Poliarografija Savitasis elektros laidis. Analizės metodai


Aplinkos chemija. Vilnius. Poliarografija. Poliarografija – elektrocheminis analizės metodas matuojantis pernešamą difuzijos ir konvekcijos būdu analitės masę. Reostatai – keičiamos varžos prietaisai, turintys du išvadus (fiksuotą ir perkeliamą). Svarbu yra tinkamai. Poliarografinio metodo privalumai. AB atkarpoje nedidelis potencialų skirtumo padidėjimas sukelia ryškų per tirpalą tekančios srovės stiprio augimą. Naudojant kiekybiniam nustatymui poliarografinį metodą sūsiduriama su daugeliu apribojimų. Dažniausias voltamperometrijos atvejis yra amperometrinio titravimo atmaina – voltamperometrinis titravimas. Kulonometrija. Metode naudojamą Faradėjaus dėsnį kiekybiškai aprašo sekanti formulė. Kulonometrija pagrįsta elektros kiekio (Q). Kulonometrija. Sunaudotas elektros kiekis tiriamai medžiagai nustatyti apskaičiuojamas pagal.  formulę. Šis metodas geras tuo, kad nereikia gauti tam tikros medžiagos (nuosėdų ar dujų). Kulonometrinis metodas remiasi tiesiogine analitės oksidacija arba redukcija ant darbinio elektrodo. Elektros kiekis šiuo atveju apskaičiuojamas pagal formulę. Kulonometriniai dujų analizatoriai Kulonometriniai analizatoriai yra labiausiai efektyvūs iš visų dujų analizatorių. Kulonometrinis titravimas. Kulonometrinis titravimas remiasi. Ant katodo vyksta reakcija Fe3+  +  е → Fe2+   Се4+ jonai nesiredukuoja. Nustatant nežinomų medžiagų koncentracijas dažniausiai naudojamas gradavimo grafiko arba priedo metodas. Priedų metodas.

Poliarografija – elektrocheminis analizės metodas matuojantis pernešamą difuzijos ir konvekcijos būdu analitės masę. Ji skiriasi nuo kitų elektrocheminių metodų, nes naudojamas lašelinis gyvsidabrio elektrodas. Šiame analizės metode matuojama srovės stiprio priklausomybė nuo potencialo. Metode naudojami darbiniai elektrodai, kurie turi poliarizuotis tekant srovei, o palyginamasis elektrodas priešingai neturi poliarizuotis. Poliarizacija - tai elektrodinių procesų greičio mažėjimas galvaniniuose elementuose jiems dirbant, t.y. tekant srovei. Labiausiai paplitęs elektrodas yra gyvsidabrio lašelinis elektrodas, kuris yra sudarytas iš 0,05 – 0,1 mm vidinio diametro storasienio stiklo. Gyvsidabrio lašėjimo periodas 3 - 5 sekundės. Kapiliaras yra sujungtas šlangele su gyvsidabro rezervuaru.

Svarbu yra tinkamai parinkti foną, nes jis mažina tirpalo varžą ir pašalina depoliarizatoriaus migraciją. Depoliarizãtorius medžiaga, pvz., mangano peroksidas, dedama į galvaninį elementą jo poliarizacijai sumažinti. Palyginamaisiais elektrodais gali būti kalomelio (gyvsidabrio (I) chloridas), sidabro chloridinis ar gyvsidabrio sulfatinis elektrodai. Kad atsirastų srovė reikalingas fonas (elektrolitas), kuriuo dažniausiai naudojami chloridai ir sulfatai. Organinėms medžiagoms nustatyti naudojami buferiniai tirpalai (0.1N H2SO4, LiCl arba LiOCH3). Matavimo įranga susideda iš pastovios įtampos šaltinio, potenciometro, galvanometro, poliarografinės celės su Hg elektrodu, palyginamojo elektrodo (juo gali būti indo dugne esantis gyvsidabris arba kalomelio elektrodas). Šiame metode naudojama Ilkovičiaus lygtis: id = 708n*·D1/2·m*2/3·t1/6·c Čia: id – difuzijos srovė, μA; D – analitės difuzijos terpėje koeficientas, cm2/s; n* – pernešamų elektronų skaičius 1 mol analitės; m* – Hg masės tekėjimo greitis per kapiliarą, mg/s; t – gyvsidabrio lašėjimo periodas, s; c – analitės koncentracija tirpale, mol/cm3.

  • MS PowerPoint 211 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (1600 žodžiai)
  • Kaname
  • Poliarografija Savitasis elektros laidis. Analizės metodai
    10 - 5 balsai (-ų)
Poliarografija Savitasis elektros laidis. Analizės metodai. (2015 m. Rugpjūčio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/poliarografija-savitasis-elektros-laidis-analizes-metodai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 04:14
×