Pirkimo proceso apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti UAB ,,Jungent” įmonėje


Įvadas. Pirkimų apskaita. Pirkimų apskaita įmonėje. Pirkimų ir skolų tiekėjams apskaitos ciklai. Sąskaitų iš tiekėjų gavimas ir pirkimų registravimas. Prekių grąžinimų ir nukainojimų registravimas. Apmokėjimų registravimas. Pirkimo diskontų apskaita. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pirkimams. Sąnaudų pripažinimas. PVM mokestis. Pirkimo proceso apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti Uab „Jungent“ įmonėje. Apie įmonę. Pirkimų apskaita įmonėje. Pirkimų ir skolų tiekėjams apskaitos ciklai. Sąskaitų iš tiekėjų gavimas ir pirkimų registravimas. Prekių grąžinimų registravimas. Apmokėjimų registravimas. Pirkimo diskontų apskaita. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pirkimams. Sąnaudų pripažinimas. PVM mokestis. Įmonės finansiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Išvados.

Vis labiau įsitvirtinant rinkos ekonomikai, įmonėms darosi vis sunkiau parduoti prekę bei užsidirbti pelną vien intuityviai, naudojantis infliacija ar vartotojo nepatyrimu. Todėl kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo, tikėdamasis sėkmingai plėtoti veiklą, turi mokėti įvertinti ne tik savo įmonės, bet ir kitų ūkio subjektų finansinę būklę. Objektyvi ir patikima informacija apie įmonės finansinę būklę yra svarbi investitoriams, siekiantiems efektyviai panaudoti savo kapitalą tam tikrose veiklos sferose, kreditoriams, suinteresuotiems kreditinio sandorio savalaikiu įvykdymu, bei įmonės vadovams, priimant valdymo sprendimus. Taigi, finansinė analizė padeda laiku atskleisti veiklos trūkumus, numatyti jų šalinimo ir gamybos efektyvumo didinimo būdus.

Šiame darbe plačiau nagrinėsiu pirkimo proceso apskaitą bei informacijos apie ją panaudojimą veiklos procesui valdyti UAB „Jungent“ įmonėje.

D 443 Skola tiekėjamsD 609 Nuolaidos, grąžinimaiK 27 PinigaiUždaroma Nuolaidų, grąžinimų sąskaita

D 2021 Išankstiniai mokėjimai tiekėjamsK 27 PinigaiJi kredituojama, gavus iš tiekėjo prekes arba atlikus sutartyje numatytus darbusD 20 AtsargosK 2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Per ataskaitinį. aikotarpį nusipirktų prekių savikainą sudaro grynieji pirkimai ir prekių atsivežimoišlaidos:Pirkimai-Pirktų prekių grąžinimai ir nukainojimai-Pirkimų diskontai =Grynieji pirkimai+Prekių atsivežimo išlaidos=Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų prekių savikainaPrekių pirkimas fiksuojamas įrašu:D 6002 Pirkimai(arba 2014)D Prekių atsivežimo sąnaudosK 443 Skola tiekėjams

D 636 Valiutos kurso pasikeitimo įtakaD 443 TiekėjaiK 27 PinigaiValiutos kurso pasikeitimo sąskaitos debeto likutis laikotarpio pabaigoje perkeliamas.

Pagrindiniai pirkimų ir skolų tiekėjams ciklų etapai: a) užsakymų formavimas ir registravimas;

d) sąskaitų iš tiekėjų gavimas ir pirkimų registravimas;

e) prekių grąžinimų ir nukainojimų registravimas;

Finansiškai stiprios įmonės, turinčios užtektinai pinigų ir galinčios sumokėti už pirktas prekes, nelaukdamos paskutinės atsiskaitymo dienos, linkusios nuolat naudotis pardavėjų teikiamais diskontais ir šitaip mažinti perkamų prekių savikainą. Čia svarbu atsižvelgti į dvi aplinkybes:

1. Apskaitininkai turi įsitikinti, ar apskritai tikslinga naudotis diskontais. Tuo tikslu geriausia palyginti diskonto procentą su banko palūkanų norma. Juk pasinaudojimas diskontavimo galimybe – iš esmės yra ne kas kitai, kaip išankstinis pinigų sumokėjimas prekių pardavėjui.

2. Įmonės valdytojai negali dažnai keisti savo sprendimo dėl naudojimosi pirkimo diskontais, nes apskaitininkams prisidės daug darbo skirtingais būdais apskaitant kiekvieną pirkimų partiją. Įmonės, kurios naudojasi diskontavimo galimybėmis, paprastai tai daro nuolatos. Negalima neįvertinti ir to, kad atsiskaityti su tiekėjais ne paskutinę atsiskaitymo dieną - firmos prestižo bei patikimumo dalykas.

Yra galimi du pirkimo diskontų apskaitos būdai:

Pirkimo diskontų paskaita bruto būdu tvarkoma specialiai skirtoje pavyzdinio sąskaitų plano 6 klasės sąskaitoje 6090 Pirkimo diskontai. Tai sąnaudų sąskaita 6002 Pirkimai kontrolinė sąskaita. Šios sąskaitos kredite registruojami iš pardavėjų gauti diskontai, jų padidėjimai, kuriais ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mažinama sąskaitos 6002 Pirkimai suma. Sąskaitos 6090 Pirkimo diskontai debete registruojamas uždarymas per pajamų ir sąnaudų suvestinę sąskaitą.

Pirkimo diskontų apskaita neto būdu. Įmonės, pirkdamos prekes, dažniausiai laikosi vienodos atsiskaitymų politikos: jeigu naudojasi siūlomais diskontais, tai šitą daro nuolat. Todėl pirkimo atveju įmonės, kurios naudojasi diskontavimo galimybe, taiko diskontų apskaitos neto būdą.

Praktiškai gali būti naudojami abu minėti diskontų taikymo būdai. Jų taikymas apskaitoje sietinas su ekonomine nauda ir mažesnėmis buhalterio darbo sąnaudomis. Vienas iš veiksnių, skatinančių atsiskaityti diskonto taikymo laikotarpiu – įmonės prestižas. Tiek pirkėjui, tiek pardavėjui maloniau bendrauti su partneriais, kurie grąžina savus įsiskolinimus nelaukdami paskutinės dienos.

Tuo tarpu finansų sritį tvarkantys valdymo aparato specialistai minėtiems klausimams turi skirti didelį didelį dėmesį.Juk anksčiau laiko sumokėjus tiekėjams už nupirktas iš jų prekes, pačiai įmonei gali tekti naudotis banko kreditu.Todėl finansų specialistai turėtų palyginti pirkimų diskontų naudojimo teikiamas galimybes su banko palūkanomis ir pinigų poreikiu.Tik tuomet galima nuspręsti , ar tikslinga mokėti tiekėjams diskonto taikymo laikotarpiu. Todėl, kaip ir pardavimų atveju, šalia pagrindines pirkimų sąskaitos išskiriama kontrariė sąskaita pirkimų diskontai.Tai kontrturtinė sąskaita,todėl jos apskaitos objekto (apskaičiuotų pirkimų diskontų) padidėjimas rodomas šios sąskaitos kredite, o ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus sukaupta pirkimų diskontų suma bus nurašyta,mažinant sąnaudas, per pirkimų diskontų sąskaitos debetą bei pajamų ir sąnaudų suvestinės kreditą .

  • Microsoft Word 80 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (6675 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ernestas
  • Pirkimo proceso apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti UAB ,,Jungent” įmonėje
    10 - 10 balsai (-ų)
Pirkimo proceso apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti UAB ,,Jungent” įmonėje. (2015 m. Spalio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/pirkimo-proceso-apskaita-ir-informacijos-apie-ja-panaudojimas-veiklos-procesui-valdyti-uab-jungent-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 19 d. 18:21
×