Plokštelinis siurblys


Mechanikos laboratorinis darbas. Plokštelinis siurblys. Darbo tikslas. Susipažinti su laboratoriniu stendu. Susipažinti su siurblio konstrukcija ir veikimu. Išbandyti siurblį ir sudaryti jo charakteristikas. Formulės. Pastovūs dydžiai. Grafiniai darbo rezultatai. Plokštelinio siurblio bandymo rezultatai. Grafiniai rezultatai. Darbo išvados. Laboratorinio darbo metu ssusipažinome su stendu ir siurblio konstrukcija bei veikimu. Išbandėme jį ir sudarėme jo charakteristikas. Išanalizavus charakteristikas matome, kad didėjant slėgiui – mažėja našumas, bet didėja – galia, ir naudingumo koeficientai. Slenkamojo judesio elektrinio valdymo. Hidraulinė pavara. Darbo tikslas. Susipažinti su pavaros struktūra ir veikimu, elektriniu valdymu ir droseliniu varomosios grandies greičio reguliavimu. Išbandyti pavarą, dirbančią įvairiais darbo rėžimais, ir sudaryti jos apkrovimo bei reguliavimo charakteristikas. Formulės. Pastovūs dydžiai. Grafiniai darbo rezultatai. Darbo išvados.


Sudarytos siurblio charakteristikos analizuojamos ir lyginamos su tokių siurblių tipinėmis charakteristikomis. Analizės rezultatai pateikiami išvadose, nurodant kaip siurblio parametrai priklauso tarpusavyje, kaip ir kodėl kinta keičiantis slėgiui.

Pagal matavimo ir skaičiavimo rezultatus nubraižomos pavaros apkrovimo ir reguliavimo charakteristikų priklausomybės bei kitų priklausomybių grafikai:

Gauti matavimo ir skaičiavimo rezultatai analizuojami pagal parametrų kitimo pobūdį ir ribines reikšmes. Nustatomas gautų charateristikų ir priklausomybių pobūdis, priežastys ir fizikinis pagrindimas. Taip pat palyginami gauti rezultatai su teoriniais teigianiais ir priklausomybėmis pateiktomis literatūroje.

Darbo išvados: Laboratorinio darbo metu susipažinom su slenkamojo judesio elektrinio valdymo hidraulinės pavaros veikimu. Išbandėme jį ir sudarėme jo charakteristikas. Išanalizavus charakteristikas matome, kad mažėjant greičiui jėga irgi mažėja, o naudingumo koeficientai didėja. Kuo mažesnis kampas tuo slėgimo nuostoliai neigiamesni.

Plokštelinis siurblys. (2014 m. Gruodžio 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/plokstelinis-siurblys.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 09:46