Planai (3)

Įvairių mokslo sričių planai. Marketingo planai, išplėstiniai kalbėjimų planai, pedagogikos pamokų planai. Ugdymo, renginių, pamokų, medicinos slaugos planai. Čia rasite daug įvairiausių planų iš visų mokslo sričių. Pasirinkite dominančią mokslo sritį ir matysite aktualius dokumentus, kuriais su jumis dalinasi autoriai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

781 dokumentas
Uab “Forum cinemas” strateginis planas
Įvadas. Uab „Forum cinemas“, informacijos šaltinių ir metodų apžvalga. Uab „Forum cinemas“ strateginio valdymo būklės įvertinimas. Uab „Forum cinemas“ ssgg analizė. Išorinių aplinkos veiksnių įvertinimas. Vidaus veiksnių ir ...
Vadybos planai, Planas, 19 puslapių
2014 06 12
Logopedinių pratybų konspektas Garso k įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose
Tema ,,Paukšteliai sugrįžo. “. Garso k įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose. Tikslai. Lavinti smulkiąją motoriką. Atlikti kalbos padargų mankštą, reikalingą taisyklingam garso k tarimui. Įtvirtinti garso k tarimą skiemenyse. ...
Lietuvių planai, Planas, 1 puslapis
2016 08 07
Kaip rašyti rašinį? Rašinio struktūra
Reikalavimai, rašant įžanginę pastraipą:•250-300 ž. rašinyje įžanga turėtų būti ne ilgesnė kaip 45-60 ž.;•Svarbu įvardinti rašinio temą, pagrindinę mintį. Galima paaiškinti, kodėl pasirinkta tokia tema, ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2014 11 14
Kūno kultūros pamokos planas konspektas (2)
Pamokos vieta sporto salė. Pamokos uždaviniai. •. Lavinti kūno laikyseną atliekant pratimus prie sienos;. •. Pakartoti krepšinio veiksmus žaidžiant;. •. Lavinti šoklumą. Inventorius gimnastikos lankai, paklotai, gimnastikos suolelis. ...
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2013 11 21
Pamokos aprašas 5 klasė Markas Tvenas Tomo Sojerio nuotykiai
Pamokos aprašas. Pamokos tema. Dalykas. Bendrosios kompetencijos. Pasiekimai iš bendrųjų programų. Pamokos tema. Pamokos uždaviniai. Priemonės. Mokymo ir mokymosi eiga. Priedai.
Lietuvių planai, Planas, 9 puslapiai
2015 12 07
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
I. Bendrosios nuostatos. Gresiantys įvykiai. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas. Keitimosi informacija apie įvykį tvarka. Uab „meistrelis“ ( vokiškų automobilų autoservizo)bendruomenės apsauga ...
Saugos planai, Planas, 9 puslapiai
2016 08 05
Ilgalaikis matematikos mokymo 3 klasėje planas
8( 2 atsiliepimai )
Mokymo ir mokymosi priemonės. Vadovėlio temos. Mokinių gebėjimai.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2015 04 13
Konsolidacija
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Konsolidacijos projektų rengimo metodikos analizė. Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano ištraukos parengimas. Parinktos vietos konsolidacijos projektui rengti analizė. Kelių projektavimas. Konsolidacijos ...
Geodezijos planai, Planas, 14 puslapių
2014 01 18
Lengvosios atletikos pamokos planas konspektas
2.1 Bėgimas ristele. Toliau seka bėgimas atliekant pratimus, skirtus apšildyti viršutinei bei apatinei kūno daliai (rankų sukimai pirmyn - atgal, mojimai į šonus, bėgimas pristatomais žingsniais ir t.t). Kelių kėlimas aukštyn, kojų ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2015 06 17
Pasaulio pažinimas pamokos planas
Prieš pamoką jau esu padėjusi ant stalo vaikams po 4 korteles (Priedas nr.1) su užrašais : VORAS, LAUMŽIRGIS, SLIEKAS, SRAIGĖ. Užduodu vaikams po 4 mįsles ( Priedas nr.2). Mįslių atsakymai yra kortelėse, kurios guli ant jų stalo. ...
Pedagogikos planai, Planas, 10 puslapių
2015 03 24
Garso r tarimo tikslinimas žodžiuose, sakiniuose
Tema garso r tarimo tikslinimas žodžiuose, sakiniuose. Tikslas garso r įtvirtinimas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Garso r tarimo įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas. Garso r įtvirtinimas rišliojoje ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 06 06
Karjeros planas informacinėms technologijoms
Mano Karjeros planas. Kas aš esu? Mano mokymasis ir pasiekimai moksle. Pasiekimai darbinėje ir visuomeninėje veikloje (savanoriškas ar apmokamas darbas, veikla mokykloje ir už mokyklos ribųMano ateitis. Įvardyk du savo karjeros pasirinkimus. ...
Informatikos planai, Planas, 5 puslapiai
2016 08 08
Kūno kultūros pamokos planas - konspektas
Kūno kultūros pamokos planas - konspektas. Vieta – sporto salė. Pamokos dalys ir laikas. Pamokos turinys. Krūvis, apimtis. Metodinės, organizacinės pastabos. Ėjimo ir bėgimo užduotys. Bėgimas salės pakraščiais. Mankšta atliekant ...
Kūno kultūros planai, Planas, 2 puslapiai
2014 11 07
Priešmokyklinės grupės savaitės planas Atšvaitukas - mano draugas
Savaitės planavimo pavyzdys. Ugdomosios veiklos planas „ atšvaitukas – mano draugas “ uždaviniai.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 02 06
Samprotavimo pastraipos kūrimas
Samprotavimo pastraipos kūrimas. Samprotavimas. Sąvokos. Argumentų parėmimas pavyzdžiais. Pastraipos struktūra. Pastraipos pavyzdys. Ar net nepalankiausiomis istorinėmis aplinkybėmis žmogus privalo atlikti savo pareigą?
Lietuvių planai, Planas, 1 puslapis
2013 04 23
Savaitės planas priešmokyklinėje grupėje Garsai
Savaitės planavimo pavyzdys. Ugdomosios veiklos planas „ garsai “ uždaviniai.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 02 06
Vaižganto apysakoje „Dėdės ir dėdienės“ gamta atskleidžia besikeičiantį žmogaus charakterį
Pastraipa Šatrijos Raganos apysakoje „ Sename dvare “ gamta padeda atskleisti artimus šeimos santykius. Pastraipa. . Vaižganto apysakoje „ Dėdės ir dėdienės “ gamta atskleidžia besikeičiantį žmogaus charakterį. Pastraipa ...
Lietuvių planai, Planas, 3 puslapiai
2016 11 17
Karjeros planas (4)
Karjeros planas Pasirinktos karjeros kryptis. Konceptualus karjeros tikslas. Pageidaujami darbdaviai ar darbo vietos susikūrimo perspektyvos. Operatyviniai karjeros tikslai. Operatyviniai karjeros tikslai Būdai ir priemonės jiems pasiekti ...
Komunikacijų planai, Planas, 2 puslapiai
2017 05 20
Pilietiškumo pagrindų ilgalaikis pamokų planas
Ilgalaikis metų planas. Pamokų skaičius min. Žiniasklaida ir demokratija. Informacinė ir žinių visuomenė. Kaip veikia mokyklos ir vietos bendruo menė. Lietuvos nacionalinis saugumas. Grėsmės demokrati nei valstybei. Demokratijos ...
Pilietiškumo planai, Planas, 5 puslapiai
2017 03 21
Metinis treniruočių planas
2016 2017 metų vaikinų krepšinio 1998 gimimo metinis treniruočių planas. Parengiamasis Sezonas 10 Pagrindinės priemonės Pagrindinių priemonių dalys. Masažas , vonios , sauna. Bendrajam fiziniam parengtumui. Greičio jėgos ugdymui.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 05 12
Renginio išplėstinis planas
Išplėstinis renginio planas. Klasė- 4 lavinamoji. Informacija apie mokinius – 6 vaikai 3 berniukai, 3 mergaitės, dideli specialieji ugdymosi poreikiai. Tema- „Kalėdų stebuklo belaukiant“. Forma – šventinė popietė. Trukmė - val. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2016 08 05
Dailės mokymosi planas 9 klasei
Tumpalaikis dailės mokymo(si) planasix klasei. Dirbantiems su vadovėliu „Dailė“ IX-X klasei. Tikslas siekiama, kad mokiniai ugdytųsi estetinę nuovoką ir dailės raiškos gebėjimus, dvasiškai augtų ir įgytų kultūrinės kompetencijos ...
Dailės planai, Planas, 9 puslapiai
2015 02 09
Kūno kultūros pamokos planas - konspektas 5 klasei
Kūno kultūros pamokos 5a klasės mokiniams planas konspektas. Pamokos tema Vertybių ugdymas žaidimų pagalba. Pamokos uždavinys Žaisdami judriuosius ir sportinius žaidimus, modeliuojant galimas moralinių vertybių pasireiškimo situacijas ...
Kūno kultūros planai, Planas, 9 puslapiai
2016 08 09
Paciento sergančio pneumonija slaugos planas
9( 2 atsiliepimai )
Maistas, kurio pacientas nevalgo, arba spec. Dantų protezai turi, neturi. Apžiūrėta val. . 20. min. Kvėpavimas dažnis. 20. dusulys, kosulys, skrepliavimas. Rūko, nerūko, kiek metų. 10metų. Širdies veikla pulsas. 78. k/min. ritmiškas, ...
Medicinos planai, Planas, 9 puslapiai
2016 01 19
Ugdomosios veiklos planas - Aš ir pasaulio gyvūnas
Ugdomosios veiklos planas - Aš ir pasaulio gyvūnas.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2017 03 03
Pagyvenusio žmogaus slaugos istorija
Ligonio forma. Gyvybinių veiklų vertinimas. Priklausomybės / Nepriklausomybės vertinimas. Problemų išdėstymas.
Medicinos planai, Planas, 6 puslapiai
2016 12 07
Parduotuvės planas
Parduotuvės firminis ženklas. Parduotuvės patalpų planas. Prekių pardavimo sistemos. Prekių išdėstymo planas. Prekių išdėstymas parduotuvėje. Parduotuvėje pirkėjų srautų valdymo sistemos. Parduotuvėje naudojami baldai. Parduotuvėje ...
Technologijų planai, Planas, 13 puslapių
2015 09 07
Sklandaus kalbėjimo sutrikimas
10( 2 atsiliepimai )
Logopedinė išvada. Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (neurozinis mikčiojimas); fonologinis sutrikimas foneminė artikuliacinė dislalija. Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (neurozinis mikčiojimas);. Tema „paukšteliai sugrįžo“. Tikslas ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Vgtu statybiniu medziagu egzamino atsakymai
Statybinių medžiagų ir dirbinių klasifikacija. Statybos produktų standartizaciaja. Fizikinės statybinių medžaiagų savybės. Statybinių medžiagų mechaninės savybės. Statybinių medžiagų fizikinės-cheminės savybės. Statybinių ...
Statybos planai, Planas, 48 puslapiai
2016 07 30
Auklėjimo planas
Klasės vadovo veiklos planas. Veiklos tikslas ir uždaviniai. Klasės charakteristika. Klasės vadovo. Tikslai ir uždaviniai. Klasės auklėjimo planas. Literatūra.
Pedagogikos planai, Planas, 6 puslapiai
2015 10 27
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema