Pokraninių sijų gamybos technologija


Statybos bakalauro darbas. Įvadas. Statinio charakteristika, statybos vietos,. Statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos. Statinio ir statybos vietos charakteristika. Statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos. Statinio projekto ekspertizė. Statybos leidimas. Statybos darbai. Statinių pripažinimas tinkamais naudoti. Statybos užbaigimas. Architektūrinė dalis. Bendrieji duomenys. Pastato architektūrinė, planinė ir konstrukcinė sandara. Pastato konstrukcijos ir elementai. Pamatai. Sienos. Stogas. Grindys. Kolonos. Langai, vartai, apšvietimas. Inžinerinė įranga. Pastato šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas (Stogo konstrukcijosKonstrukcinė dalis. Bendrieji duomenys. Apkrovų skaičiavimas. Sniego apkrova. Nuolatinė apkrova. Ilginio skaičiavimas. Metalinės santvaros projektavimas. Santvaros apatinės juostos montažinio mazgo („1“) projektavimas. Pokraninių sijų charakteristika. Pokraninės sijos surinkimas ir montavimas. Betono charakteristikos. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams. Ženklinimas. Priėmimas. Laikymas ir gabenimas. Gaminių sandėliavimas. Bandymo metodai. Gamintojo garantijos. Betono sudėties projektavimas. Plastikliai. Užpildai. Betono mišinio paruošimas. Gaminių formavimas, kietinimas ir išformavimas. Transportavimas. Technologinės linijos skaičiavimas. Pagalbinių cechų ir gaminių barų aprašymas. Cemento sandėlis. Armatūros sandėlis. Sandėlio plotas. Technologinių įrengimų darbo ciklogramų sudarymas. Operacijų trukmių grafiko sudarymas. Ekonominė dalis. Metinis gamybos našumas 10952 m3/metus. Pagrindinių Įmonės darbuotojų atlyginimai. Produkcijos gamybos kaštų skaičiavimai. Gamybinės linijos techniniai ekonominiai rodikliai. Suvestinė kaina. Objektinė sąmata. Išvados. Literatūra.


Projektuojama gelžbetoninių pokraninių sijų gamykla bus statoma Klaipėdos pramoniname rajone, Klaipėdos gatvėje. Pagal datalųjį planą suformuotas 11250m2 žemės sklypas. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą nustato ūkinės veiklos paskirtis ir detaliojo plano reikalavimai. Įmonės veiklos paskirtis gamybinė, komercinė. Tvarkomo sklypo teritorija neužstatyta, nėra statinių, nepraeina inžinerinės komunikacijos, nėra kertamų ar sodinamų želdinių

Sklypo apželdinimas numatytas sklypo ribose. Želdiniai išdėstyti sklypo teritorijos perimetre. Numatomi šie apželdinimo elementai: veja ir medžiai. Statomas administracinis pastatas, dviejų aukštų su buitinėmis patalpomis ir pagalbinėmis administracinėmis patalpomis. Netoli projektuojama gamykla. Statinio statybos rūšis – naujo statinio statyba pagal STR 01.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

Projektuotojas rengdamas projektą ir rangovas statydamas vadovaujasi galiojančiais LR įstatymais, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, aplinkos apsaugos normatyviniais dokumentais, statybos normomis, taisyklėmis ir kt.

Statytojas (užsakovas), statinio projektuotojams iki projekto rengimo pradžios pateikia:

Pastatas turi užtikrinti statybos įstatyme nustatytus esminius statinio reikalavimus. Pastato projektavimo pradžia laikoma projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”. Parengtam projektui statytojo užsakymu atestuota įmonė atlieka privalomąją ypatingo statinio projekto ekspertizę ir pateikia atitinkamas išvadas.

Kol gaunamos paraiškos statybos leidimui gauti, statytojas (užsakovas) samdo asmenį atsakingą už statinio statybos techninę priežiūrą. Asmuo, pasamdytas į šias pareigas, privalo tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą ir kokybiškai, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę. Techninis prižiūrėtojas turi teisę stabdyti statybą, jei statybos darbai neatitinka tam tinkamų reikalavimų ar jei statybos darbai kelia pavojų žmonėms ir aplinkai.

Administracinio pastato projekto ekspertizė yra privaloma. Atliekant pastato projekto ekspertizę, tikrinama ar parengti projekto sprendiniai tenkina STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 6 skyriuje nustatytus reikalavimus. Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja per visą statybos laiką. Projektas yra tinkamai parengtas, jei atlikus ekspertizę, jo įvertinimas ekspertizės akte atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir kitų statybos teisės aktų reikalavimus.

Statybos leidimui gauti reikalingi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodyti dokumentai. Šio įstatymo 23 straipsnio pirmas punktas nurodo visus statybą leidžiančius dokumentus. Kad statybos leidimą gautų, statytojas (užsakovas) pateikia:

1.7 Statinių pripažinimas tinkamais naudoti

1.8 Statybos užbaigimas

Statybos vieta – Klaipėdos pramoninis rajonas. Projektuojamas pramoninis, stačiakampio formos pastatas – gelžbetoninių pokraninių sijų gamykla. Projektuojamas pastatas – 78,4 m ilgio, 18,4 m pločio ir 15,6 m aukščio vienaaukštis, gelžbetoninių ir metalinių konstrukcijų pastatas.

Administracinis pastatas yra dviejų aukštų. Buitinės patalpos, persirengimo kambarys, dušai, tuoaletai virtuvėlė, laisvalaikio kambarys, įmonės darbuotojams įrengtos pirmame aukšte. Taip pat įrengta bandymų laboratorija, tikrinanti gaminių kokybę. Antrame aukšte padaryti: pasitarimų kambarys, kabinetai administracijos darbininkams, generaliniam direktoriui. Pastate įrengti du įėjimai (pagrindinis - klijentams ir šoninis - cecho darbininkams) Administracinis pastatas šalia gamyklos. Pietinėje pusėje prie gamybos cecho sienos įrengtas betono mazgas. Užpildams iškrauti yra įrengta speciali rampa, po kuria yra vežimėlis, kuris transportuoja užpldus iki betono mazgo. Užpildai toliau iki betono mazgo keliauja konvejeriniu transporteriu.

Administracinės ir gamybinės patalpos įrengiamos iš surenkamo gelžbetonio elementų ir metalinių konstrukcijų. Panaudotos surenkamo gelžbetoninės kolonos, dvitėjinio skerspjūvio sijos, metalinės santvaros, sijos, kiaurymėtos perdangos plokštės ir daugiasluoksnės sienos.

Gamybos ceche dirba vienas, 10 t keliamosios galios ir 17 m ilgio tiltinis kranas, kuris juda per visą gamybinį plotą išilgai. Projektuojamos gelžbetoninės kolonos - KPI 5 (0,4x0,8skerspjūvio žemiau gembės ir 0,4x0,4 aukščiau gembės ant kurios pasideda 18m. metalinė santvara) su gembėmis, ant kurių statosi pokraninės sijos. Kolonos aukštis ties gembe 8,8m, bendras visas aukštis 10,6m.

Pastato pamatai - gelžbetoniniai surenkami. Jie sudaryti iš bloko ir plokštės į kurią įsideda kolona ~80cm. Uždėta pamatinė sija, ant kurios statosi nelaikančios daugiasluoksnės sienos. Pamatinė sija remiasi ant betoninių stulpelių, kurie statosi ant pamato pado. Pamatinės sijos viršutinė altitudė yra grindų lygyje. Pamatų apačios altitudė – 1350mm žemiau grindų lygio. Pamatai pradėdami montuoti, kai atlikti žemės darbai, įrengti keliai, pažymėtos pamatų ašys. Pamatas armojamas. Atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne mažesnis už strypo skersmenį ir ne mažesnis kaip 20 mm.

  • Statyba Bakalauro darbai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Jonas
  • 61 puslapis (7787 žodžiai)
  • Statybos bakalauro darbai
  • Microsoft Word 2735 KB
  • Pokraninių sijų gamybos technologija
    10 - 4 balsai (-ų)
Pokraninių sijų gamybos technologija. (2015 m. Gegužės 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/pokraniniu-siju-gamybos-technologija.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 05:47