Pokyčių valdymas organizacijoje kursinis darbas


Organizacijos valdymo ir jos pokyčių valdymo tarpusavio ryšys. Pokyčiai vykstantys organizacijose. Pokyčių sąvoka ir pokyčių priežastys organizacijose. Pokyčių klasifikacija. Pokyčių realizavimo kliūtys. Pasipriešinimas pokyčiams. Pokyčių valdymo modeliai. Pokyčių valdymo E ir O teorijos. Penkios pokyčių valdymo strategijos. Pokyčių įgyvendinimo klaidos. Įvadas. Organizacijos valdymo ir jos pokyčių valdymo tarpusavio ryšys. Pokyčiai vykstantys organizacijose. Pokyčių sąvoka ir pokyčių priežastys organizacijose. Pokyčių klasifikacija. Pokyčių realizavimo kliūtys. Pasipriešinimas pokyčiams. Pokyčių valdymo modeliai. Pokyčių valdymo E ir O teorijos. Penkios pokyčių valdymo strategijos. Pokyčių įgyvendinimo klaidos. PRAKTINĖ DALIS Informacinių technologijų pokyčiai įmonėje “Paragauk”. Pardavimų optimizavimas. Klientų aptarnavimo tobulinimas. Pirkimo (tiekimo) kanalų tobulinimas. Išvados. Literatūra.


Pokyčiai – tai yra perėjimas į kitą būvį (kartais geresnį, kartais blogesnį) iš pasirinkto (ar parinkto) atskaitos taško. Pokytis gali turėti ir kokybinę, ir kiekybinę išraišką (Cibulskas, 2005) Vieni pokyčiai labai dideli – kiti nežymūs. Kai kurių vykdymo tempai labai greiti – kitų lėti. Vieni iš pokyčių yra įsivaizduojami – kiti realūs. Vieni kontroliuojami – kiti nekontroliuojami. Taigi, reikia labai gerai suprasti pokyčius, kad būtų galima juos sukontroliuoti ir valdyti, o tai ypač svarbu organizacijos veikloje.

Darbo problema – literatūroje yra pateikiama daug išsamių pokyčių valdymo modelių, tačiau neteikiama reikšmė jų taikymui praktikoje.

Darbo objektas – pokyčiai, jų diegimas ir valdymas organizacijose.

Darbo tikslas - išanalizuoti mokslinę literatūrą apie organizacijose vykstančius pokyčius ir jų valdymą, bei apžvelgti pokyčių diegimo organizacijoje ypatumus.

Darbo uždaviniai:

apžvelgti organizacijos valdymo ir jos pokyčių valdymo tarpusavio ryšį;

aprašyti pagrindines pasipriešinimo pokyčiams priežastis ir galimus sprendimo variantus.

Praktiškai išnagrinėti pokyčių diegimą organizacijoje (informacinių technologijų sprendimų įdiegimas įmonėje “Paragauk”).

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, praktinės dalies analizė.

Taigi organizacijos valdymas, tiek ir jos pokyčių valdymas yra glaužiai susiję tarpusavyje. Be to, pastarasis yra visos organizacijos valdymo dalis, todėl yra neatsiejamas nuo visų valdymo funkcijų. Norint atrasti tarpusavio ryšį tarp organizacijos ir jos pokyčių valdymo, reikia išnagrinėti, kas yra organizacijos valdymas.

Kaip matyti iš pateiktų apibrėžimų, pokyčių valdymo sąvoka yra panaši į organizacijos valdymo, tik siauresnė, apimanti tik pačius pokyčius.

Dažniausiai vadybos literatūroje išskiriamos šios pagrindinės valdymo funkcijos: planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė.

Visos šios funkcijos yra neatsiejama ir pokyčių valdymo dalis. Pokyčius taip pat reikia planuoti, organizuoti, vadovauti pokyčių įgyvendinimui taip, kad būtų įveiktas pasipriešinimas jiems, bei tai kontroliuoti. Organizacijoje vyraujanti kultūra, vadovavimo stilius daro įtaką pokyčių valdymui, jų įgyvendinimui ir galimoms problemoms.

Taigi, pokyčiai yra pasikeitimai, vykstantys vidinėje ar išorinėje bet kokios organizacijos aplinkoje bei padedantys jai išlikti.

Kiekvienos organizacijos pokyčius lemia skirtingos priežastys, kurias kiekvienas autorius išskiria ir klasifikuoja individualiai, peržvelgsime, kaip organizacijos pokyčius išskirsto Zakarevičius (2003):

Hackett (2000) nurodo ir aptaria 21 amžiui aktualias pokyčių priežastis:

Technologijų sklaida. Elektroninis paštas, vidiniai tinklai, interneto infrastruktūra jungiasi su didelėmis programinėmis duomenų bazėmis, sudarančiomis sąlygas daugumai vartotojų didinti komunikacijos mastą. Galima kur kas greičiau, dažniau, plačiau, pigiau dalytis idėjomis, patirtimi ir problemomis negu anksčiau.

Rinka. Internetas ir globalizacija keičia konkurencijos pobūdį. Kasdien keičiasi vartotojų santykių, konkurencijos, darbuotojų santykių pagrindinės taisyklės. Firmos turi veikti kaip adaptacinės sistemos ir taikytis prie rinkos pokyčių.

Organizacija. Su technologijų infrastruktūrų sklaida ir globalizacija vadovų vaidmuo į įprasto darbo aplinka sparčiai sumažėjo iki žinių šaltinių. Funkcinių komandų ir organizacijų projektuose padidėjo darbų atlikimo pobūdžio svarba.

Kadangi, egzistuoja įvairūs pokyčiai kiekvienos organizacijos vidinėje ir išorinėje aplinkoje, jie yra visi nevienodai aktualūs ir svarbūs, todėl pokyčius galima suklasifikuoti.

Iš pavyzdžio matyti, kad išskiriami 11 pokyčių tipai, kurie skirstomi į 5 grupes. Dabar apie kiekvieną iš jų plačiau:

ekonominiai pokyčiai, charakterizuojantys finansinių išteklių įsigijimo, paskirstymo ir panaudojimo pakeitimus;

evoliuciniai pokyčiai, vykstantys pamažu, tolygiai keičiantis vieniems ar kitiems organizacijos parametrams;

Apibendrinant, svarbiausi yra evoliuciniai ir makropokyčiai pokyčiai susiejant pokyčius su valdymu. Šie pokyčiai vyksta pamažu ir dažnai savaime, todėl valdymas jiems beveik nėra svarbus. Revoliuciniai pokyčiai dėl savo greičio ir apimties dažnai sukelia sumaištį pačioje organizacijoje bei tarp jos darbuotojų, todėl šių pokyčių valdymo reikšmė yra didelė.

  • Microsoft Word 113 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4519 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rita
  • Pokyčių valdymas organizacijoje kursinis darbas
    8 - 1 balsai (-ų)
Pokyčių valdymas organizacijoje kursinis darbas. (2016 m. Gegužės 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/pokyciu-valdymas-organizacijoje-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 04 d. 05:04
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo