Planai (5)

Įvairių mokslo sričių planai. Marketingo planai, išplėstiniai kalbėjimų planai, pedagogikos pamokų planai. Ugdymo, renginių, pamokų, medicinos slaugos planai. Čia rasite daug įvairiausių planų iš visų mokslo sričių. Pasirinkite dominančią mokslo sritį ir matysite aktualius dokumentus, kuriais su jumis dalinasi autoriai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

781 dokumentas
Individualus ugdymo planas: vaikų mokymas su kalbos, suvokimo, emocijų sutrikimais
“ Individuali ugdymo programa ”. Individuali ugdymo programa Sudaryta Darijos , Darijos mamos ir auklėtojos 2016. lapkričio mėn. Darijai 6. Išvada VCP , cerebrinis paralyžius Situacija. Programos parengimo sąlygos. Stambiosios ir ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2017 04 15
Kūno kultūros mokytojo pamokos planas
9( 2 atsiliepimai )
Pamokos planas Nr. Tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Mokymo metodai.
Kūno kultūros planai, Planas, 10 puslapių
2016 03 14
Kūno kultūros pamokos planas – konspektas pamokos data. Įvadinė dalis 10 min. id. Pagrindinė dalis 30 min. Iiid. baigiamoji dalis. Užd. Lavinti rankų jėgą pratimai su partneriu. Tinklinio kamuolio perdavimas porose.
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2017 04 06
Pedagoginės praktikos savaitės planai
Ugdymosi tikslas. Siektini rezultatai. Ugdymo gairės. Temos (Projektai, renginiaiGalimos veiklos. Aplinka ir priemonės.
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2017 11 23
Technologijos mityba pamokos planas
Vilniaus Žvėryno gimnazija. Pamokos planas. Pamokos tikslas. Supažindinti mokinius su saugaus ir higieniško darbo taisyklėmis virtuvėje, su virtuve, su indais, įrankiais ir maisto produktų grupėmis. Pamokos uždaviniai. Virtuvės ...
Technologijų planai, Planas, 6 puslapiai
2014 12 10
Ugdomosios veiklos savaitės planas: Matematika ir skaičiai aplink mane
Ugdomosios veiklos savaitės planas data. Ugdomosios veiklos tema. Ugdymo tikslas. Ugdymosi aplinka ir priemonės. Planuojamų įgyti vaikų pasiekimų numatymas. Veiklos formos ir idėjos vaikų veiklai. Vaikų pasiekimų refleksija , idėjos ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2018 12 20
Diferencijuoti garsus s ir š
Logopedinė išvada fonologinis sutrikimas foneminė artikuliacinė dislalija. Tema garsų s ir š diferencijavimas sakiniuose. Tikslas diferencijuoti garsus s ir š. Organizacinė dalis. Smulkiosios motorikos lavinimas. Artikuliacinių judesių ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 06 06
Matematikos(bendrojo kurso) ilgalaikis planas 11-12 klasėms
Matematikos(bendrojo kurso) ilgalaikis planas. Bendra informacija. TIKSLAS Sudaryti galimybę mokiniams plėtoti matematinę kompetenciją pagal savo poreikius, polinkius ir galimybes. Pagrindiniai mokymo ir mokymosi uždaviniai. Vertinimas. Mokymo ...
Matematikos planai, Planas, 9 puslapiai
2014 11 17
Morfologinio nagrinėjimo schemos
9,7( 3 atsiliepimai )
Morfologinio nagrinėjimo schemos. Kalbos dalys. Skyriai (rūšysLaipsnis. Giminė. Skaičius. Linksnis. Nuosaka. Laikas. Asmuo. Daiktavardis. Būdvardis. Skaitvardis. Įvardis. Veiksmažodis. Veiksm. Formos. Dalyvis. Pusdalyvis. Padalyvis. ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2014 10 20
Verslo plėtros planas su prognozėmis
Įmonės veiklos pobūdis - mažmeninė prekyba biuro prekėmis, vizitinių kortelių gamyba. Įmonės esamos situacijos analizė. Informacija apie įmonės veiklą ir įstatinį kapitalą. Įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų ...
Verslo planai, Planas, 56 puslapiai
2013 11 25
Būrelio planas
Tikslai ir uždaviniai. Gilinti gamtosaugines žinias. Mokyti vaikus pasodinti medelį, gėlę. Mokyti saugoti gamtos žaliąjį rūbą. Mokyti prižiūrėti gyvūniją žiemos metu. Kaip tapti tikru gamtos globėju? Siekti užsibrėžtų tikslų ir ...
Pedagogikos planai, Planas, 8 puslapiai
2013 07 07
Fizinio ugdymo pratybų išplėstinis planas – konspektas
Fizinio ugdymo pratybų išplėstinis planas – konspektas grupės pavadinimas. Užsiėmimo trukmė. Salės paruošimas. Veiklos struktūra Eiga Krūvio apimtys ir intensyvumas Metodinės organizacinės.
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2016 01 12
Garso r įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose.
Logopedinė išvada fonologinis sutrikimas foneminė artikuliacinė dislalija. Tema garso r įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. Tikslas įtvirtinti taisyklingą garso r tarimą žodžiuose, sakiniuose. Artikuliacinių judesių lavinimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Geometrinės figūros plokštumoje ir erdvėje pamokos planas
Pamokos tema. Mokymosi situacija. Pamokos uždavinys. Reikalingos priemonės. Iš Bendrųjų programų Nuostatos. Individualizavimas ir diferencijavimas. Vertinimas ir įsivertinimas. Pamokos struktūrinės dalys Pamokos eiga. Įvadinė dalis 15 ...
Matematikos planai, Planas, 4 puslapiai
2015 12 09
Kalbos supratimo ugdymas Katytė ir šuniukas – vaikų draugai
Logopedinė išvada žymus kalbos neišsivystymas (kalbos išraiškos ir suvokimo sutrikimas). Tema „katytė ir šuniukas – vaikų draugai“. Tikslas kalbos supratimo ugdymas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Kūno kultūros pamokos planas (2)
Pamokos. Dalys ir laikas. Pamokos turinys. Krūvio apimtis ir intensyvu-mas. Metodinės ir organizacinės pastabos.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2016 12 07
Pamokos planas futbolas
Pamokos planas nr. Parengiamoji dalis 10 min. Žaidimas „ Vaivorykštė “. Žaidimas „ kamuolys – kūnas “. Pagrindinė dalis 25 min. Žaidimas „ Futbolo baulingas “. Pratimas „ Gyvatėlė “. Baigiamoji dalis 5 min. Pamokos ...
Kūno kultūros planai, Planas, 6 puslapiai
2016 01 25
Vasario 16 integruotos pamokos planas
Integruotas lietuvių kalbos , pilietiškumo pagrindų , dailės ir muzikos planas. Pamokos eiga Mokytojo veikla. Vasario 16 osios minėjimo scenarijus.
Lietuvių planai, Planas, 4 puslapiai
2017 01 24
Velykos pamokos planas
Pamokos planas. Pamokos tema. Pamokos uždaviniai. Mokymosi priemonės. Informaciniai šaltiniai. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Lietuvių planai, Planas, 8 puslapiai
2015 06 26
Dailės ir darbelių pamoka integruota su matematikos pamoka
Dailės ir darbelių pamoka integruota su matematikos pamoką. Tema Laikrodis. Laikrodžio gaminimas. Tikslai ir uždaviniai. Išmokti gaminti laikroduką iš vienkartinių lėkščių. Padėti vaikams suprasti darbo paskirtį, sieti jį su praktine ...
Matematikos planai, Planas, 2 puslapiai
2016 08 07
Ekonomika ir verslumas 10 kl Metų teminis planas
Ekonomika ir verslumas 10 kl. Metų teminis planas. Temos pavadinimas Val. sk. Įvadas į ekonomiką. Asmeniniai finansai. Tarptautinės rinkos. Rezervinės pamokos.
Ekonomikos planai, Planas, 3 puslapiai
2016 05 27
Garsų š ir s skyrimas žodžiuose, sakiniuose ir rišliojoje kalboje
Tema garsų š ir s skyrimas žodžiuose, sakiniuose ir rišliojoje kalboje. Tikslas garsų š ir s diferenciacija kalboje. Smulkiosios motorikos lavinimas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Raidžių s ir š paveikslėliai garsų tarimo ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2013 06 06
Geografijos pamokos planas (2)
Mokytojos vardas , pavardė. Mokykla. Mokinių skaičius. Pamokos trukmė. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždavinys. Pamokos tipas. Organizacine dalis pedagogo ir mokinių pasiruošimas pamokai. Ugdytinių psichologinis parengimas ...
Pedagogikos planai, Planas, 9 puslapiai
2016 04 01
Karjeros veiksmų planas
Kas aš esu? Asmeninės savybės. Mano mokymasis ir pasiekimai moksle. Pasiekimai darbinėje ir visuomeninėje veikloje (savanoriškas ar apmokamas darbas, praktika, veikla mokykloje ir už mokyklos ribų). Mano gebėjimai ir kompetencijos. Mano ...
Vadybos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 06 16
Pamokos planas Paukščių aprašymas
9,5( 2 atsiliepimai )
Gandras yra didelis ir gražus. Jo akys didelės ir. Gandro snapas tvirtas,. Ir ilgas. Jo kaklas baltas ir. Visas kūnas. , tik sparnai. Gandro kojos ilgos, plonos ir. Gandrą labai lengva atpažinti pagal jo skleidžiamą.
Lietuvių planai, Planas, 12 puslapių
2015 02 21
Pristatykite kelias fantastinės literatūros knygas planas
Lietuvių kalbos kalbėjimo įskaitos planas 10kl 2012m. Pristatykite kelias fantastinės literatūros knygas. Argumentuotai paaiškinkite, kuo šios knygos jums patrauklios, kuo – ne.
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2012 03 18
Rinkodaros planas - transporto logistika
Rinkodara rinkodaros planas. Įmonės charakteristika. Makro aplinkos analizė. Demografinė aplinka. Ekonominė aplinka. Gamtinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Politinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Mikro aplinkos ...
Logistikos planai, Planas, 6 puslapiai
2016 04 28
Ugdomosios veiklos planas - projektas „Ieškau rudenėlio“
Ugdomosios veiklos planas - projektas „Ieškau rudenėlio“.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2017 03 03
Ugdomosios veiklos planas - žiemos pramogos
9,5( 2 atsiliepimai )
Ugdomosios veiklos planas - žiemos pramogos.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 02 27
Vaiko slauga planas
Vaiko slaugos planas. Oda , gleivinės. Periferinės kraujotakos įvertinimas. Valgymas , gėrimas. Valgo , geria. Slaugos diagnozės Slaugos tikslai Atlikti slaugos veiksmai Galimi slaugos veiksmai teoriniu aspektu.
Slaugos planai, Planas, 6 puslapiai
2017 04 11
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema