Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė kursinis darbas


Įvadas. Uab ‚,laiko ratas“ planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozės skaičiavimai. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius. Įmonės darbuotojų struktūra. Medžiagų išlaidos vienai dušo kabinai. Medžiagų išlaidos vienai balkono stiklo sienai. Medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Vienetinis įkainis ir pagrindinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių tiesioginių gamybos išlaidų struktūra. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokesis. Planuojamos pagaminti produkcijos apimtis. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis išdirbis per pusmetį. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Pagalbinių medžiagų išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos gamybinė savikaina. Kiekvieno gaminio gamybinė savikaina. Pagamintos produkcijos gamybinė savikaina II pusmečio pradžioje ir pabaigoje. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis, veiklos ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados ir siūlymai. Literatūros sąrašas.

Lietuvos Respublikos statistinių duomenų analizė rodo, kad kiekvienais metais įkuriama tūkstančiai naujų įmonių, tačiau ne visoms pasiseka sėkmingai funkcionuoti rinkoje, pasiekti numatytų tikslų. Kiekviena įmonė turi siekti gauti kuo daugiau naudos ir sugebėti minimizuoti visus su įmonės veikla susijusius išteklius. Tai ypač svarbu verslo įmonėms, kurios naudoja santykinai mažus materialinius, energetinius ir darbo išteklius, o nuostoliai mažina jų veiklos efektyvumą, o kartu ir pelną. Užtat kiekviena įmonė bent apytiksliai turi prognozuoti savo veiklos rezultatus.

Šuo metu šalyje vyrauja ekonominė krizė, dėl to dabar ypač svarbu ir aktualu yra planuoti produkcijos gamybos mastus, prognozuoti įmonės veiklos pelningumą. Juk sėkminga verslo veikla yra svarbiausias ekonominės plėtros faktorius, o netinkamai planuojant įmonės veiklos rezultatus yra galimybė bankrutuoti.

Šio kursinio darbo tikslas yra UAB „Laiko ratas“ planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozės apskaičiavimas.

Kursinio darbo uždaviniai:

Apskaičiuoti įmonės pelną arba nuostolį.

Apskaičiuoti įmonės bendrąjį ir grynąjį pardavimo pelningumą ir įvertinti įmonės finansinės būklės rodiklius.

Apskaičiuoti įmonės nenuostolingo pardavimo mastą.

Planuojamas parduoti gaminių skaičius paimtas iš kursinio darbo užduoties. Pusmečio pabaigoje planuojamos tokios pagamintos produkcijos atsargos (likučiai): dušo kabina – 7 dienoms, balkono stiklo siena – 10 dienų.

Formulė. Reikalingas pagrindinių darbininkų skaičius = (∑ Atitinkamų gaminių gamybos programa, vnt. Laiko norma vienetui pagaminti arba technologinei operacijai atlikti, norm. val.) / (Darbininko naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį, val. Planuojamas išdirbio normų įvykdymo koeficientas).

Darbininkų vietininkų darbo užmokesčio suma už pagamintą produkciją = Per atitinkamą laikotarpį pagamintinos produkcijos kiekis Vienetinis įkainis.

Formulė. Darbininko laikininko tarifinio darbo užmokesčio suma = Darbininko per atitinkamą laikotarpį dirbtų valandų skaičius Valandinis tarifinis atlygis.

Formulė. Elektros energijos poreikis įrenginiams varyti = Įrenginių skaičius Įrenginio variklio galingumas Įrenginio naudingo darbo laiko trukmė Variklio galingumo panaudojimo koeficientas.

Formulė. Reikiamas patalpoms apšviesti elektros energijos kiekis = Apšviečiamas plotas Patalpų apšvietimo trukmė per tam tikrą laikotarpį Patalpų ploto 1m² apšvietimo norma/1000 Koeficientas, įvertinantis vienu metu degančias lempas.

Įmonės administracijos patalpų plotas (60 m²), koeficientas (0,8) ir apšvietimo norma (20 w/m²) paimti iš kursinio darbo užduoties. Pagrindinių ir pagalbinių gamybos barų ploto koeficientas (64 proc.), gamybos barų administracinės ir buitinės patalpų koeficientas (8 proc.) paimti iš kursinio darbo užduoties. Nominali darbo dienų trukmė paimta (130 d.) paimta iš 2009 metų darbo dienų kalendoriaus. Įmonės apšvietimo procentas 50 proc. paimtas iš kursinio darbo užduoties.

Formulė. Metinė nusidėvėjimo suma = ((Įsigijimo savikaina - Likvidacinė vertė) / (Naudingas tarnavimo laikas 2 (nes per pusmetį))

320 m² – pagrindinių ir pagalbinių gamybos barų plotas; 40 m² - gamybos barų administracinių ir buitinių patalpų plotas, medžiagų sandėlių plotas.

36 – pagrindinių darbininkų skaičius; 5 – papildomų darbininkų skaičius.

Formulė. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina = Per II pusmetį pagamintos produkcijos savikaina + Pagamintos produkcijos likučių II pusmečio pradžioje savikaina - Pagamintos produkcijos likučių II pusmečio pabaigoje savikaina.

Apskaičiavus įmonės bendrąjį ir grynąjį pelningumą ir išanalizavus įmonės finansinės būklės rodiklius pastebėjau, kad įmonės finansinė būklė yra nepakankamai gera. Pardavimo bendrojo pelningumo koeficientas yra tik patenkinamas, o pardavimo grynojo pelningumo koeficientas yra nepatenkinamas.

Apskaičiavus įmonės nenuostolingo pardavimo mastą galima teigti, kad įmonė gaus pelną, kai jos pardavimo pajamos viršys nenuostolingo pardavimo masto skaičių.

Aš siūlyčiau įmonės gautą pelną padėti į banką ir gauti už juos finansinės veiklos pajamas, palūkanas arba už įmonės pelną nusipirkti kitos, pelningos, įmonės akcijų ir ateityje gauti dividendų.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 94 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (6034 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jurgita
  • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė kursinis darbas
    10 - 4 balsai (-ų)
Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė kursinis darbas. (2016 m. Sausio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/planuojamos-gaminti-produkcijos-pelningumo-prognoze-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 14:11
×