Planavimas organizacijoje vadybos kursinis


I. Planavimo funkcija ir jos ypatybės organizacijoje. Planavimas, jo proceso apžvalga. Planavimo metodologija. Planų rūšys. Strateginio plano kūrimas organizacijoje. Strateginis planavimas (procedūrosStrateginio planavimo modeliai. Planavimo funkcijos svarba organizacijos veiklai. Išvados. Literatūra.

Šioje dalyje bus nagrinėjama planavimo funkcijos samprata, analizuojama kaip įvairūs autoriai supranta planavimo funkcijos sąvoką, kaip ją interpretuoja. Taip pat bus aptariamos planų rūšys, metodologija, bus apžvelgtas planavimas kaip procesas bei proceso žingsniai.

Anot S. Stoškaus ir kt., (2005, p.97): Planavimas – svarbiausia (pirminė) vadybos funkcija, kuri kaip koordinacinė įmonės vadybos funkcija yra kitų funkcijų pagrindas. Tai procesas, kuris atspindi aplinkos pokyčius bei prisitaikymą prie jų. Priešingai jiems, F. S. Butkus (2008) planavimą supranta kaip suderintų grupės žmonių pastangas siekiant bendro tikslo. Lyginant šių autorių planavimo sąvokos interpretacijas galima teigti, kad planavimas skirtingų autorių yra suvokiamas nevisai vienodai, tačiau mano nuomone planavimo sąvoką aiškiausiai apibrėžia Damašienė V. (2002, p.41): Planavimas yra būsimos veiklos sumanymas, pagrįstas racionalumo principu.

Kaip jau žinoma, planavimas apima daugelį dalykų: prisitaikymą prie išorinės aplinkos, išteklių paskirstymą, vidaus koordinavimą bei strateginį organizacijos numatymą.

Yra daugybe autorių, kurie sukuria savaip suprantamus planavimo apibrėžimus ir jų yra labai daug, tačiau visi jie priveda prie vienos išvados, kad planavimas yra svarbiausia valdymo funkcija ir turi didžiausią reikšmę organizacijos veiklai,

Kaip matyti paveikslėlyje, visos funkcijos yra priklausomas nuo viena kitos, tačiau planavimas užima svarbiausią vietą.

trokšta vadovai. Arba dar kitaip apibūdinant - tai mąstymo procesas, kuris skatina tikslingai

kurti. Yra sudaromi projektai, programos arba metodai konkretiems tikslams ar rezultatui siekti. Svarbu paminėti tai, kad planavimas, kaip procesas, pereina 4 žingsnius:

Žvelgiant plačiau, į planavimo proceso žingsnius, kuriuos savo vadovėlyje pateikė VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dėstytojai (2011) atrodo taip:

Šaltinis: VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dėstytojai. Organizacijų vadyba. Kaunas, 2011.

1) Proceso inicijavimas. Inicijuoti reiškia- sukelti, sužadinti. Organizacijoje iniciatoriais gali būti savininkai, dalininkai ar aukštesnio lygio vadovai. Tačiau planavimas turi būti inicijuojamas. Taip pat pradėti inicijuoti gali ir funkciniai darbuotojai, be jokio tiesioginio nurodymo iš viršaus.

3) Tikslų formulavimas. Tik turint tikslus, galima matyti, kokie rezultatai laukia, jei viskas vyks sklandžiai, kas turi būti pasiekta.

4) Alternatyvų nustatymas. Šiame žingsnyje yra nustatomi įvairiausi būdai, kurie užtikrins apibrėžtų tikslų įgyvendinimą.

6) Geriausios alternatyvos parinkimas. Šiame žingsnyje reikia priimti jau galutinį sprendimą dėl geriausios alternatyvos, kuri užtikrins apibrėžtų tikslų įgyvendinimą.

7) Dalinių planų formavimas. Kai sukuri planą, svarbu sudaryti išvestinius arba dalinius planus, kurie sukonkretintų bendrąjį planą. Kiekvienas toks sudarymas pradeda naują planavimo ciklą, kuris apimu visus šiuos planavimo proceso žingsnius.

8) Na ir galiausiai plano įgyvendinimas.

Tačiau S. Stoškus ir kt., (2005, p.98) išskiria kiek kitokius planavimo žingsnius:

Strategijos parinkimas. Čia jau gali būti parinkta strategija, tačiau tik tada, kai vadovai jau žino aiškų organizacijos tikslą ir turi galimybę įvertinti dabartinę ir ateities situacijas.

Rezultatų įvertinimas. Šiam ketvirtame žingsnyje yra realizuojama kontrolės funkcija, kuri duoda galimybę būti užtikrintiems, jog planas įvykdytas ir tikslas pasiektas.

VDU dėstytojai (2011), S. Stoškus ir kt., (2005), kaip matyti, pateikia nevienodus planavimo žingsnius, tačiau galima įžvelgti ir panašumų: visi autoriai išskiria tikslų formulavimą, tiek vienų, tiek kitų autorių aprašymuose yra įvertinamos ateities situacijos, kas organizacijai yra labai svarbu. Nors įvairūs autoriai pateikia skirtingus planavimo žingsnius, tačiau paprastai planavimo pradžia laikomas organizacijos tikslų nustatymas. Toliau akcentuojami tokie aspektai: išorinės aplinkos bei vidinių galimybių analizė, galimų veiklos kelių nustatymas, įvertinimas, pasirinkimas ir įgyvendinimas. Taigi, mano nuomone, visų šių autorių pateikti planavimo žingsniai yra vienodai geri, ir jie yra labai reikšmingi organizacijos veiklai, kadangi išskiria svarbiausius žingsnius, kuriuos reikia žengti organizacijai.

  • Microsoft Word 187 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (5180 žodžiai)
  • Universitetas
  • Monika
  • Planavimas organizacijoje vadybos kursinis
    10 - 9 balsai (-ų)
Planavimas organizacijoje vadybos kursinis. (2015 m. Gruodžio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/planavimas-organizacijoje-vadybos-kursinis.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 23:25
×