Planai (4)

Įvairių mokslo sričių planai. Marketingo planai, išplėstiniai kalbėjimų planai, pedagogikos pamokų planai. Ugdymo, renginių, pamokų, medicinos slaugos planai. Čia rasite daug įvairiausių planų iš visų mokslo sričių. Pasirinkite dominančią mokslo sritį ir matysite aktualius dokumentus, kuriais su jumis dalinasi autoriai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

851 dokumentas
Pilietiškumo pagrindų ilgalaikis pamokų planas
Ilgalaikis metų planas. Pamokų skaičius min. Žiniasklaida ir demokratija. Informacinė ir žinių visuomenė. Kaip veikia mokyklos ir vietos bendruo menė. Lietuvos nacionalinis saugumas. Grėsmės demokrati nei valstybei. Demokratijos ...
Pilietiškumo planai, Planas, 5 puslapiai
2017 03 21
Etikos pamokos planas
Klasė. Etika. Pamokos tema Kaip nugalėti liūdesį. Uždaviniai. Ugdyti nuoširdumą ir drąsą. Lavinti kūrybiškumą, pastabumą, valingumą, darbštumą, kruopštumą, tvarkingumą, darbo kultūrą, savarankiškumą. Mokyti dirbti grupėje bei ...
Etikos planai, Planas, 3 puslapiai
2014 02 28
Garsų š ir s diferenciacijos įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose
9,5( 2 atsiliepimai )
Tema garsų š ir s diferenciacijos įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. Velykos. Tikslas garsų s ir š diferenciacija žodžiuose, sakiniuose. Artikuliacinių judesių lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Raidžių s ir š su ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 06 06
Gimnastikos pamoka planas konspektas
Gimnastikos pamokos pirmosios dalies planas – konspektas. Pratimai. Normavimas. Metodiniai nurodymai.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2013 05 22
Ligonio sveikatos ir slaugos poreikių įvertinimas
Dokumentiniai duomenys. Dabartiniai nusiskundimai. Ligos anamnezė. Medicininė diagnozė. Paskirtas gydymas. Medikamentinis. Nemedikamentinis. Gyvenimo anamnezė. Objektyvus ligonio tyrimas. Kvėpavimo sistema. Širdies ir kraujagyslių sistema. ...
Medicinos planai, Planas, 10 puslapių
2014 03 20
Pagyvenusio žmogaus slaugos istorija
Ligonio forma. Gyvybinių veiklų vertinimas. Priklausomybės / Nepriklausomybės vertinimas. Problemų išdėstymas.
Medicinos planai, Planas, 6 puslapiai
2016 12 07
Parduotuvės planas
Parduotuvės firminis ženklas. Parduotuvės patalpų planas. Prekių pardavimo sistemos. Prekių išdėstymo planas. Prekių išdėstymas parduotuvėje. Parduotuvėje pirkėjų srautų valdymo sistemos. Parduotuvėje naudojami baldai. Parduotuvėje ...
Technologijų planai, Planas, 13 puslapių
2015 09 07
Renginio išplėstinis planas
Išplėstinis renginio planas. Klasė- 4 lavinamoji. Informacija apie mokinius – 6 vaikai 3 berniukai, 3 mergaitės, dideli specialieji ugdymosi poreikiai. Tema- „Kalėdų stebuklo belaukiant“. Forma – šventinė popietė. Trukmė - val. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2016 08 05
Auklėjimo planas
Klasės vadovo veiklos planas. Veiklos tikslas ir uždaviniai. Klasės charakteristika. Klasės vadovo. Tikslai ir uždaviniai. Klasės auklėjimo planas. Literatūra.
Pedagogikos planai, Planas, 6 puslapiai
2015 10 27
Dailės mokymosi planas 9 klasei
Tumpalaikis dailės mokymo(si) planasix klasei. Dirbantiems su vadovėliu „Dailė“ IX-X klasei. Tikslas siekiama, kad mokiniai ugdytųsi estetinę nuovoką ir dailės raiškos gebėjimus, dvasiškai augtų ir įgytų kultūrinės kompetencijos ...
Dailės planai, Planas, 9 puslapiai
2015 02 09
Dailės pamokos planas Mandala
Pamokos tema mandala. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP ( 2009Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas,. Interpretavimas, vertinimas.
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 05 30
Kalbos savaitė
Ugdomosios veiklos savaitės planas. Tema. Kalbos savaitė. Tikslas. Siekti, kad vaikai nusiteiktų bendravimui, plepėjimui, kūrybai. Uždaviniai. Siekti, kad vaikai. Ruoštųsi džiugiam susitikimui su pasakomis, stebuklais. Grynintų, turtintų ...
Lietuvių planai, Planas, 3 puslapiai
2014 05 07
Kūno kultūros pamokos planas - konspektas 5 klasei
Kūno kultūros pamokos 5a klasės mokiniams planas konspektas. Pamokos tema Vertybių ugdymas žaidimų pagalba. Pamokos uždavinys Žaisdami judriuosius ir sportinius žaidimus, modeliuojant galimas moralinių vertybių pasireiškimo situacijas ...
Kūno kultūros planai, Planas, 9 puslapiai
2016 08 09
Pamokos planas - Daiktavardis
Pamokos eiga. Mokytojo. Veikla. Tema Kas tai? Mokymosi situacija mokiniai jau yra susipažinę su kalbos dalimi – veiksmažodis, žino iš kokių. Pamokos uždaviniai išsiaiškinti, kas yra daiktavardis, kaip juos galima suskirstyti. ...
Lietuvių planai, Planas, 9 puslapiai
2018 03 14
Pedagoginės praktikos savaitės planai
Ugdymosi tikslas. Siektini rezultatai. Ugdymo gairės. Temos (Projektai, renginiaiGalimos veiklos. Aplinka ir priemonės.
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2017 11 23
Vgtu statybiniu medziagu egzamino atsakymai
Statybinių medžiagų ir dirbinių klasifikacija. Statybos produktų standartizaciaja. Fizikinės statybinių medžaiagų savybės. Statybinių medžiagų mechaninės savybės. Statybinių medžiagų fizikinės-cheminės savybės. Statybinių ...
Statybos planai, Planas, 48 puslapiai
2016 07 30
Anglų kalbos pamokos planas
8,5( 2 atsiliepimai )
Pamokos planas. Klasė. Dalykas. Anglų kalba. Data. Tema. „ IN THE GARDEN“ ( SODE ). Tikslas lavinti kalbėjimo, tarties, skaitymo ir komunikacinius įgūdžius, plėsti ir turtinti mokinių žodyną. Uždaviniai. Gebėti iš jau žinomų ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 11 12
Ilgalaikis muzikos planas
Ilgalaikis 10 kl. Muzikos planas. Muzikos ilgalaikis planas. Dalykas MUZIKA. Muzikos bendroji programa 9-10 klasių koncentrui – mokinių pasiekimai. Ilgalaikis veiklų planas.
Muzikos planai, Planas, 12 puslapių
2015 09 07
Kaimo turizmo sodybos marketingo planas
Verslo aprašymas. Išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos tyrimo išvados. Rinkos dydis. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. Marketingo ...
Marketingo planai, Planas, 26 puslapiai
2013 10 16
Karjeros veiksmų planas
Kas aš esu? Asmeninės savybės. Mano mokymasis ir pasiekimai moksle. Pasiekimai darbinėje ir visuomeninėje veikloje (savanoriškas ar apmokamas darbas, praktika, veikla mokykloje ir už mokyklos ribų). Mano gebėjimai ir kompetencijos. Mano ...
Vadybos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 06 16
Muzikos pamokos planas Suvalkiečių dainos
Klasė Pamokos tema Suvalkiečių dainos. Pamokos trukmė 45 min. Pamokos tipas Mišrus. Pamokos tikslas Susipažinti, kuom yra ypatingos suvalkiečių dainos. Uždaviniai. Kas yra liaudies daina. Kokios yra suvalkiečių dainos. Kuom jos skiriasi ...
Muzikos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 03 31
Pamokos planas Paukščių aprašymas
9,5( 2 atsiliepimai )
Gandras yra didelis ir gražus. Jo akys didelės ir. Gandro snapas tvirtas,. Ir ilgas. Jo kaklas baltas ir. Visas kūnas. , tik sparnai. Gandro kojos ilgos, plonos ir. Gandrą labai lengva atpažinti pagal jo skleidžiamą.
Lietuvių planai, Planas, 12 puslapių
2015 02 21
Būrelio veiklos planas
Plungės specialioji mokykla. Veiklos tikslai. Mokyti vaikus taisyklingo dainavimo. Ugdyti muzikos supratimą, meilę muzikai, bei tautinę savimonę. Ugdyti kūrybišką, aktyvią, emocingą moksleivio asmenybę, kritinio mąstymo ugdymas. Skiepyti ...
Muzikos planai, Planas, 3 puslapiai
2014 06 05
Įmonės ekstremalių situacijų valdymo planas
Uab ,, gabrielės radiatoriai ‘‘ projektavimo , montavimo , prekybos įmonės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. bendrosios nuostatos. Civilinė sauga. Ekstremalioji situacija. Ekstremalusis įvykis. Gelbėjimo darbai. Darbuotojų ir ...
Saugos planai, Planas, 11 puslapių
2016 04 11
Kūno kultūros pamokos planas 8 klasei
8( 2 atsiliepimai )
Kamuolio metimo į krepšį ir kamuolio perdavimo tobulinimas. Kamuolio perdavimas viena ranka nuo krūtinės. Metodiniai nurodymai.
Pedagogikos planai, Planas, 8 puslapiai
2016 09 08
Pamokos planas Kūno kultūra
Kūno kultūros pamokos planas. Parkūras pamokoje. Reikalingos mokymo priemonės: kamuoliai, kopėčios, čiužiniai, sienelė, gimnastikos kamuoliai, suoliukai, stepai, lankai. Pamokos uždavinys: susipažinę su pateiktu inventoriumi, iš kurio ...
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2013 04 19
Verslo plėtros planas su prognozėmis
Įmonės veiklos pobūdis - mažmeninė prekyba biuro prekėmis, vizitinių kortelių gamyba. Įmonės esamos situacijos analizė. Informacija apie įmonės veiklą ir įstatinį kapitalą. Įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų ...
Verslo planai, Planas, 56 puslapiai
2013 11 25
Adventinė popietė
Forma – popietė. Tema – Advento prasmė ir tikslas. Temos motyvavimas – mokiniai nepakankamai suvokia Advento prasmę. Tikslas – ugdyti mokinių sąmoningumą Advento laikotarpiui. Uždaviniai. Mokymo. Išklausią viešnios modernaus ...
Tikybos planai, Planas, 9 puslapiai
2016 08 06
Biologijos ilgalaikis planas 10 klasei
Ilgalaikis planas 10 klasei. Viena pamoka per savaitę, 35 pamokos per metus. Klasių charakteristika. Mokymosi priemonės. Tikslas. Uždaviniai. Ugdymo turinys. Įvadinė pamoka. Evoliucija. Gyvybės egzistencijos lygmenys. Organizmų gyvybinės ...
Biologijos planai, Planas, 5 puslapiai
2016 08 02
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga. Biografijos ir sveikatos duomenys. Dokumentinė dalis Ligoninės pavadinimas. Skyriaus pavadinimas – II. Dėl šios ligos gydėsi stacionare. Diagnozė hospitalizuojant klinikinė diagnozė ir ...
Slaugos planai, Planas, 8 puslapiai
2016 10 30
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo