Planai (3)

Įvairių mokslo sričių planai. Marketingo planai, išplėstiniai kalbėjimų planai, pedagogikos pamokų planai. Ugdymo, renginių, pamokų, medicinos slaugos planai. Čia rasite daug įvairiausių planų iš visų mokslo sričių. Pasirinkite dominančią mokslo sritį ir matysite aktualius dokumentus, kuriais su jumis dalinasi autoriai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

851 dokumentas
Priešmokyklinės grupės savaitės planas Atšvaitukas - mano draugas
Savaitės planavimo pavyzdys. Ugdomosios veiklos planas „ atšvaitukas – mano draugas “ uždaviniai.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 02 06
Renginio plano pasiūlymas
Renginio koncepcijos aprašymas. Režisūrinis sumanymas. Bendras darbų planas. Preliminari renginio išlaidų sąmata. Literatūros sąrašas.
Vadybos planai, Planas, 13 puslapių
2014 10 20
Ugdomosios veiklos planas - Aš ir pasaulio gyvūnas
Ugdomosios veiklos planas - Aš ir pasaulio gyvūnas.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2017 03 03
Ugdomosios veiklos savaitės planas Vasario 16 - osios tema
Ugdomosios veiklos savaitės planas Vasario 16 - osios tema. Ugdomosios veiklos savaitės planas. Tema/idėja/projektas. ,,Vasario 16-toji“. Uždaviniai. DATA. -02-20 – 2017-02-Ugdomoji veikla. Socialinė kompetencija. Priemonės. Sveikatos ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 11 29
Ugdomosios veiklos savaitės planas: Matematika ir skaičiai aplink mane
10( 2 atsiliepimai )
Ugdomosios veiklos savaitės planas data. Ugdomosios veiklos tema. Ugdymo tikslas. Ugdymosi aplinka ir priemonės. Planuojamų įgyti vaikų pasiekimų numatymas. Veiklos formos ir idėjos vaikų veiklai. Vaikų pasiekimų refleksija , idėjos ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2018 12 20
Ab „Žemaitijos pienas“ rinkodaros planas
Įvadas. AB „Žemaitijos pienas“ įmonės pristatymas. Ab ,,žemaitijos pieno“ rinkodaros aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Vartotojų analizė. Tiekėjai. Ab „žemaitijos pieno“ marketingo kompleksas. Produkų ...
Marketingo planai, Planas, 18 puslapių
2015 05 13
Matematikos pamokos planas Skaičiaus 5 daugyba sprendžiant tekstinius uždavinius
PAMOKOS PLANAS Skaičiaus 5 daugyba sprendžiant tekstinius uždavinius. Mokytojos vardas pavardė Inesa Tarasevičiūtė. Kvalifikacinė kategorija. Mokymosi situacija. Mokytojo veikla Mokinių veikla Pastabos. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. ...
Matematikos planai, Planas, 3 puslapiai
2015 03 24
Muzikos 9 klasės ilgalaikis planas
Valandų skaičius metams. Veiklos sritys Kompetencija Nuostatos Gebėjimai Bendrosios programos Dainavimas. Muzikos klausymasis apibūdinimas ir vertinimas. Muzika socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Muzikos klausymasis. Išraiškos elementai. ...
Muzikos planai, Planas, 13 puslapių
2015 09 07
Uab “Forum cinemas” strateginis planas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Uab „Forum cinemas“, informacijos šaltinių ir metodų apžvalga. Uab „Forum cinemas“ strateginio valdymo būklės įvertinimas. Uab „Forum cinemas“ ssgg analizė. Išorinių aplinkos veiksnių įvertinimas. Vidaus veiksnių ir ...
Vadybos planai, Planas, 19 puslapių
2014 06 12
1 klasės ilgalaikis planas
2015 2016. ilgalaikiai planai ilgalaikis planas. Tradiciniai ir aktyvieji mokymo metodai. Marcelionienė „ Šaltinėlis “ vadovėlis ir pratybų sąsiuviniai 1 klasei. Vertinimo ir įsivertinimo sistema , principai , nuostatos , konvertavimo ...
Pedagogikos planai, Planas, 20 puslapių
2016 02 18
Karjeros planas (4)
Karjeros planas Pasirinktos karjeros kryptis. Konceptualus karjeros tikslas. Pageidaujami darbdaviai ar darbo vietos susikūrimo perspektyvos. Operatyviniai karjeros tikslai. Operatyviniai karjeros tikslai Būdai ir priemonės jiems pasiekti ...
Komunikacijų planai, Planas, 2 puslapiai
2017 05 20
Logopedinių pratybų konspektas Garso k įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose
Tema ,,Paukšteliai sugrįžo. “. Garso k įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose. Tikslai. Lavinti smulkiąją motoriką. Atlikti kalbos padargų mankštą, reikalingą taisyklingam garso k tarimui. Įtvirtinti garso k tarimą skiemenyse. ...
Lietuvių planai, Planas, 1 puslapis
2016 08 07
Pamokos aprašas 5 klasė Markas Tvenas Tomo Sojerio nuotykiai
Pamokos aprašas. Pamokos tema. Dalykas. Bendrosios kompetencijos. Pasiekimai iš bendrųjų programų. Pamokos tema. Pamokos uždaviniai. Priemonės. Mokymo ir mokymosi eiga. Priedai.
Lietuvių planai, Planas, 9 puslapiai
2015 12 07
Garso r tarimo tikslinimas žodžiuose, sakiniuose
Tema garso r tarimo tikslinimas žodžiuose, sakiniuose. Tikslas garso r įtvirtinimas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Garso r tarimo įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas. Garso r įtvirtinimas rišliojoje ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 06 06
Kūno kultūros pamokos planas konspektas (2)
Pamokos vieta sporto salė. Pamokos uždaviniai. •. Lavinti kūno laikyseną atliekant pratimus prie sienos;. •. Pakartoti krepšinio veiksmus žaidžiant;. •. Lavinti šoklumą. Inventorius gimnastikos lankai, paklotai, gimnastikos suolelis. ...
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2013 11 21
Lengvosios atletikos pamokos planas konspektas
2.1 Bėgimas ristele. Toliau seka bėgimas atliekant pratimus, skirtus apšildyti viršutinei bei apatinei kūno daliai (rankų sukimai pirmyn - atgal, mojimai į šonus, bėgimas pristatomais žingsniais ir t.t). Kelių kėlimas aukštyn, kojų ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2015 06 17
Ilgalaikis matematikos mokymo 3 klasėje planas
8( 2 atsiliepimai )
Mokymo ir mokymosi priemonės. Vadovėlio temos. Mokinių gebėjimai.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2015 04 13
Individualus ugdymo planas vaikams turintiems intelekto sutrikimų
Individualus ugdymo planas. Problema. Stiprybės mokinys turi gerą atmintį ir labai gerai įsimena faktus. Mokytojas/ parama spec. Pedagogas, klasės mokytoja. Uždaviniai. Klasėje taikytinos veiklos. Tėvų (globėjų) vaidmuo.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 04 15
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
I. Bendrosios nuostatos. Gresiantys įvykiai. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas. Keitimosi informacija apie įvykį tvarka. Uab „meistrelis“ ( vokiškų automobilų autoservizo)bendruomenės apsauga ...
Saugos planai, Planas, 9 puslapiai
2016 08 05
Konsolidacija
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Konsolidacijos projektų rengimo metodikos analizė. Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano ištraukos parengimas. Parinktos vietos konsolidacijos projektui rengti analizė. Kelių projektavimas. Konsolidacijos ...
Geodezijos planai, Planas, 14 puslapių
2014 01 18
Vasario 16 integruotos pamokos planas
8( 3 atsiliepimai )
Integruotas lietuvių kalbos , pilietiškumo pagrindų , dailės ir muzikos planas. Pamokos eiga Mokytojo veikla. Vasario 16 osios minėjimo scenarijus.
Lietuvių planai, Planas, 4 puslapiai
2017 01 24
Kalbejimo planas 12 klasei vbe
Kęstučio šukio kalbėjimo planas potėmė. Teiginiai ir argumentai.
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2016 04 25
Karjeros planas informacinėms technologijoms
Mano Karjeros planas. Kas aš esu? Mano mokymasis ir pasiekimai moksle. Pasiekimai darbinėje ir visuomeninėje veikloje (savanoriškas ar apmokamas darbas, veikla mokykloje ir už mokyklos ribųMano ateitis. Įvardyk du savo karjeros pasirinkimus. ...
Informatikos planai, Planas, 5 puslapiai
2016 08 08
Terapinio skyriaus paciento slaugos istorija
Slaugos istorija. Aprašymas. Gydymo įstaigos pavadinimas. Darbovietė , profesija. Šeimyninė padėtis, giminės. Asmens higiena ir jos aprašymas. Kūno temperatūros reguliavimas. Darbas ir žaidimas. Slaugos veiksmų planas Slaugos ...
Slaugos planai, Planas, 7 puslapiai
2018 07 16
Individualus ugdymo planas: vaikų mokymas su kalbos, suvokimo, emocijų sutrikimais
“ Individuali ugdymo programa ”. Individuali ugdymo programa Sudaryta Darijos , Darijos mamos ir auklėtojos 2016. lapkričio mėn. Darijai 6. Išvada VCP , cerebrinis paralyžius Situacija. Programos parengimo sąlygos. Stambiosios ir ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2017 04 15
Paciento sergančio pneumonija slaugos planas
9( 2 atsiliepimai )
Maistas, kurio pacientas nevalgo, arba spec. Dantų protezai turi, neturi. Apžiūrėta val. . 20. min. Kvėpavimas dažnis. 20. dusulys, kosulys, skrepliavimas. Rūko, nerūko, kiek metų. 10metų. Širdies veikla pulsas. 78. k/min. ritmiškas, ...
Medicinos planai, Planas, 9 puslapiai
2016 01 19
Sklandaus kalbėjimo sutrikimas
10( 2 atsiliepimai )
Logopedinė išvada. Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (neurozinis mikčiojimas); fonologinis sutrikimas foneminė artikuliacinė dislalija. Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (neurozinis mikčiojimas);. Tema „paukšteliai sugrįžo“. Tikslas ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Kūno kultūros pamokos planas - konspektas
Kūno kultūros pamokos planas - konspektas. Vieta – sporto salė. Pamokos dalys ir laikas. Pamokos turinys. Krūvis, apimtis. Metodinės, organizacinės pastabos. Ėjimo ir bėgimo užduotys. Bėgimas salės pakraščiais. Mankšta atliekant ...
Kūno kultūros planai, Planas, 2 puslapiai
2014 11 07
Samprotavimo pastraipos kūrimas
Samprotavimo pastraipos kūrimas. Samprotavimas. Sąvokos. Argumentų parėmimas pavyzdžiais. Pastraipos struktūra. Pastraipos pavyzdys. Ar net nepalankiausiomis istorinėmis aplinkybėmis žmogus privalo atlikti savo pareigą?
Lietuvių planai, Planas, 1 puslapis
2013 04 23
Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete išplėstinis planas
Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete išplėstinis planas data. Pamokos eiga organizacinė dalis. Temos skelbimas. Medžiagos dėstymas. P = a + b +. Savarankiškas mokinių darbas. Žodinių uždavinių sprendimas Sąlyga. Medžiagos ...
Matematikos planai, Planas, 3 puslapiai
2015 03 26
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo