Pokyčių valdymas kursinis darbas


Įvadas. Uab „Zbiga“ veiklos pristatymas. Uab „Zbiga“ išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Uab „Zbiga“ palyginamoji analizė šakos viduje. Uab „Zbiga“Konkurentų analizė. Uab „Zbiga“ santykinių rodiklių analizė. Uab „Zbiga“ asmeninio pasiruošimo pokyčiams analizė. Uab „Zbiga“ pokyčio krypties identifikavimas. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas. AB „Zbiga“ 2009-2014 m. balansas. Priedas. AB „Zbiga“ 2009-2014 m. pelno (nuostolių) ataskaita. Priedas. AB „Zbiga“ santykiniai finansiniai rodikliai.

Darbo aktualumas. Pasaulyje intensyvėjantys globalizacijos ir integracijos procesai skatina nuolatinę rinkų plėtrą, taip didindama jose veikiančių įmonių konkurencingumą. Siekdamos išlikti ir nuolat klestėti, įmonės turi priimti rinkos iššūkius ir operatyviai reaguoti į verslo aplinkos pasikeitimus, nes šiuolaikiniame versle pasitaiko daug nesėkmių, netikėtumų, nuolatos egzistuoja neapibrėžtumo rizika, galinti turėti kritinių pasekmių. Svarbiausias klausimas, su kuriuo susiduria šiandienos verslo organizacijos – tai efektyvus pokyčių valdymas dinamiškos rinkos sąlygomis.

Pokyčių tyrimui pastaruoju metu skiriamas ypatingas dėmesys. Pokyčių valdymą ir organizacijos vystymą nagrinėjo daugelis Lietuvos ir užsienio mokslininkų. Daug dėmesio pokyčių valdymui ir jų kliūčių identifikavimui skyrė D. Lodienė (2005), S. Videikienė, L. Šimanskienė (2014), P. Zakarevičius (2003, 2006), ir kt. Šiame darbe bus atskleista ir išanalizuota kaip UAB Zbiga“ valdo pokyčius per organizacijos vystymą.

Darbo objektas – pokyčių valdymas per UAB „Zbiga“ vystymą.

Darbo tikslas – išanalizuoti pokyčių valdymą per UAB „Zbiga“ vystymą.

Darbo uždaviniai:

Pristatyti UAB „Zbiga“ veiklą.

Išanalizuoti UAB „Zbiga“ išorinę aplinką.

Atlikti UAB „Zbiga“ santykinių rodiklių analizę.

Nustatyti UAB „Zbiga“ asmeninį pasiruošimą pokyčiams.

Identifikuoti UAB „Zbiga“ pokyčių kryptį.

Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, įmonės dokumentų analizė.

Apibendrinant, galima teigti, jog UAB „Zbiga“ yra viena didžiausių įmonių gaminančių minkštuosius baldų Lietuvoje, turinti 35 prekybos taškus – iš jų 14 firminių Magrės baldų salonų. UAB „Zbiga“ asortimentą sudaro daugiau nei 500 skirtingų baldų modifikacijų, produkcija įmonė prekiauja ne tik Lietuvoje, bet ją eksportuoja ir į kitas šalis. Įmonė kiekvienais metais yra apdovanojama Lietuvos „Metų gaminio“ titulais. UAB „Zbiga“ orientuojasi į modernaus dizaino sprendimus, todėl kasmet atnaujina gaminamų baldų asortimentą. Toliau darbe bus analizuojama UAB „Zbiga“ veiklos charakteristika.

Organizacijos išorinė aplinka – tai visuma veiksnių, esančių už organizacijos ribų ir galinčių daryti įtaką jos veiklai vienokiu ar kitokiu būdu (Pileckienė, 2004). Organizacijų išorinė aplinka yra skirstoma į makroaplinką bei mikroaplinką. Makroaplinka – tai veiksniai ir jėgos, veikiantys visų ekonomikos šakų ūkio subjektus, o mikroaplinka – veiksniai ir jėgos veikiantys konkrečios ekonomikos, ūkio šakos organizacijas. Išorinės aplinkos analizės tikslas yra nustatyti ilgalaikius išorinės veiklos pokyčius, kurie darys įtaka verslui.

Norint ištirti dabartinę įmonės veiklą, nustatyti esamą situaciją reikia atlikti išorinės aplinkos analizę. Vienas iš būdų tai padaryti yra PEST analizė. PEST analizė apima keturis makroaplinkos aspektus – politinę ir teisinę, ekonominę, socialinę ir kultūrinę bei technologinę aplinką. Ši analizė yra naudinga strateginio planavimo priemonė, kuri gali leisti suprasti rinkos augimo ir kritimo veiksnius, verslo poziciją, potencialias ir tiesiogines operacijas. Toliau pateikiama UAB „Zbiga“ išorinės aplinkos analizė, remiantis PEST analize.

Politinė – teisinė aplinka. Ši aplinka teisiškai reguliuoja įmonės atliekamą veiklą, todėl yra svarbi makroaplinkos dalis, nulemianti teisėtus UAB „Zbiga“ veiksmus rinkoje. Akcinių bendrovių, buhalterinės apskaitos, pelno mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir kt. įstatymai bei teisės aktai lemia įmonės veiklą, nustato taisykles, kuriomis vadovaujantis privaloma vykdyti veiklą ir rinkoje veikti sąžiningai. Valstybė reguliuoja kokybės standartus, nustato baldų gražinimo sąlygas, reguliuoja pagrindinės žaliavos – medienos – leistinus iškirsti plotus. Reikšmingų pakeitimų minėtuose įstatymuose nenumatoma. UAB „Zbiga“ politinė – teisinė aplinka yra neutrali.

Technologinė ir gamtinė aplinka. Technologijos Lietuvoje sparčiai vystosi. Dėl to gerėja ir sparčiau vyksta klientų aptarnavimas, galimos originalios naujovės, reklama, savo veiklos ar idėjų realizavimas. Įmonės turi galimybę pasirinkti, kokias technologijas ir kokiomis apimtimis taikyti savo veikloje. Naudodamasi sparčiu internetu, telekomunikacijų priemonėmis, įmonė turi galimybę greitai susisiekti su savo partneriais, klientais ar tiekėjais, esančiais tiek Lietuvoje, tiek bet kuriame kitame pasaulio krašte. Vystantis technologijoms pasiekiama geresnė kokybė bei mažinamos gamybos sąnaudos. Dauguma baldų sektoriaus dalyvių jau yra atnaujinusios ar siekia atnaujinti gamybos cechus, kad klientams galėtų pateikti nepriekaištingos kokybės gaminius. Svarbu paminėti, kad baldų gamyboje egzistuoja sudėtingi ir brangūs įrenginiai, todėl technologinė aplinka yra palanki jau esamoms rinkos dalyvėms, kadangi ji didina atėjimo į rinką barjerus. Technologinė aplinka yra palanki UAB „Zbiga“, nes sudaroma galimybė neatsilikti technologiniu lygiu nuo pasaulinės plėtros.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 62 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (5011 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Pokyčių valdymas kursinis darbas
    10 - 8 balsai (-ų)
Pokyčių valdymas kursinis darbas. (2016 m. Sausio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/pokyciu-valdymas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 17:47
×