Pn sandūra


P-n sandūra. P n sandura. Pn sandura ir jos taikymas. P-n sandūra ir jos savybės. Pn sanduros voltamperine charakteristika. Zinerio efektas. P n sandūra ir jos savybės. Elektrostatinė puslaidininkio atomų jonizacija. Pn sandūra, jos pagrindinės savybės.. P-n sandūros voltamperinė charakteristika.

Pn sandūra ir jos savybės. Dėl krūvininkų tankio gradiento ir elektrinio lauko per pn sandūrą teka difuziniai ir dreifiniai krūvininkų srautai. Pn sandūros voltamperinė charakteristika. Pn sandūros pramušimas. Pn sandūros storis. Pn sandūros barjerinė talpa. Difuzinė talpa. Įvairiatarpės sandūros. Reiškiniai metalo ir puslaidininkio sandūroje. Metalo-puslaidininkio sandūra. Skirtumai. Superlaidumas. Džozefsono reiškiniai. Taikymai.

Be pagrindinių krūvininkų, abiejose puslaidininkio monokristalo dalyse yra ir šalutinių krūvininkų. Jų tankį galima rasti iš išraiškos. Pereinamajame sluoksnyje tarp p ir n sričių krūvininkų tankis yra daug kartų mažesnis negu už jo ribų.

Vadinasi, pn sandūroje susidaro sluoksnis su mažu krūvininkų tankiu, arba nuskurdęs puslaidininkio sluoksnis, pasižymintis didele savitąja varža.

Difunduodamos iš p srities į n sritį, skylės p srityje palieka nesukompensuotus neigiamus akceptorių jonus. Difunduodami iš n srities į p sritį, elektronai palieka nesukompensuotus teigiamus donorų jonus. Taip pn sandūroje susidaro erdviniai krūviai, kurių tankio pasiskirstymas atvaizduotas

Prijungus prie pn sandūros išorinę įtampą, sutrinka krūvininkų difuzijos ir dreifo pusiausvyra ir per pn sandūrą ima tekėti srovė. Šios srovės priklausomybė nuo įtampos yra netiesinė ir vadinama pn sandūros voltamperine charakteristika

Plonoje sandūroje, veikiant atgalinei įtampai, susikuria stiprus elektrinis laukas. Stiprus laukas traukia elektronus iš kovalentinių ryšių ir gali sukelti zinerio (zener) efektą – elektrostatinę puslaidininkio atomų jonizaciją.

Puslaidininkiniuose įtaisuose naudojamos vienalytės pn sandūros, metalo-puslaidininkio, metalo-dielektriko puslaidininkio, metalo-oksido-puslaidininkio ir kiti dariniai.

  • MS PowerPoint 1964 KB
  • 2012 m.
  • 52 puslapiai
  • Universitetas
  • Ddd
  • Pn sandūra
    10 - 1 balsai (-ų)
Pn sandūra. (2012 m. Balandžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/pn-sandura.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 08:09
×