Pirminės apskaitos kursinis darbas


Įvadas. Pirminės apskaitos samprata ir reglamentavimas. Pirminės apskaitos organizavimas ir tvarkymas Uab „Maišelis“. Uab “Maišelis” apibūdinimas. Pirkimų ir pardavimų apskaitos dokumentai. Kasos operacijų apskaitos dokumentai. Banko operacijų apskaitos dokumentai. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai. Atsargų apskaitos dokumentai. Gamybos išlaidų apskaitos dokumentai. Skolų įmonei apskaitos dokumentai. Įmonės skolų apskaitos dokumentai. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Rekomendacijos pirminės apskaitos tobulinimui. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Keičiantis politiniams sprendimams, ekonominėms aplinkybėms, spartėjant technologijų raidai, kiekviena įmonė yra priversta taikytis prie naujovių. Vadovams darosi vis reikalingesnė ir įdomesnė apskaita, kurioje pateikiama informacija leidžia priimti ir keisti sprendimus.

Visa finansinė apskaita prasideda nuo pirminės apskaitos, kurios metu yra užregistruojami visi ūkiniai įvykiai ir operacijos. Kitaip tariant, pirminę apskaitą galima apibūdinti kaip įvykusių ūkinių operacijų ir įvykių dokumentavimą, nes tai – pirminių dokumentų visuma. Labai svarbu žinoti, kaip vykdoma pirminė apskaita, kokie reikalavimai ir nuostatai jai keliami, nes įmonės buhalterinė apskaita negali būti visiškai tvarkinga, kol nėra teisingai sutvarkyti pirminės apskaitos dokumentai. Ši tema moksliškai nėra ištirta, todėl tvarkant pirminę apskaitą remiamasi įstatymais ir norminiais aktais.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, įstatymų bei kitų teisės aktų analizė bei sintezė, palyginimo ir aprašomasis.

Buhalterinė apskaita prasideda nuo to, jog visos ūkinės operacijos ir visi ūkiniai įvykiai turi būti įforminti dokumentais, kurie yra pagrindiniai pirminių duomenų šaltiniai – tai svarbiausia apskaitos stadija, tiksliau – pirminė apskaita. Šie dokumentai yra pagrindinis įrodymas apie įvykusį faktą, kuriame užfiksuojamas operacijos turinys, mato vienetas, atsakingas asmuo ir kita reikalinga informacija norint vėliau identifikuoti jau įvykusią operaciją ar toliau rengti jų apdorojimą, siekiant gauti atitinkamus ekonominius rodiklius.

Kad dokumentas turėtų juridinę galią, atitiktų savo paskirtį ir teiktų reikiamą informaciją, jis turi turėti savo rekvizitus (įstatymo nustatytas privalomas tam tikrų dokumentų turinio elementas, dėl kurio nebuvimo dokumentas negalioja). Rekvizitų kiekis priklauso nuo dokumento paskirties ir jame pateikiamos informacijos. Privalomi rekvizitai apskaitos dokumentuose:

Kiti rekvizitai yra papildomi ir priklauso nuo sudaromo dokumento paskirties bei ūkinės operacijos pobūdžio.

Kiekviena įmonė savo pasirinkimu gali naudoti pavyzdinius, laisvos formos ir specialius pirminius dokumentus, svarbiausia, kad jie turėtų juridinę galią – reikiamus rekvizitus. Dokumentai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis, pavyzdžiui kompiuteriu. Labai svarbus rekvizitas – parašas. Įmonių vadovai turi atsakingai dėti parašus arba paskirti asmenis, kuriems būtų suteikta galia pasirašyti dokumentus, tačiau dėti parašą kito žmogaus vardu yra draudžiama. Pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymą, už apskaitos dokumentų surašymą, juose esančių duomenų tikrumą ir teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.

Pagal kilmę dokumentai skirstomi į vidinius ir išorinius. Vidiniai sudaromi įmonės darbuotojų, o išoriniai gaunami iš kitų įmonių.

Pirminiuose apskaitos dokumentuose pasitaiko klaidų ir jas galima taisyti, išskyrus bet kurio dokumento datą ir piniginius apskaitos dokumentus. Juos, pirmiausia, reikia anuliuoti ir surašyti naujus. Kituose dokumentuose galima taisyti kiekį, sumą ar tekstą juos nubraukiant taip, kad būtų galima perskaityti ir šalia aiškiai parašius teisingus taisomus duomenis. Prie taisomos vietos turi būti nurodyta klaidos taisymo data ir parašai, dokumentą pasirašiusių asmenų.

dokumentus, kuriuos sudaro daugiau kaip vienas egzempliorius;

dokumentus, kuriuos sudaro ne mažiau kaip dvi dalys;

vieno egzemplioriaus dokumentus, kuriuos sudaro viena dalis.

Skiriasi įmonės vidinių (naudojamų įmonės viduje) ir išorinių (išduodamų kitoms įmonėms) dokumentų atkūrimo tvarka. Išoriniai dokumentai, sudaryti iš ne mažiau dviejų dalių arba dviejų ir daugiau egzempliorių, gali būti atkuriami, jeigu gaunama kitos sandorio šalies, turinčios vieną dokumento dalį ar egzempliorių, patvirtinta kopija su privalomais rekvizitais.

Vidiniai dokumentai, sudaryti iš dviejų ar daugiau dalių, kai viena dalis yra išlikusi, laikomi atkurtais surašius buhalterinę pažymą, kurioje būtų prarasto dokumento rekvizitai ir pažymos surašymo priežastis. Jeigu prarastas dokumentas buvo surašytas vienu egzemplioriumi, jo atkurti neįmanoma.

  • Microsoft Word 39 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (4579 žodžiai)
  • Universitetas
  • Neringa
  • Pirminės apskaitos kursinis darbas
    10 - 4 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Pirminės apskaitos kursinis darbas. (2016 m. Kovo 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/pirmines-apskaitos-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 20 d. 00:51
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo