Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai


Pirmojo pasaulinio karo padariniai. Verdeno musis. Somos mūšis. Pirmojo pasaulinio karo pasekmes. Pirmasis pasaulinis karas skaidres. Pirmasis pasaulinis karas padariniai. Pirmasis pasaulinis karas svarbiausi musiai. Tanenbergo musis 1914. 1 pasaulinio karo padariniai. Svarbiausi pirmojo pasaulinio karo mūšiai.

Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Svarbiausi mūšiai. Sąvokos. Asmenybės. Frontas (lot. frons – kakta) – 1. kovai išrikiuotos ar išdėstytos kariuomenės pusė, atsukta į priešą; 2. veikiančios kariuomenės išdėstymo rajonas. Manevrinis karas – kariuomenės dalių perkėlimas ar pergrupavimas kovos sąlygomis, kad svarbiausioje vietoje būtų pasirengta kuo stipresniam smūgiui. Tikslas – pralaužti frontą, apsupti priešo grupuotę, perkirsti priešo pajėgas ir t. t. Pagrindinė jėga – mechanizuota, motorizuota , radiofikuota kariuomenė, stipri aviacija. Menševikai – Rusijos socialdemokratų grupė, 1903 m. Briuselio-Londono suvažiavime atsiskyrusi nuo V. Lenino šalininkų. Jiems vadovavo J. Martovas, vėliau G. Plechanovas. Siekė ne revoliucinio, bet evoliucinio socializmo. Tai tikėjo pasiekti Rusijoje legaliomis reformomis. 1914 m. prasidėjus karui, bendradarbiavo su vyriausybe. Įėjo ir į A. Kerenskio vyriausybę. Laikinoji vyriausybė – vykdomosios valdžios aparatas, savo funkcijas atliekantis laikinai, kol bus suformuota pastovi konstitucinė vyriausybė. Pvz. Rusijos vyriausybė, veikusi 1917 03 15-11 08. Carui Nikolajui II atsistatydinus, ją sudarė Laikinasis Valstybės Dūmos komitetas, susitaręs su to meto politinėmis partijomis (išskyrus bolševikus). Iki 07 20 ministru pirmininku buvo kunigaikštis G. Lvovas, nuo 07 21 – eseras A. Kerenskis. 1917 11 08 Laikinoji vyriausybė buvo nuversta, dauguma jos narių suimti.

1914 06 28 – sarajeve nužudytas austrijos-vengrijos sosto įpėdinis francas ferdinandas. Šis įvykis laikomas pirmojo pasaulinio karo 1915 – Lietuvą okupavo vokietija, ji įėjo į ober ostą – administracinį vienetą, suda 1917 09 18-22 – vilniaus konferencija. Priimtoje politinėje rezoliucijoje pasisakoma už nepriklausomą demokratinę Lietuvą su etnografinėmis sienomis. Čia išri 1917 12 11 – Lietuvos tarybos rezoliucija. Paskelbta nepriklausoma Lietuvos respublika, glaudžiais ryšia 1918 03 03 – Lietuvos brastos taika tarp sovietų rusijos ir vokietijos. Lietuvos taryba, norėdama, kad vokietija pripažintų Lietuvos nepriklausomybę, buvo priversta padaryti nuolaidų. Rusija atsisakė pretenzijų į Lietuvą.

1918 03 23 – vokietijos vyriausybė notifikavo vasario 16 d. Nutarimą. Vokietijos kaizeris pripažino Lietuvą nepriklausoma valstybe, remdamasis 1917 m. Gruodžio 11 d. Nutarimu 1918 11 02 – Lietuvos valstybės taryba panaikino savo nutarimą kviesti vilhelmą fon urachą į Lietuvos sostą.

1918 11 11 – sudaryta Lietuvos laikinoji vyriausybė. Kompjeno paliaubos tarp vokietijos ir antantės valstybių. Pirmojo pasaulinio karo pabaiga.

1918 11 13 – sovietų rusija anuliavo bresto taikos sutartį, pasirašytą su vokietija 1918 m. Kovo d.

1918 11 30 – mažosios Lietuvos taryba paskelbė tilžės aktą, kuriame skelbė norinti susijungti su didžiąja Lietuva.

1918 12 – Lietuvos laikinoji revoliucinė vyriausybė, vadovaujama vinco kapsuko, paskelbė 1914 09 5-9 – mūšis prie marnos. Sustabdytas vokiečių kariuomenės veržimasis į prancūziją. Vakarų fronte pereita prie pozicinio karo.

1914 08 – tanenbergo mūšis prie tuometinės rytų prūsijos to paties pavadinimo kaimo žalgirio (vok. Grunwald) valsčiuje. Vokiečių armija sumušė įsibrovusią rusijos kariuomenės ginkl 1916 02-12 – verdeno mūšis. Ilgiausios šio karo kautynės. Žuvo apie mln. Karių, bet vokiečiai neįstengė pralaužti prancūzų gynybos. 1916 06-11 – pirmasis somos mūšis (prancūzijos šiaurė). Vienas kruviniausių pirmojo pasaulinio karo mūšių. Prancūzų ir britų kariuomenė nesėkmingai bandė pralaužti frontą. Pirmą kartą karų istorijoje panaudoti tankai.

1918 03-04 – antrasis somos mūšis. Tai paskutinis vokiečių puolimas, kuriuo tikėtasi pasiekti pe bolševikai – rusijos socialdemokratų darbininkų partijos frakcija, susidariusi tos partijos ii suvažiavime 1903 m. , kai partija suskilo į daugumą (rus. Bolšinstvo) ir mažumą (menšinstvo), Menševikus. Daugumos atstovai, bolševikai, 1917 m.

  • Microsoft Word 19 KB
  • 2011 m.
  • 5 puslapiai (1905 žodžiai)
  • Ieva
  • Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai
    10 - 1 balsai (-ų)
Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. (2011 m. Sausio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/pirmasis-pasaulinis-karas-ir-jo-padariniai.html Peržiūrėta 2021 m. Kovo 09 d. 13:11
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo