Pirmos klasės ilgalaikis mokomųjų dalykų planas


Bendrieji ugdymo uždaviniai. Darbo sėkmės kriterijai. Individualizavimas ir diferencijavimas. Dalykas Pasiekimai Laikas.


Vertinimo strategijos: klausinėjimas, grįžtamasis ryšys, vienas kito ir savęs vertinimas, mokymosi reguliavimas.

Ugdymo tikslai diferencijuojami ir individualizuojami, parenkama atitinkamo sudėtingumo medžiaga bei užduotys; sudaromos palankios ugdymui(si) sąlygos mokiniams, turintiems ypatingų poreikių.

Pasakos apie save, savo šeimą, išklausys klasės draugų pasakojimus. Išmoks spausdintinėmis raidėmis užsirašyti savo vardą. Bendraus su kitais,stengsis juos išgirsti, išklausyti. Klausys sekamos pasakos, paaiškins juose vaizduojamus įvykius. Suvoks garsą ir raidę, skirs didžiąją raidę nuo mažosios, skirs rašytines ir spausdintines raides. Išgirs žodžio garsus. Orientuosis sąsiuvinio lape, mokysis teisingai laikyti rašymo priemonę.

Mokysis skaityti ir rašyti raides Aa, Ss, Mm, Nn; skaitys šių raidžių junginius ir žodžius.

Mokysis skirti dešinę ir kairę puses, perskaitys, užrašys ir palygins skaičius nuo 1 iki 5, įrašys tarp jų ženklą <,>, ═. Atliks įvairias praktines įvairiausių objektų skaičiavimo užduotis, susipažins su sudėties veiksmu, mokysis sudėties veiksmo stulpeliu. Susipažins su keturkampiais daiktais, kubu, kvadratu.

Mokysis pamatyti grožį mokyklos aplinkoje, aptars, ką galima veikti per pertraukas, kaip reikia elgtis mokykloje. Gebės stebėti, suvokti bei vertinti artimiausią socialinę aplinką (mokyklos, klasės). Išvardins svarbiausias mandagaus bendravimo ir deramo elgesio su kitais taisykles.

Aptars fizinio aktyvumo svarbą žmogaus organizme. Susipažins su ėjimo, bėgimo pratimais. Stengsis kontroliuoti taisyklingą kūno laikyseną stovint, einant, bėgant. Laikysis saugaus elgesio taisyklių per lengvosios atletikos pratybas, žaidžiant judriuosius žaidimus. Eis ir bėgs mokytojo nurodyta sparta. Mokysis šokti pavieniui, poroje. Stengsis jungti vieną judesį su kitu.

Papasakos, kada ir kur žmogus šoka. Stengsis koordinuoti judesius, jungti vieną judesį su kitu. Orientuosis erdvėje ir laike, nesusidurs su kitais. Atliks judesius su ritmu.

Mokysis skirti ir atpažinti šias raiškos priemones: flomasterius, pieštukus, kreideles. Stengsis nuotaiką išgauti linijų, dėmių, spalvų įvairove. Naudos popieriaus lapą horizontaliai, vertikaliai. Mokysis saugiai dirbti su pieštukais, žirklėmis ir kt. pavojingais reikmenimis. Pamokos pabaigoje mokysis sutvarkyti savo kūrybos reikmenis ir darbo vietą.

Įsiklausys ir apibūdins aplinkos bei muzikinių garsų įvairovę. Skirs muzikinius ir nemuzikinius garsus, juos apibūdins. Dainuos paprastas daineles („Gegutė“, „Pomidoras“ ir kt.), išlaikys duotą tempą.

Pokalbiai apie tvarką mokykloje, klasėje, draugiškumą, mandagumą, elgesio klasėje ir mokykloje taisykles.

Mokysis skaičių 6,7, sandarą ir sudėtį iki 10, susipažins su nulio sąvoka, trijų dėmenų suma. Ugdys loginį mąstymą, atlikdami logines užduotis. Mokysis atlikti netiesioginius veiksmo pratimus, kai žinomas rezultatas, o reikia rasti veiksmo komponentą. Atliks skaičiavimo pratybas, kurių metu mokiniai skaičiuos didėjančia ir mažėjančia tvarka nuo bet kurio pasakyto skaičiaus (pasakys praleistus skaičius, išvardins skaičius, gretimus pateiktajam).

Mokysis pastebėti ir nusakyti žmonių savybes, skirti daiktus pagal jų ypatybes, juos grupuos, trumpai apibūdins. Išsiaiškins, ką vadiname gamta, kuo skiriasi gyvi ir negyvi jos kūriniai, aptars, jog visi gyvi organizmai priklauso vieni nuo kitų, mokysis skirti gamtos kūrinius ir žmogaus sukurtus daiktus. Nagrinės augalų ir gyvūnų gyvenimo būdo ypatumus, susipažins su kai kuriais Lietuvos augalais ir gyvūnais, trumpai aptars grybų įvairovę.

  • Microsoft Word 40 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3120 žodžiai)
  • Universitetas
  • Irma
  • Pirmos klasės ilgalaikis mokomųjų dalykų planas
    9 - 1 balsai (-ų)
Pirmos klasės ilgalaikis mokomųjų dalykų planas. (2018 m. Gruodžio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/pirmos-klases-ilgalaikis-mokomuju-dalyku-planas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 08 d. 21:30
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo