Policijos praktika


Klaipėdos apskrities VPK patrulių rinktinė. Klaipėdos apskrities VPK Patrulių rinktinės veiklą reguliuojantys teisės aktai. Klaipėdos apskrities VPK veikla. Darbuotojų darbo santykių reguliavimas ir organizavimas Klaipėdos apskrities VPK. Priėmimas į tarnybą. Atleidimas iš tarnybos. Darbo ir poilsio laikas. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir socialinės garantijos. Klaipėdos apskrities VPK skundų dėl policijos pareigūnų veiksmų ir sprendimų nagrinėjimas. Duomenys surinkti baigiamajam darbui tema „Skundų dėl policijos pareigūnų veiksmų ir sprendimų nagrinėjimas“. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato administracinės paslaugos teikimo aprašymas. Mokslinių straipsnių analizė. Praktikos metu įgytų žinių bei įgūdžių naudingumas. Literatūra. Priedai. Priedas. Lietuvos Policijos komisariatų analizė. Priedas. Duomenys surinkti baigiamajam darbui. Priedas. Patrulių rinktinės struktūra.

Profesinė veiklos praktika buvo atlikta Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patrulių rinktinėje, kuri yra įsikūrusi Šermukšnių g. 10 Klaipėdos mieste. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patrulių rinktinės viršininkas . Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patrulių rinktinė yra Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos struktūrinis padalinys vykdantis viešosios tvarkos palaikymą ir saugaus eismo priežiūrą.

Patrulių rinktinė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Policijos veiklos ir kitais įstatymais bei teisės aktais taip pat Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patrulių rinktinės nuostatais.

Patrulių rinktinę steigia, reorganizuoja ir likviduoja Policijos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos. Patrulių rinktinė yra atsakinga Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui.

Patrulių rinktinė turi teisę teikti Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos būriui pasiūlymus dėl kelių eismo saugumo užtikrinimo Klaipėdos mieste

Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato patrulių rinktinės veiklą reguliuojantys teisės aktai:

4. Policijos patrulių veiklos instrukcija, kuri reglamentuoja pagrindines viešosios policijos patrulių darbo organizavimo ir kontrolės nuostatas. Šios nuostatos privalomos patruliavimą vykdantiems LR vidaus tarnybos sistemos pareigūnams.

1. Prisistato savo tiesioginiam vadovui arba budėtojui ar atsakingam pareigūnui;

3. Jeigu yra paskirtas vykdyti tarnybą vairuojant transporto priemonę, priima ją ir paruošia tarnybai;

4. Apsiginkluoja, priima ryšio, specialiąsias ir kitas tarnybinių užduočių vykdymui būtinas priemones, tarnybinę dokumentaciją;

5.Į tarnybos knygelę persirašo operatyvinius pastarųjų parų vogtų transporto priemonių, ieškomų asmenų, daiktų duomenis.

Asmenims, pretenduojantiems tapti policijos pareigūnais, keliami bendrieji ir specialūs kvalifikaciniai reikalavimai. Bendrieji reikalavimai, taip pat keliami ir karjeros valstybės tarnautojams, yra įtvirtinti Valstybės tarnybos įstatyme, specialūs keliami reikalavimai nustatyti Vidaus tarybos statute.

Specialieji reikalavimai: kurie nekeliami pretenduojantiems tapti karjeros valstybės tarnautojais, bet keliami norintiems tapti statutiniais valstybės tarnautojais, yra sveikatos ir fizinio pasirengimo reikalavimas. Taip pat pastebėtina, kad Valstybės tarybos įstatyme nenumatytas reikalavimas, kad pretendentai būtų atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą, tokio reikalavimo nėra ir Vidaus tarnybos ir Kalėjimų departamento statutuose. Kitų tarnybų statutuose nustatyta, kad pretendentas turi būti atlikęs privalomąją pradinę karo tarnybą.

Už vidaus tarnybos stažą pareigūnams nustatomos kvalifikacinės kategorijos ir priedai už jas. Priedai už kvalifikacines kategorijas: 1) už 3-iąją (turinčiam ne mažesnį kaip 2 metų darbo vidaus tarnybos stažą) – 10 procentų pareiginės algos; 2) už 2-ąją (ne mažiau kaip 5 metai stažo) – 20 procentų pareiginės algos; 3) už 1-ąją (ne mažesnis kaip 10 metų stažas) – 30 procentų pareiginės algos. Priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Pagal pareigūnų vidaus tarnybos stažą nustatoma kasmetinių atostogų trukmė: 1) iki 10 metų – 30 kalendorinių dienų; 2) nuo 10 iki 15 metų – 35 kalendorinės dienos; 3) nuo 15 iki 20 metų – 40 kalendorinių dienų; 4) 20 metų ir daugiau – 45 kalendorinės dienos.

Apibendrinant galima teigti, kad pareigūnų laipsnis (ir nuo jo priklausanti kategorija bei užimamos pareigos) yra svarbiausias darbo užmokesčio dydį lemiantis veiksnys: kuo užimamos pareigos yra aukštesnės ir aukštesnis laipsnis, tuo didesnė pareiginė alga ir nuo jos skaičiuojami priedai bei priemokos. Priedų už pareiginius laipsnius dydžių susiejimas su MBD, už kvalifikacinę kategoriją ir įvairių priemokų – su pareigine alga (ji siejama pareiginių algų koeficientais su MBD) pareigūnų darbo užmokesčio dydį „pririša“ prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto MBD.

Socialinės garantijos. Policijos pareigūnų socialinės garantijos skiriasi nuo kitų valstybės tarnautojų socialinių garantijų. Socialinė garantija, kurios neturi karjeros valstybės tarnautojai, yra kompensacijos pareigūnų mirties arba sveikatos sutrikdymo atvejais. Žuvus tarnybines pareigas vykdžiusiam pareigūnui, jo šeimai – vaikams (įvaikiams, taip pat vaikams, gimusiems po pareigūno mirties), kol jiems sukaks 18 metų, taip pat vaikams (įvaikiams), kurie mokosi nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai, sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), tėvui ar motinai – ir nedarbingiems asmenims, kurie buvo žuvusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą, lygiomis dalimis išmokama jo 120 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio vienkartinė kompensacija. Statutinių teisė saugos institucijų statutuose nenumatytas kompensacijos sumos ribojimas. Tuo tarpu kitų valstybės pareigūnų, kurie žuvo atlikdami tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, šeimos nariams išmokama vienkartinė 12 mėnesių jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio pašalpa.

  • Microsoft Word 72 KB
  • 2015 m.
  • 23 puslapiai (5603 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jolita
  • Policijos praktika
    10 - 1 balsai (-ų)
Policijos praktika. (2015 m. Gegužės 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/policijos-praktika.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 18 d. 00:52
×