Politikos teoriniai pagrindai konspektas


Politologijos konspektas.

Tema. Bendrieji Politikos Mokslo Klausimai. Politikos sampratos istorinis kontekstas. Politikos termino reikšmės. Politikos termino reikšmės II. Politika kaip akių dūmimas. Esminiai politikos bruožai. Politikos termino sampratų grupės. Vertybinė politikos samprata. Kun. Julius Sasnauskas OFM. Konkurencinė samprata Harold Lasswell. Kompromisinė samprata Bernard Crick. Politikos mokslo struktūra. Politiniai institutai ir jų struktūra. Politinis dalyvavimas ir viešoji nuomonė. Politikos mokslo struktūra II. Pagrindinės politikos mokslo tyrimų sritys. Politikos mokslo metodai Teoriniai metodai. Politikos mokslo funkcijos. Tema. Valdžios Galios samprata. Valdžios samprata Valdžia –. Valdžios samprata II Valdžia. Valdžios samprata III Max Weber. Valdžios samprata IV Bihevioristinė. Valdžia kaip santykis Robert Dahl. Valdžios santykio prielaidos. Politinės valdžios bruožai. Politinės valdžios funkcijos. Valstybinės valdžios bruožai. Valdžios legitimumo tipai. Valdžios legitimumas ir legalumas Legitimi. Friedrich ,. Deutsch. Tema. Politinės Sistemos Samprata. Politinė sistema. Valstybė. „ Juodosios dėžės “ modelis Easton. Politinės sistemos bruožai. Easton. Almondo politinės sistemos koncepcija Politinės sistemos struktūra arba elgesio tinklai. Palaikymo pasireiškimo forma. Politinių sprendimų ir veiksmų formos. Almond išskirtos politinės sistemos funkcijos. Politinės sistemos funkcijos Ties „ įėjimu “ vykdomos funkcijos. Ties „ išėjimu “ vykdomos funkcijos. Politinės sistemos savybės. Politinės sistemos struktūra. Politinės sistemos teorijos uždaviniai. Politinės sistemos tyrimų kryptys. Tema. politinių sistemų tipologija. politiniai rėžimai. Politinio rėžimo samprata Politinis rėžimas –.


Termino ištakos siekia senovės Graikiją. Tai – viešųjų reikalų tvarkymas.

Viešosios ir privačiosios sferų išsiskyrimas. Koinion (visuomeniškumas) ir Idion (privatumas); res publika ir res priva.

Visuomeninės grupės, partijos veikla, kurios tikslas – legaliai užimti ir išlaikyti valstybės valdžią.

Konkrečiomis sąlygomis iš daugelio alternatyvų pasirinktas konkretus veiksmų kursas ar būdas, darantis įtaką dabarties bei ateities sprendimams;

Bendruosius (visuotinius) tikslus ir primtinas procedūras apimantis aukčiausio lygio, ypač valstybės valdžios institucijų, planas.

Kad atsirastų mokslas turi būti objektas ir metodai, kad atsirastų savarankiškas mokslas.

Piliečių politinis dalyvavimas (Piliečių politinis aktyvumas yra be galo svarbus)

Sisteminis (organizuoja tyrimą tokiu būdu kad vienas ir kitas reiškinys tiriamas kaip didesnio dalimi)

A turi valdžia B tokiu mastu, kiek jis sugeba užsitikrinti norimą B elgesį, kurio be A poveikio nebūtų.

Įsakymas yra sankcionuotas (patvirtinta, pripažinta. Sankcija – priemonė, kuri garantuoja privalomumą [prievarta, moralinis spaudimas, materiali nauda])

Turtas (=tai iš kur atsiranda galia. Nuo senų laikų lb dažnas valdžios šaltinis. Ne tik materialia prasme – žinios, gebėjimai)

Teisėta galimybė panaudoti prievartą (M.Weber- legitimi prievarta (teisėta) bruožas, kuris išskiria politinę valdžią ir kitų valdžių/ t.y. Visuotinai pripažįstama prievarta)

Politinė valdžia yra valdžios dalis (kitos - ekonominė, religinė, kultūrinė valdžia). Valstybės valdžia yra politinės valdžios atmaina, dar mažesnė dalis.

Teisėkūra (valstybės valdžia veikia teisės pagrindu. Veikla skirta sukurti, pakeisti ar panaikinti teisės aktus, teisės taisykles)

Charizmatinė (gr. charisma – malonė, dovana) valdžia (ypatingos sąvybės – oratoriškumas, heroiškumas.. Todėl vald-iai linkstama paklusti. Teigiama kad yra laikina)

Racionali (legali) valdžia (valdžiai paklustama todėl, tikima tam tikromis teisinėmis taisyklėmis, valdžia gauta pagal iš anksto nustatytas taisykles (rinkimai))

Kitos visuomenės sistemos (vadinamoji aplinka) turi problemų ir lūkesčių, kurie susiję su tam tikrais politinės valdžios veiksmais. Reikalavimų ar palaikymo pavidalu jos kreipia savo interesus politikams. Politikai atlieka sprendimo priėmimo procesą – iš reikalavimų masės išsirenka prioritetus ir juos įgyvendina.

Politinės sistemos „vidaus“ tyrimai; fokusuoja į vidaus tyrimą, kas vyksta politinėje sitemoje, koncentruojasi į jos vidų.

Politinės sistemos ir jos aplinkos sąveikos tyrimai. – ne tik kaip yra įgyvendinama poltiinė valdžia, bet ir kokį daro kitoms sritims, ir kaip kitos visuomenės sistemos (ekonomika) paveikia politiką

Visuomenės struktūra ir valstybės santvarka – kaip tvarkomasi toje valstybėje, kokias galimybes visuomenė turi atstovauti savus interesus.

Valstybinio reguliavimo ir visuomenės savivaldos santykis - kiek yra centralizuota valstybė ir ar vietos bendruomenėms, teritorinėms dalims, yra suteikiama teisė į savivaldą.

Gabriel Almond: (tyrinėjo politines sistemas. Remiasi politinės kultūros kriterijumi, sutariama dėl būdingiausių bruožų. Racionalios, stabilios sistemos. Išpažįsta individualias idėjas. Sutariama dėl bazinių vertybių, kurios nekvestionuojamos)

 • Politologija Konspektai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Einoras
 • 17 puslapių (2700 žodžių)
 • Universitetas
 • Politologijos konspektai
 • Microsoft Word 96 KB
 • Politikos teoriniai pagrindai konspektas
  10 - 1 balsai (-ų)
Politikos teoriniai pagrindai konspektas. (2017 m. Gegužės 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/politikos-teoriniai-pagrindai-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 07:29