Planai (4)

Įvairių mokslo sričių planai. Marketingo planai, išplėstiniai kalbėjimų planai, pedagogikos pamokų planai. Ugdymo, renginių, pamokų, medicinos slaugos planai. Čia rasite daug įvairiausių planų iš visų mokslo sričių. Pasirinkite dominančią mokslo sritį ir matysite aktualius dokumentus, kuriais su jumis dalinasi autoriai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

781 dokumentas
Būrelio veiklos planas
Plungės specialioji mokykla. Veiklos tikslai. Mokyti vaikus taisyklingo dainavimo. Ugdyti muzikos supratimą, meilę muzikai, bei tautinę savimonę. Ugdyti kūrybišką, aktyvią, emocingą moksleivio asmenybę, kritinio mąstymo ugdymas. Skiepyti ...
Muzikos planai, Planas, 3 puslapiai
2014 06 05
Kalbos savaitė
Ugdomosios veiklos savaitės planas. Tema. Kalbos savaitė. Tikslas. Siekti, kad vaikai nusiteiktų bendravimui, plepėjimui, kūrybai. Uždaviniai. Siekti, kad vaikai. Ruoštųsi džiugiam susitikimui su pasakomis, stebuklais. Grynintų, turtintų ...
Lietuvių planai, Planas, 3 puslapiai
2014 05 07
Kūno kultūros pamokos planas 8 klasei
8( 2 atsiliepimai )
Kamuolio metimo į krepšį ir kamuolio perdavimo tobulinimas. Kamuolio perdavimas viena ranka nuo krūtinės. Metodiniai nurodymai.
Pedagogikos planai, Planas, 8 puslapiai
2016 09 08
Ligonio sveikatos ir slaugos poreikių įvertinimas
Dokumentiniai duomenys. Dabartiniai nusiskundimai. Ligos anamnezė. Medicininė diagnozė. Paskirtas gydymas. Medikamentinis. Nemedikamentinis. Gyvenimo anamnezė. Objektyvus ligonio tyrimas. Kvėpavimo sistema. Širdies ir kraujagyslių sistema. ...
Medicinos planai, Planas, 10 puslapių
2014 03 20
Pamokos planas Kūno kultūra
Kūno kultūros pamokos planas. Parkūras pamokoje. Reikalingos mokymo priemonės: kamuoliai, kopėčios, čiužiniai, sienelė, gimnastikos kamuoliai, suoliukai, stepai, lankai. Pamokos uždavinys: susipažinę su pateiktu inventoriumi, iš kurio ...
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2013 04 19
Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete išplėstinis planas
Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete išplėstinis planas data. Pamokos eiga organizacinė dalis. Temos skelbimas. Medžiagos dėstymas. P = a + b +. Savarankiškas mokinių darbas. Žodinių uždavinių sprendimas Sąlyga. Medžiagos ...
Matematikos planai, Planas, 3 puslapiai
2015 03 26
Gimnastikos pamoka planas konspektas
Gimnastikos pamokos pirmosios dalies planas – konspektas. Pratimai. Normavimas. Metodiniai nurodymai.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2013 05 22
Kaimo turizmo sodybos marketingo planas
Verslo aprašymas. Išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos tyrimo išvados. Rinkos dydis. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. Marketingo ...
Marketingo planai, Planas, 26 puslapiai
2013 10 16
Ugdomosios veiklos savaitės planas Vasario 16 - osios tema
Ugdomosios veiklos savaitės planas Vasario 16 - osios tema. Ugdomosios veiklos savaitės planas. Tema/idėja/projektas. ,,Vasario 16-toji“. Uždaviniai. DATA. -02-20 – 2017-02-Ugdomoji veikla. Socialinė kompetencija. Priemonės. Sveikatos ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 11 29
Biologijos ilgalaikis planas 10 klasei
Ilgalaikis planas 10 klasei. Viena pamoka per savaitę, 35 pamokos per metus. Klasių charakteristika. Mokymosi priemonės. Tikslas. Uždaviniai. Ugdymo turinys. Įvadinė pamoka. Evoliucija. Gyvybės egzistencijos lygmenys. Organizmų gyvybinės ...
Biologijos planai, Planas, 5 puslapiai
2016 08 02
Etikos pamokos planas
Klasė. Etika. Pamokos tema Kaip nugalėti liūdesį. Uždaviniai. Ugdyti nuoširdumą ir drąsą. Lavinti kūrybiškumą, pastabumą, valingumą, darbštumą, kruopštumą, tvarkingumą, darbo kultūrą, savarankiškumą. Mokyti dirbti grupėje bei ...
Etikos planai, Planas, 3 puslapiai
2014 02 28
Garso z tarimo mokymas ir įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. apibūdinamasis pasakojimas „zoologijos sode“.
Tema garso z tarimo mokymas ir įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. Apibūdinamasis pasakojimas „zoologijos sode“. Artikuliacinių judesių lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Garso z tarimo aiškinimas. Foneminės klausos lavinimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Garsų š ir s diferenciacijos įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose
9,5( 2 atsiliepimai )
Tema garsų š ir s diferenciacijos įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. Velykos. Tikslas garsų s ir š diferenciacija žodžiuose, sakiniuose. Artikuliacinių judesių lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Raidžių s ir š su ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 06 06
Ilgalaikis muzikos planas
Ilgalaikis 10 kl. Muzikos planas. Muzikos ilgalaikis planas. Dalykas MUZIKA. Muzikos bendroji programa 9-10 klasių koncentrui – mokinių pasiekimai. Ilgalaikis veiklų planas.
Muzikos planai, Planas, 12 puslapių
2015 09 07
Įmonės ekstremalių situacijų valdymo planas
Uab ,, gabrielės radiatoriai ‘‘ projektavimo , montavimo , prekybos įmonės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. bendrosios nuostatos. Civilinė sauga. Ekstremalioji situacija. Ekstremalusis įvykis. Gelbėjimo darbai. Darbuotojų ir ...
Saugos planai, Planas, 11 puslapių
2016 04 11
Muzikos pamokos planas Suvalkiečių dainos
Klasė Pamokos tema Suvalkiečių dainos. Pamokos trukmė 45 min. Pamokos tipas Mišrus. Pamokos tikslas Susipažinti, kuom yra ypatingos suvalkiečių dainos. Uždaviniai. Kas yra liaudies daina. Kokios yra suvalkiečių dainos. Kuom jos skiriasi ...
Muzikos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 03 31
Pamokos planas – pasakos sekimas
Pamokos planas – pasakos sekimas. Mokymo dalykas Lietuvių kalba. Pamokos tema Pasakos „ Ūkininko sapnas“ sekimas. Pamokos uždavinys Išmokti pasekti pasaką pamokos metu. Priemonės Lapas su pasaka, lapai su užduotimis, flomasteriai arba ...
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2013 09 30
Krepšinio pamokos planas konspektas Krepšinio pamoka
Reikalingas inventorius. Trukmė Mokymo si veikla Veiklos variacijos.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2018 03 30
Terapinio skyriaus paciento slaugos istorija
Slaugos istorija. Aprašymas. Gydymo įstaigos pavadinimas. Darbovietė , profesija. Šeimyninė padėtis, giminės. Asmens higiena ir jos aprašymas. Kūno temperatūros reguliavimas. Darbas ir žaidimas. Slaugos veiksmų planas Slaugos ...
Slaugos planai, Planas, 7 puslapiai
2018 07 16
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga. Biografijos ir sveikatos duomenys. Dokumentinė dalis Ligoninės pavadinimas. Skyriaus pavadinimas – II. Dėl šios ligos gydėsi stacionare. Diagnozė hospitalizuojant klinikinė diagnozė ir ...
Slaugos planai, Planas, 8 puslapiai
2016 10 30
Dailės pamokos planas Vitražas
Pamokos tema Vitražas. Vitražo projektas. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP. Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas,. Interpretavimas, ...
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 05 30
Kūno kultūros kontrolinės gyvenimo įgūdžių pamokos planas
Kontrolinės gyvenimo įgūdžių pamokos planas. Pamokos pavadinimas. „Jėga – tai jėga! “. Uždavinys. Supažindinti su jėgos lavinimo pratimais. Reikalingos mokymo priemonės. Guminės juostos. Trukmė. Mokymo(si) veikla. Veikos ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2014 04 15
Kūno kultūros pamoka planas
Kūno kultūros pamokos planas. Rikiuotė,supažindinimas su pamokos uždaviniais. Bėgimas derinamas su šuoliukais. Žingsnius bėgti, 4 šuoliukai aukštyn. Tempimo pratimai. Atsisėdimas sulenktais keliais. Dešine alkūne siekti sulenktą ...
Kūno kultūros planai, Planas, 7 puslapiai
2016 09 10
Šlapimo nelaikymo slaugos planas
Ligonio vertinimo forma. Dabartiniai nusiskundimai. Klinikinė diagnozė. Gretutiniai susirgimai. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Fizinis įvertinimas. Slaugos planas.
Medicinos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 10 23
Kalbejimo planas 12 klasei vbe
Kęstučio šukio kalbėjimo planas potėmė. Teiginiai ir argumentai.
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2016 04 25
Rinkodaros planas AB LESTO
Santrauka. Ab“Lesto“ marketingo aplinkos analizė. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Organizacijos vidinė (mikro) aplinka. AB „LESTO“ makroaplinka. Galimybės ir grėsmės. Ssgg (swot) analizė. Rinkos ir vartotojų tyrimai. Lesto ...
Vadybos planai, Planas, 15 puslapių
2016 08 11
Ugdomosios veiklos savaitės planai darželiui
Ugdomosios veiklos savaitės planas tema idėja projektas. Pažiūrėk į veidrodėlį “. Komunikavimo kompetencija ,, miško takeliu “ medžiai , grybai , gyvūnai. Eilutės pabaigos žodžiai. Garsai ir raidės A K. Pieno , jogurto , ...
Pedagogikos planai, Planas, 51 puslapis
2017 03 23
Biologijos pamokos planas Kerpes sudaro dumbliai ir grybai
Mokytojo vardas , pavardė. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Ugdomi mokinių gebėjimai Dalyko srities. Mokymo metodai pamokoje. Mokymo priemonės pamokoje. Pamokos eiga Laikas Mokytojo veikla Mokinių veikla Darbo formos. Įvadinė dalis. Pagrindinė ...
Biologijos planai, Planas, 8 puslapiai
2015 12 14
Dailės pamokos planas Mandala
Pamokos tema mandala. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP ( 2009Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas,. Interpretavimas, vertinimas.
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 05 30
Individualus ugdymo planas vaikams turintiems intelekto sutrikimų
Individualus ugdymo planas. Problema. Stiprybės mokinys turi gerą atmintį ir labai gerai įsimena faktus. Mokytojas/ parama spec. Pedagogas, klasės mokytoja. Uždaviniai. Klasėje taikytinos veiklos. Tėvų (globėjų) vaidmuo.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 04 15
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema