Plotų niveliavimas savarankiškas darbas


Geodezijos savarankiškas darbas.

Plotų niveliavimas savarankiškas darbas.


DARBO TIKSLAS:Pagal vertikalinės nuotraukos duomenis parengti vietovės planą M 1:500 ir pavaizduoti reljefą horizontalėmis.

Skirtumas tarp dviejų aukščių skirtumų stotyje leidžiamas iki 5 mm. Apskaičiuoti aukščių skirtumai surašomi Niveliavimo žurnalo 6 stulpelyje.

Jei skirtumas tarp dviejų aukščių skirtumų stotyje yra ne didesnis už leidžiamą dydį (5mm), skaičiuojamas aukščių skirtumų vidurkis.

Niveliavimo ėjimo faktinio ir leistino nesąryšių skaičiavimas. Faktinis ėjimo nesąryšis (uždaro niveliacijos ėjimo atveju) skaičiuojamas pagal formulę:

Jei faktinis niveliavimo ėjimo nesąryšis yra leistinas, t.y. fh ≤ fhleist , gautą nesąryšį reikia išdėstyti aukščių skirtumų vidurkiams maždaug po lygiai. Taisoma taip, kad panaikintume milimetrų dalis (puses) aukščių skirtumų vidurkiuose. Pataisų ženklas imamas priešingas nesąryšio ženklui. Pataisos surašomos virš taisomų aukščių skirtumų vidurkių, o pataisų suma turi būti lygi niveliavimo ėjimo nesąryšiui su priešingu ženklu.

hvid.pat - pataisytas aukščių skirtumų vidurkis tarp šių piketų (metrais). Reperio altitudė yra žinoma (duota) HRP.= 156,619 m. visų kitų taškų altitudės skaičiuojamos:

Rišamųjų taškų altitudžių skaičiavimo kontrolė: pridėję prie paskutinio rišamojo taško altitudės pataisytą aukščių skirtumų vidurkį paskutinėje stotyje, turime gauti niveliavimo gale esančio taško altitudę.

Tarpinių taškų altitudės skaičiuojamos pagal instrumento horizontą. Tose stotyse, kuriose yra tarpinių taškų, skaičiuojamas instrumento horizontas Hi.

Plotų niveliavimas savarankiškas darbas. (2016 m. Gegužės 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/plotu-niveliavimas-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 06:25