Planai (5)

Įvairių mokslo sričių planai. Marketingo planai, išplėstiniai kalbėjimų planai, pedagogikos pamokų planai. Ugdymo, renginių, pamokų, medicinos slaugos planai. Čia rasite daug įvairiausių planų iš visų mokslo sričių. Pasirinkite dominančią mokslo sritį ir matysite aktualius dokumentus, kuriais su jumis dalinasi autoriai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

851 dokumentas
Netradicinės kūno kultūros pamokos planas
Veda. Tema. Tikslas. Uždaviniai Ugdyti loginį mąstymą Išmokti greitai reaguoti į susidariusią situacijuą Lavinti. Kūno kultūros sugebėjimus. Forma Kūno kultūros pamoka. Tipas Integruota kūno kultūros pamoka. Metodai aiškinimas, ...
Kūno kultūros planai, Planas, 6 puslapiai
2017 05 16
Pamokos planas – pasakos sekimas
Pamokos planas – pasakos sekimas. Mokymo dalykas Lietuvių kalba. Pamokos tema Pasakos „ Ūkininko sapnas“ sekimas. Pamokos uždavinys Išmokti pasekti pasaką pamokos metu. Priemonės Lapas su pasaka, lapai su užduotimis, flomasteriai arba ...
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2013 09 30
Ugdomosios veiklos planas - žiemos pramogos
9,5( 2 atsiliepimai )
Ugdomosios veiklos planas - žiemos pramogos.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 02 27
Vaiko slauga planas
Vaiko slaugos planas. Oda , gleivinės. Periferinės kraujotakos įvertinimas. Valgymas , gėrimas. Valgo , geria. Slaugos diagnozės Slaugos tikslai Atlikti slaugos veiksmai Galimi slaugos veiksmai teoriniu aspektu.
Slaugos planai, Planas, 6 puslapiai
2017 04 11
Garso z tarimo mokymas ir įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. apibūdinamasis pasakojimas „zoologijos sode“.
Tema garso z tarimo mokymas ir įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. Apibūdinamasis pasakojimas „zoologijos sode“. Artikuliacinių judesių lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Garso z tarimo aiškinimas. Foneminės klausos lavinimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Geometrinės figūros plokštumoje ir erdvėje pamokos planas
Pamokos tema. Mokymosi situacija. Pamokos uždavinys. Reikalingos priemonės. Iš Bendrųjų programų Nuostatos. Individualizavimas ir diferencijavimas. Vertinimas ir įsivertinimas. Pamokos struktūrinės dalys Pamokos eiga. Įvadinė dalis 15 ...
Matematikos planai, Planas, 4 puslapiai
2015 12 09
Kūno kultūros pamoka planas
Kūno kultūros pamokos planas. Rikiuotė,supažindinimas su pamokos uždaviniais. Bėgimas derinamas su šuoliukais. Žingsnius bėgti, 4 šuoliukai aukštyn. Tempimo pratimai. Atsisėdimas sulenktais keliais. Dešine alkūne siekti sulenktą ...
Kūno kultūros planai, Planas, 7 puslapiai
2016 09 10
Ugdomosios veiklos savaitės planai darželiui
Ugdomosios veiklos savaitės planas tema idėja projektas. Pažiūrėk į veidrodėlį “. Komunikavimo kompetencija ,, miško takeliu “ medžiai , grybai , gyvūnai. Eilutės pabaigos žodžiai. Garsai ir raidės A K. Pieno , jogurto , ...
Pedagogikos planai, Planas, 51 puslapis
2017 03 23
Dailės pamokos planas Vitražas
Pamokos tema Vitražas. Vitražo projektas. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP. Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas,. Interpretavimas, ...
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 05 30
Diferencijuoti garsus s ir š
Logopedinė išvada fonologinis sutrikimas foneminė artikuliacinė dislalija. Tema garsų s ir š diferencijavimas sakiniuose. Tikslas diferencijuoti garsus s ir š. Organizacinė dalis. Smulkiosios motorikos lavinimas. Artikuliacinių judesių ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 06 06
Garsų š ir s skyrimas žodžiuose, sakiniuose ir rišliojoje kalboje
Tema garsų š ir s skyrimas žodžiuose, sakiniuose ir rišliojoje kalboje. Tikslas garsų š ir s diferenciacija kalboje. Smulkiosios motorikos lavinimas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Raidžių s ir š paveikslėliai garsų tarimo ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2013 06 06
Kūno kultūros užsiėmimo planas darželyje
Kūno kultūros užsiėmimo planas. Data 2018 09 11 vaikų amžiaus gr. Veikla judrieji priešmokyklinukų žaidimai lauke ugdomoji sritis. Ugdymo si uždaviniai. Ugdymo si priemonės. Dalys veiklų metodai ir formos.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2019 03 28
Dailės pamokos planas
DALYKAS: Dailės pamokaTEMA: Renesanso epochaTIKSLAS: Supažindinti mokinius su renesanso epochos menininkais, darbais, architektūra. Išmokyti mokinius atskirti šiai epochai būdingus meno bruožus.UŽDAVINIAI: ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 05 21
Dailės pamokos planas Vaizdas pro atvirą langą
Konsultuojantis dėstytojas. Dalyko mokytojas. Kitą pamoką.
Dailės planai, Planas, 3 puslapiai
2014 09 22
Fizinio ugdymo pratybų išplėstinis planas – konspektas
Fizinio ugdymo pratybų išplėstinis planas – konspektas grupės pavadinimas. Užsiėmimo trukmė. Salės paruošimas. Veiklos struktūra Eiga Krūvio apimtys ir intensyvumas Metodinės organizacinės.
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2016 01 12
Krepšinio pamokos planas konspektas Krepšinio pamoka
Reikalingas inventorius. Trukmė Mokymo si veikla Veiklos variacijos.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2018 03 30
Kūno kultūros kontrolinės gyvenimo įgūdžių pamokos planas
Kontrolinės gyvenimo įgūdžių pamokos planas. Pamokos pavadinimas. „Jėga – tai jėga! “. Uždavinys. Supažindinti su jėgos lavinimo pratimais. Reikalingos mokymo priemonės. Guminės juostos. Trukmė. Mokymo(si) veikla. Veikos ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2014 04 15
Ugdomosios veiklos planas - projektas „Ieškau rudenėlio“
Ugdomosios veiklos planas - projektas „Ieškau rudenėlio“.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2017 03 03
Velykos pamokos planas
Pamokos planas. Pamokos tema. Pamokos uždaviniai. Mokymosi priemonės. Informaciniai šaltiniai. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Lietuvių planai, Planas, 8 puslapiai
2015 06 26
Šlapimo nelaikymo slaugos planas
Ligonio vertinimo forma. Dabartiniai nusiskundimai. Klinikinė diagnozė. Gretutiniai susirgimai. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Fizinis įvertinimas. Slaugos planas.
Medicinos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 10 23
Dailės ir darbelių pamoka integruota su matematikos pamoka
Dailės ir darbelių pamoka integruota su matematikos pamoką. Tema Laikrodis. Laikrodžio gaminimas. Tikslai ir uždaviniai. Išmokti gaminti laikroduką iš vienkartinių lėkščių. Padėti vaikams suprasti darbo paskirtį, sieti jį su praktine ...
Matematikos planai, Planas, 2 puslapiai
2016 08 07
Kalbos supratimo ugdymas Katytė ir šuniukas – vaikų draugai
Logopedinė išvada žymus kalbos neišsivystymas (kalbos išraiškos ir suvokimo sutrikimas). Tema „katytė ir šuniukas – vaikų draugai“. Tikslas kalbos supratimo ugdymas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Lietuvių kalba pamokos planas Dialogas ir jo skyryba
Pamokos planas. Dalykas. Lietuvių kalba. Klasė. Pamokos tema. Dialogas ir jo skyryba. Pamokos uždaviniai. Mokiniai prisimins dialogo skyrybą ir gebės parašyti dialogą pagal. Duotą paveikslėlį be skyrybos klaidų. Pamokos situacija. Ši ...
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2014 03 18
Matematikos(bendrojo kurso) ilgalaikis planas 11-12 klasėms
Matematikos(bendrojo kurso) ilgalaikis planas. Bendra informacija. TIKSLAS Sudaryti galimybę mokiniams plėtoti matematinę kompetenciją pagal savo poreikius, polinkius ir galimybes. Pagrindiniai mokymo ir mokymosi uždaviniai. Vertinimas. Mokymo ...
Matematikos planai, Planas, 9 puslapiai
2014 11 17
Morfologinio nagrinėjimo schemos
9,7( 3 atsiliepimai )
Morfologinio nagrinėjimo schemos. Kalbos dalys. Skyriai (rūšysLaipsnis. Giminė. Skaičius. Linksnis. Nuosaka. Laikas. Asmuo. Daiktavardis. Būdvardis. Skaitvardis. Įvardis. Veiksmažodis. Veiksm. Formos. Dalyvis. Pusdalyvis. Padalyvis. ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2014 10 20
Paliatyvios slaugos planas (2)
Slaugos planas dokumentiniai duomenys. Subjektyvūs duomenys apie pacientą , susiję su problema , dėl kurios jis gydosi palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Trumpi gyvenimo faktai. Svarbūs gyvenimo įpročiai. Svarbūs išvaizdos ir ...
Slaugos planai, Planas, 11 puslapių
2017 05 16
Rinkodaros planas AB LESTO
Santrauka. Ab“Lesto“ marketingo aplinkos analizė. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Organizacijos vidinė (mikro) aplinka. AB „LESTO“ makroaplinka. Galimybės ir grėsmės. Ssgg (swot) analizė. Rinkos ir vartotojų tyrimai. Lesto ...
Vadybos planai, Planas, 15 puslapių
2016 08 11
Technologijos mityba pamokos planas
Vilniaus Žvėryno gimnazija. Pamokos planas. Pamokos tikslas. Supažindinti mokinius su saugaus ir higieniško darbo taisyklėmis virtuvėje, su virtuve, su indais, įrankiais ir maisto produktų grupėmis. Pamokos uždaviniai. Virtuvės ...
Technologijų planai, Planas, 6 puslapiai
2014 12 10
Atvira ugdomoji veikla
Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas - uždavinys.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2016 11 06
Biologijos pamokos planas Kerpes sudaro dumbliai ir grybai
Mokytojo vardas , pavardė. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Ugdomi mokinių gebėjimai Dalyko srities. Mokymo metodai pamokoje. Mokymo priemonės pamokoje. Pamokos eiga Laikas Mokytojo veikla Mokinių veikla Darbo formos. Įvadinė dalis. Pagrindinė ...
Biologijos planai, Planas, 8 puslapiai
2015 12 14
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo