Pirmoji komunija


Pirmoji Komunija. Tėve mūsų. Sveika, marija. Šv. trejybės pagarbinimas. Tikėjimo išpažinimas. Švč. sakramento pagarbinimas. Malda už mirusius. Viešpaties Angelas. Dievo įsakymai. Didysis įsakymas. Bažnyčios įsakymai. SAKRAMENTAI-. Kristaus įsteigtieji ženklai, kuriais. gauname Dievo malonę. Atgaila ir jos dalys. Tikėjimo tiesos. Kas yra jėzus ? Kas yra nuodėmė (sunki, lengva). Septynios didžiosios nedorybės. Kas yra tobulas gailestis? Kada reikia eiti išpažinties? Kaip atlikti išpažintį? Kas yra šv. mišios. Šv. mišių dalys. Žodžio liturgijos sudėtis. Aukos liturgijos sudėtis. Žinios apie šv. sakramentą. Kas yra eucharistinis pasninkas. Kas yra malda? Kaip sukalbėti vienerius poterius? Kultūringas elgesys bažnyčioje. Tys žymieji geri darbai. Kas yra adventas ir gavėnia? Kas yra pasninkas ir kada jo reikia laikytis?


1. Krikštas 2. Sutvirtinimas 3. Švenčiausias sakramentas (Eucharistija) 4. Atgaila s (Išpažintis) 5. Ligonių patepimas 6. Kunigystė 7. Santuoka      .

Nuodėmė- sąmoningas Dievo ir Bažnyčios įsakymų laužymas. Sunkiai nusidėdami, netenkame Dievo malonės ir užsitraukiame amžiną pragaro bausmę. Lengvai nusidėję sumažiname mumyse esančią Dievo malonę ir užsitraukiame skaistyklos bausmę.

Tobulas gailestis už nuodėmes yra tada, kai iš meilės gailimės, kad įžeidėme gerąjį Dievą. PASIRYŽIMAS NEBENUSIDĖTI.

Išpažinties reikia eiti po kiekvienos sunkios nuodėmės, kad vėl būtume Dievo malonėje. Ne rečiau kaip kas 1-2 mėnesius.

Prie klausyklos persižegnok. Po to pasisveikink su kunigu: -Garbė Jėzui Kristui! Kai kunigas atsakys pasveikinimą, sakyk: Išpažinties einu pirmą kartą, Dievui nusidėjau: ...(Pasakyk visas nuodėmes.) Daugiau nuodėmių neatsimenu, gailiuosi ir žadu pasitaisyti. Prašau atgailos ir išrišimo.Klausyk, ko kunigas tave pamokys ir ką tau patars.Kai duos išrišimą, gailėkis sakydamas: Dieve pasigailėk manęs nusidėjėlio (-ės). (mušti 3kart į krutinę ir kartoti).Kunigui davus ženklą, persižegnok ir, nuėjęs nuo klausyklos, maldoje padėkok Dievui už atleidimą. Atlik paskirtą atgailą.

Šventos Mišios , tai Sudabartinimas su tuo, Ką Jėzus darė per Paskutinę Vakarienę ir Jėzaus kančia ant kryžiaus.

1 dalis - žodžio liturgija 2 dalis - aukos liturgija.

Žodžio liturgiją sudaro gailestis dėl nuodėmių ir maldos, Šventojo rašto skaitymas, pamokslas ir tikėjimo išpažinimas.

  • Tikyba Skaidrės
  • MS PowerPoint 303 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (1157 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Ramunyte16
  • Pirmoji komunija
    10 - 1 balsai (-ų)
Pirmoji komunija. (2017 m. Sausio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/pirmoji-komunija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 23:46
×