Politinės filosofijos veikėjai


Filosofijos aprašymas.

Politinės filosofijos veikėjai.


Aristotelis skiria tris geras valstybės valdymo formas: Monarchija, demokratija, aristokratija

žmogų Akvinietis suvokia kaip būtybę, kuri savo prigimtimi yra linkusi į bendruomeniškumą. Tai reiškia, jog „kiti“ turi būti suvokiami ne kaip konkurentai, su kuriais tenka varžytis dël įvairių gėrybių, bet kaip Dievo malonės apraiška, be kurios žmogus negalėtų išplėtoti prigimtinių galių.

Pirmoji bendruomenė, jo įsitikinimu, būtina žmogui kaip fizinei būtybei, – šeima. Ji padeda individui patenkinti svarbiausius materialinius poreikius, rūpinasi tiek atskiro individo, tiek visos giminės likimu. Tačiau vien šeima negali aprūpinti individo viskuo, ko šiam reikia.

žmogaus būtis, Akviniečio tvirtinimu, yra nuodėmės nuskurdinta būtis.

Esame nublokðti á gyvuliðkumo stichijà ir jà suvaldome tik racionaliai transformuodami polinkius. Tokios transformacijos tikslas – ne nutildyti ágimtas aistras ir polinkius, bet atrasti joms deramà vietà tikslø hierarchijoje.

Žmogus iš gamtos gavo proto, kad galėtų viskuo apsirūpinti dirbdamas rankomis.

Jei valdai turi siekti visuomeninio gėrio, o jei sieki privačios naudos tai yra neteisingas valdymas

Kai žmonės gyvena be bendros valdžios laikančius juos visus baimėje jie yra karo būklėje. Toks karas vadinamas visų karas su visais.

  • Filosofija Aprašymai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Mantas
  • 4 puslapiai (1094 žodžiai)
  • Filosofijos aprašymai
  • Microsoft Word 19 KB
  • Politinės filosofijos veikėjai
    10 - 7 balsai (-ų)
Politinės filosofijos veikėjai. (2016 m. Balandžio 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/politines-filosofijos-veikejai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 07:28