Pirkimų ir pardavimų apskaita


Pirkimų apskaita. Pirkimo diskontai ir nuolaidos. Pirktų prekių grąžinimas ir nukainavimas. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pirkimams. Pirkimų ir pardavimų dokumentavimas. Prekių priėmimo dokumentai. Pardavimo diskontai ir nuolaidos. Parduotų prekių grąžinimai ir nukainavimai. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pardavimams. Prekių atsivežimo ir išvežimo sąnaudos. Pridėtinės vertės mokesčio charakteristika. Pirkimo-pardavimo sutartis. Pardavimų apskaita. Pardavimų esmė. Prekių (Atsargų) pardavimo (sunaudojimo) apskaitos būdai. Nuolat apskaitomų atsargų būdas.

Pirmiausia įmonė perka reikalingų prekių, kurias numato parduoti už didesnę kainą pirkėjams. Šio tipo operacijos vadinamos pirkimų išlaidomis, o parduota prekių dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pripažįstama sąnaudomis, t.y. parduotų prekių savikaina.

D 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti (Naudojant nuolat apskaitomų prekių būdą)

Uždirbtos pajamos iš pardavimo susijusios su pardavimo savikaina. Be prekių pirkimo sąnaudų įmonės patiria ir kitokių sąnaudų (administracijos darbo užmokestis nuoma, reklama ir kt.) Šios sąnaudos vadinamos veiklos sąnaudomis.

Pvz., įrašas 1/10, n 30 reiškia, kad įprastas mokėjimo terminas yra 30 dienų, tačiau jei pirkėjas atsiskaitys per 10 dienų, tai mokės 1% mažesnę sumą, negu nurodyta sąskaitoje – faktūroje.

Sąskaitos 6090 Pirkimo diskontai kredite registruojami iš pardavėjų gauti diskontai.

Pvz., pardavėjas nurodė PVM sąsk.- fakt. Mokėtiną sumą 5000 Lt. Atsiskaitymo sąlygos 3/10, n 45.

Pirkėjai registruoja iš pardavėjų gautas nuolaidas. Pirkimo nuolaidos apskaitomos sąskaitos 6092 Pirkimo nuolaidos kredite. Gavus pirkimo nuolaidą:

Pagrindinės prekių grąžinimo ir nukainojimo priežastys yra prasta prekių kokybė, paklausos sumažėjimas, brokas. Įmonės valdymo personalui svarbu žinoti, kiek, kokių ir iš kokio pardavėjo įsigytų prekių teko grąžinti ar nukainoti. Pirkimo-pardavimo sutartyse aptariamos prekių grąžinimo ar nukainojimo sąlygos. Naudojamos sąskaitos 6093 Pirktų prekių grąžinimas (-), 6094 Pirktų prekių nukainojimas (-). Jų kredite įrašomos pirktų prekių grąžinimo ir nukainojimo sumos.

Pirkimų diskontai, nuolaidos, pirktų prekių grąžinimas, nukainavimas mažina grynuosius pirkimus.

Valiutų kurso pasikeitimo įtaka pirkimams aktuali įmonėms, kurios perka prekes skolon iš užsienio partnerių. Lietuvoje apskaita vedama litais. Pardavimo – pirkimo sutartyse t.b. numatyta, kuriai šaliai tenka rizika dėl valiutos kurso pasikeitimo.

Pirkta prekių už 1500 JAV dolerių. JAV dolerio ir lito santykis 1:2,4.

Valiutų kursas pasikeitė pirkėjui teigiama linkme. (Atpigo). Teigiama valiutų įtaka apskaitoma sąsk. Nr. 536. Prekių pardavimo dieną buvo 1:2,4. Atsiskaitymo dieną - 1:2,2.

Valiutų kursas padidėjo pirkėjui neigiama linkme. (Pabrango). Neigiama valiutų kurso įtaka apskaitoma sąsk. Nr. 636. Prekių pardavimo dieną buvo 1:2,4. Atsiskaitymo dieną - 1:2,6

Kiekviena ūkinė operacija, taip pat pirkimai ir pardavimai, t.b. pagrįsti pirminiais apskaitos dokumentais, turinčiais visus būtinus rekvizitus, nurodytus Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje:

Įmonės ne PVM mokėtojos, prekių ir paslaugų pardavimui įforminti naudoja SF, o PVM mokėtojos PVM SF. Išrašo pardavėjas 2 arba 3 egzempliorius. Vienas - pirkėjui, Antras - pardavėjui, trečias gali būti naudojamas vietoj krovinio važtaraščio, jeigu gabenama samdytu transportu. Šiame ezempl., kuris vežamas kartu su prekėmis, t.b. nurodyta prekių krovimo data, už prekių išsiuntimą atsakingas asmuo, jo parašas. SF naudoja ir ūkininkai, ne PVM mokėtojai, kai nenaudoja Ž.Ū.kvitų.

Kasos aparato kvitas, kartu su PVM sąsk.-fakt., perkant atsargas ir iš karto atsiskaitant grynais pinigais. Įmokėjęs pinigus į kasos aparatą pirkėjas gauna kasos aparato kvitą ir PVM SF. Į PVM SF iš kasos aparato kvito turi būti įrašyti šie duomenys: unikalus kasos aparato numeris, kasos kvito eilės nr., kvito išdavimo data, suma PVM suma.

Žemės ūkio produkcijos kvitus naudoja įmonės superkančios ž.ū. produkciją iš asmenų, besiverčiančių žemės ūkio veikla, ir ją perdirbančios. Blankų komplektą sudaro 2 egz. 1-pirkėjui, 2-pardavėjui. Išrašo pirkėjas.

  • Apskaita Aprašymas
  • Microsoft Word 29 KB
  • 2014 m.
  • 15 puslapių (4611 žodžiai)
  • Marija
  • Pirkimų ir pardavimų apskaita
    10 - 3 balsai (-ų)
Pirkimų ir pardavimų apskaita. (2014 m. Lapkričio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/pirkimu-ir-pardavimu-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 19:46
×