Poilsio laikas referatas


Poilsio laikas referatas.

Darbo objektas – poilsio laikas.

Darbo tikslas – išanalizuoti poilsio laiką ir jo rūšis, numatytas Darbo kodekse.

Darbo uždaviniai:

Atskleisti poilsio laiko svarbą darbo procese.

Išanalizuoti poilsio laiko rūšis, atskleisti kiekvienos rūšies tikslingumą.

Palyginti poilsio rūšis, nustatyti panašumus bei skirtumus.

Nuo seniausių laikų žmonijos raidą stimuliavo darbas. P. A. Čiočys (2002) darbą apibrėžia kaip visuomenės gyvenimo ekonominį pagrindą, žmogaus tikslingą veiklą, jo fizinių ir intelektinių sugebėjimų panaudojimą siekiant sukurti tam tikrus materialinius ir nematerialinius produktus. Darbas yra svarbus faktorius organizacinių, drausmės ir dalykinio bendradarbiavimo įgūdžių ugdyme. Darbas kiekvienam žmogui suteikia galimybę realizuoti save ir būti pripažintam tarp kitų visuomenės narių.

Klaidinga manyti, kad darbo teisė yra atsakinga už darbo proceso reguliavimą. Iš tiesų darbo teisė reguliuoja socialinius darbo organizavimo ir taikymo ryšius, nes darbo teisės objektas yra ne pats darbas, o jo visuomeninė forma, santykiai tarp darbo veikloje dalyvaujančių asmenų.

Kalbant apie darbo teisės reguliavimą, svarbus vaidmuo atitenka darbo teisės šaltiniams. Tai norminiai aktai, kurie reglamentuoja darbo santykių dalyvių teises ir pareigas. Pagrindiniai teisės šaltiniai Lietuvoje yra šie:

Kita svarbi sąvoka darbo teisėje yra darbo teisės subjektai. Tai darbo įstatymą reguliuojamų visuomeninių santykių dalyviai, kurie gali turėti darbo teises ir pareigas ir jas įgyvendinti. DK pateikia tokią darbo teisės subjektų klasifikaciją: darbuotojas, darbdavys ir darbuotojų kolektyvas. Pagrindiniai yra individualaus darbo santykio šalys - darbuotojas ir darbdavys. Pagal DK 15 straipsnį, darbutojas yra fizinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą. Darbdavys apibūdinamas kaip įmonė, įstaiga, organizacija arba kita organizacinė struktūra, nepaisant nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, turinčios darbinį teisnumą ir veiksnumą. Visi darbuotojai, kurie darbo santykiais yra susiję su darbdaviu, vadinami darbuotojų kolektyvu.

Darbuotojų ir darbdavių teisės ir pareigos gali būti įgyjamos, keičiamos, ginamos ar atsisakomos. Visu tuo rūpinasi tam tikri atstovaujantys subjektai. Lietuvoje už darbuotojų teises ir pareigas yra atsakingos profesinės sąjungos bei darbo taryba. Darbdaviams atstovauja įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas.

Taigi, be darbo teisės būtų neįmanomas sklandus darbo procesas, jo rezultatyvumas. Darbas privalo būti organizuojamas, turi būti rūpinamasi santykiais tarp darbo subjektų. Darbo teisė sudaro puikias sąlygas darniam darbo procesui.

Poilsio laikas – kalendorinis laiko tarpas, kurio metu darbuotojas yra laisvas nuo darbinių pareigų atlikimo. Poilsio laiku darbo teisėje laikomas būtent nuo darbo laisvas kalendorinis laikas pagal darbo sutartį (I. Nekrošius, D. Petrylaitė, 2008). Pagal Darbo kodeksą, poilsio laikas yra įstatymu, kolektyvine ar darbo sutartimi reglamentuotas laisvas nuo darbo laikas.

Apibendrinus, poilsio laikas yra visas laikas, kurio metu asmuo faktiškai nedirba pagal darbo sutartį. Tai visi laikotarpiai, kurie neįskaitomi į darbo laiką darbo sutartyje (DK 143 straipsnis). Taigi, poilsio laikas yra priešinga kategorija darbo laikui. Darbo laikas pagal DK yra laikas, kurį darbuotojas privalo skirti jam pavestam darbui atlikti bei kiti šiam laikui prilyginti laikotarpiai.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 56 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2976 žodžiai)
  • Mingaile
  • Poilsio laikas referatas
    10 - 5 balsai (-ų)
Poilsio laikas referatas. (2015 m. Gruodžio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/poilsio-laikas-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 03:26
×