Ploto niveliavimas ir pasvirosios aikštelės projektavimas


Kas yra ploto niveliavimas?. Darbas nr 6 ploto niveliavimas. Plotu niveliavimas.

Geodezijos kursinis darbas. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Plotų niveliavimas. Ploto niveliavimas kvadratais. Aikštelės niveliavimas. Aikštelės nužymėjimas. Žemės paviršiaus ploto niveliavimas ir pasvirusios aikštelės projektavimas. Niveliavimo žurnalo skaičiavimas. Puslapio kontrolė. Topografinio plano sudarymas. Projektinės altitudės ir darbo aukščių skaičiavimas. Nulinių žemės darbų taškų padėties skaičiavimas. Žemės darbų tūrių skaičiavimas. Išvados.


Apskaičiavus aplinkinių piketų altitudes, darbo tikslumui patikrinti reikia dar apskaičiuoti pradinio taško alitudę. Abi reikšmės turi skirtis ne daugiau kaip 3 mm. Ir galutiniai reikšmei imama abiejų aukščių skirtumų vidurkis.

Matuoklių atskaitos surašomos į niveliavimo žurnalą. Pirmoje iš kairės skiltyje surašyti nivelyro stočių eilės numeris, o antroje – niveliuojamų taškų numeris. Sekančiose trijose skiltyse surašomos matuoklių atskaitos. Šeštojoje skiltyje pagal juodas ir raudonas atskaitas skaičiuojami aukščių skirtumai tarp ryšio taškų, tai iš atskaitos matuoklėje atgal atimame atskaitą matuoklėje pirmyn, o septintojoje skiltyje jų vidurkiai.

Atliekama puslapinė kontrolė. Niveliavimo žurnalo kiekvieno puslapio gale tikrinama ar teisingai stotyje atlikti skaičiavimai. Turi būti patenkintos lygybės:

Reikia patikrinti, ar gautieji nesąryšiai leistini. Jie skaičiuojami pagal formulę:

Jeigu nesąryšiai leistini, tai jie išdėstomi su priešingu ženklu 1 mm tikslumu kiekvienai stočiai po lygiai.

Toliau norint apskaičiuoti tarpinių taškų altitudes, skaičiuojamos visų stočių instrumento horizontai:

Niveliavimo žurnalo kiekvieno puslapio gale tikriname ar teisingai stotyje atlikti skaičiavimai. Jei ėjimas uždaras, tai jo aukščio skirtumo suma turi būti lygi nuliui, tačiau matuojant visada atsiranda paklaidų, todėl vietoje nulio gaunamas nesąryšis (iš aukščių skirtumų vidurkių sumos atimami ėjimo galinio ir pradinio reperių aukščiai), skaičiuojamas leistinas nesąrišis.

Kai ėjimas prasideda ir baigiasi rėperiais, kurių altitudės žinomos tada niveliavimo ėjimo nesąryšis randamas pagal formulę:

Popieriaus lape masteliu 1: 500 braižomas kvadratų tinklas. Pagal jį plane pasirinktu masteliu vazduojama vietovės situacija, surašomos kvadratų viršūnių ir kitų niveliuotų taškų altitudės.

Ant uždarų horizontalių, vaizduojančių kalną ar daubą, bei ant ryškiau išreikštų horizontalių posūkių šlaito nuolydžio kryptimi įbrėžiami kalnabrūkšniai.

Horizontalės per pastatus, sutartinių topografinių ženklų užrašus bei skaičius nebrėžiamos – jos pertraukiamos.

Pradedant skaičiuoti patikrinam ar neapsirikta darant atskaitas matuoklėse, skirtumas turi būti ne didesnis kaip 3 mm. Atskaitoms surašyti popieriaus lape išbraižomi kvadratai, kurių viduje, prie viršūnių rašomos atskaitos.

Pradinei alitudei gauti kuris nors piketas rišamas prie artimiausio reperio. Kai plotas mažas ir reperio arti nėra, tada skaičiuojamos sąlyginės alitudės.

Žurnale pirmiausia apskaičiuojami aplinkinių piketų (A, B, C, D..... 1, 2, 3, 4...) aukščių skirtumas pagal niveliavimo iš vidurio formulę:

Nustatome aikštelės projektinę altitudę taip, kad iškasų ir pylimų tūriai kompensuotųsi

Hpr = Hpr1A + (ix · X + iy· Y) (16)

Visas apskaičiuotas žemės paviršiaus altitudes susirašome iš niveliavimo žurnalo, jos surašomos prie kiekvienos kvadrato viršūnės. Schemoje Hž užrašomos kiekvieno kvadrato viršuje (kairiąjame kampe) juodu tušu.

Šie darbo aukščiai h‘d ir pradinės altitudės H‘pr užrašomi prie atitinkamų kvadratų viršūnių raudonu tušu.

čiah1 ir h2 – gretimų taškų, tarp kurių yra nulinis taškas, darbo aukštis;

Žemės darbų apimties nustatymas – tai vertikalaus išplanavimo dalis, būtina projekto techninei – ekonominei daliai. Be to, pagal darbų apimtį parenkama darbų organizavimo tvarka ir apskaičiuojama išlaidų suma šiems darbams atlikti.

trikampių prizmių būdu – raižyto reljefo vietovės tarpuose ( atstumas tarp horizontalių – daugiau kaip 2 cm);

  • Geodezija Kursiniai darbai
  • 2014 m.
  • Vincas
  • 17 puslapių (2970 žodžių)
  • Kolegija
  • Geodezijos kursiniai darbai
  • Microsoft Word 72 KB
  • Ploto niveliavimas ir pasvirosios aikštelės projektavimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Ploto niveliavimas ir pasvirosios aikštelės projektavimas. (2014 m. Sausio 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/ploto-niveliavimas-ir-pasvirosios-aiksteles-projektavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:20