. Paslaugų sutartys. Distribucijos (paskirstymo) sutartis. (ds). Sandėliavimas. Turto patikėjimo sutartis. Draudimas. Atsiskaitymo ir kreditavimo santykiai. Banko sąskaitos sutartis (bss). Banko indėlio sutartis (bis) arba depozito sutartis. Čekiai. Akredityvas. Vekselis. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą. Regreso teisė į žalos padariusį asmenį. Žalos atlyginimo būdas ir dydis. Žalos atlyginimas sveikatos sužalojimo atveju. Atsakomybė už dėl gyvybės atėmimo atsiradusią žalą. Žalos atlyginimas fizinio asmens, kuriam nėra suėję keturiolikos metų, sveikatos sužalojimo atveju. Žalos atlyginimo mokėjimas. Laidojimo išlaidų atlyginimas. Lošimas ir lažybos. Intelektualinė nuosavybė. Autorinė teisė. Autorių turtinių teisių perdavimas ir licencijų suteikimas. Autorinės sutartys. Gretutinės teisės. Gretutinių teisių įgyvendinimo sąlygos. Atlikėjų asmeninės neturtinės teisės. Fonograma. Transliuojančioji organizacija. Audiovizualinis kūrinys. Gretutinių teisių apribojimai. Turtinių teisių perdavimas ir licencijų suteikimas. Duomenų bazių gamintojų teisės. Duomenų bazių gamintojų teisių apribojimai. Patentų teisė. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Licencinė sutartis. Vieša licencija. Priverstinė licencija. Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Paryžiaus pramoninės nuosavybės apsaugos konvencija. Europos patentų konvencija (epk). Patentinės kooperacijos sutartis (pct). Teisinė pramoninio dizaino apsauga. Prekių ženklai. Firmų vardai. Prievolės, atsirandančios dėl konkurso paskelbimo. Paveldėjimo teisė.

Dalyku gali būti civil. apyvartoje esantys daiktai, tiek individualūs, tiek rūš. požymiais apibrėžti daiktai. Rūš. požymiais apibrėžti daiktai turi būti individualizuoti, todėl prilygsta individualiems. Dalyku gali būti ir ribotai apyvartoje esantys daiktai, tik keliami tam tikri reikalavimai (žemė, šaudmenys, sprogstamosios medžiagos ir kt.). Dalyku tam tikrais atvejais gali būti ir vertybiniai popieriai.

Kaina – tai valstybės ar šalių susitarimu nustatyta pinigų suma, kurią pirkėjas turi sumokėti už perkamą daiktą. T.t atvejais kainą gali nustatyti ir v-bė (aukšč. ir žemiausia kainų ribos), kuri apgintų subjektų teises. Pirkimo-pardavimo sutarties dalykas ir kaina sudaro šios sutarties pagrindu atsiradusio teisinio santykio objektą.

Pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos detalizuoja pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio santykius, numato konkrečias jų galimo ir privalomo elgesio ribas.

1. Pagrindinė pardavėjo pareiga – perduoti (tiesiogiai ar per kitą asmenį /priklausomai nuo sutarties/) turtą pirkėjo nuosavybėn ar turto patikėjimo teise. Jei įstatymu ar sutartimi nenustatyta ko kita, laikoma, kad nuo perdavimo momento pirkėjas įgyja NT arba TPT.

Teisės literatūroje dažnai reiškiama nuomonė, kad pirkimo-pardavimo/PP/ momentu pardavėjo NT pasibaigia ir ją įgyja pirkėjas. Visgi NT tokiu atveju nepasibaigia, o pereina pirkėjui (vadovėlis → PP yra išvestinis NT atsiradimo būdas, pagrįstas teisių perėmimu: pirkėjui lieka galioti nupirkto daikto įkeitimo, nuomos ir kitos sutartys; be to CK 258 str. kalbama ne apie NT pasibaigimą, o perėjimą).

2. Kita svarbi pardavėjo pareiga – perduoti geros kokybės daiktą. Daikto kokybė turi atitikti sutarties sąlygas (261 str.). Jei tokios sąlygos sutartyje nenumatytos, tai daikto kokybė turi atitikti paprastai tokiems daiktams keliamus reikalavimus, standartus /daiktas turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį/. Daikto trūkumus pardavėjas privalo nurodyti prieš parduodamas jį pirkėjui.

3. Sudarydamas sutartį pardavėjas privalo įspėti pirkėją dėl visų trečiųjų asmenų teisių į parduodamą daiktą /apie nuomininko teises, įkeitimo, naudojimosi iki gyvos galvos teisę/. Jeigu neperspėja, pirkėjas gali reikalauti sumažinti kainą arba nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius.

4. Pardavėjas taip pat turi užtikrinti, kad parduotas daiktas pagal trečiojo asmens reikalavimą nebus paimtas iš pirkėjo. Šią pareigą jis turi įvykdyti gindamas byloje pirkėjo interesus (266str.). Pardavėjas gali būti atleistas nuo atsakomybės už parduoto daikto paėmimą iš pirkėjo tik tuo atveju, kai pirkėjas nepatraukia jo dalyvauti byloje, o pardavėjas įrodo, kad dalyvaudamas joje būtų užkirtęs kelią parduoto daikto paėmimui.

Jei įstatymu ar PP sutartimi nenumatyta kitaip, pardavėjas ir pirkėjas savo pareigas turi vykdyti tuo pačiu metu (182 str.). Pardavėjas gali atsisakyti perduoti daiktą, kol pirkėjas nesumokės už jį atitinkamos pinigų sumos; pirkėjas gali atsisakyti sumokėti pinigų sumą, kol pardavėjas neperduos daikto.

Pirkėjui ar pardavėjui pažeidus savo sutartines prievoles atsiranda pažeidėjo atsakomybė.

Pardavėjui praleidus daikto perdavimo terminą, jam tenka daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika.

Įstatymu nustatyta griežta pardavėjo atsakomybė už blogos kokybės daikto pardavimą. Pardavėjas atsako už visus pardavimo metu neaptartus parduoto daikto trūkumus, nors jų ir pats galėjo nežinoti. Pirkėjas, kuriam parduotas blogos kokybės daiktas, turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti (262 str.):

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 208 KB
  • 2011 m.
  • 109 puslapiai
  • Pirkimo pardavimo sutartis konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Pirkimo pardavimo sutartis konspektas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/pirkimo-pardavimo-sutartis-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 04:13
×