Politologija

1093 dokumentai
Korupcija. Kyšis ir kyšininkavimas
Įvadas. Kyšininkavimo raida. Kyšininkavimas ir jo priežastys. Kyšių tipai. Kyšis ekonominė problema. Kyšiai išvalo rinką ir veikia kaip skatinančios premijos. Kyšiai atveria kelią nusikalstamai veiklai. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 03 15
Socialinė politika Lietuvoje
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Socialinės politikos samprata bei požymiai. Socialinę politiką įtakojantys veiksniai. Lietuvos socialinės politikos aspektai ir pagrindiniai tikslai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikimo principai. Socialinės ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 02 23
Motyvacinis laiškas studijoms stojant į universitetą
Motyvacinis laiškas studijoms stojant į universitetą.
Politologijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2018 03 30
Fiskalinė politika biudžetinės politikos samprata ir struktūra
Įvadas. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas – fiskalinės politikos vertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2018 02 23
Lietuvos kultūros politika
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Moksliniai šaltiniai. Teisiniai šaltiniai. Politiniai šaltiniai. Empiriniai šaltiniai. Analitinė dalis. Lietuvos kultūros politika sovietmečio periodu. Lietuvos kultūros politika atgavus ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 04 08
Patriotizmas patriotiškumas
Vienas iš svarbiausių patrioto bruožų taip pat yra pilietiškumas – taurus darbas savo šaliai. Patriotas turi padėti kurti geresnį gyvenimą savo šalyje, prisidėti prie įvairių sprendimų priėmimo, pavyzdžiui, dalyvauti rinkimuose – ...
Politologijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 06 12
Vietos savivalda
Įvadas. Vietos savivaldos principai. Vietos savivaldos sistema ir teritorinis valdžios pasiskirstymas. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybės taryba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldybių funkcijos. Išvados. ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 02 22
Valstybės valdymo formos
Valstybės formos samprata ir elementai. Valstybės valdymo forma, valstybės sandaros forma, politinis rėžimas. Valstybės formos samprata. Valstybės valdymo forma. Monarchija. Respublika. Parlamentinė respublika. Prezidentinė respublika. ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 04 30
Makiavelis
Makiavelis bene daugiausia rašė apie valdymo mechanizmą, apie priemones, kuriomis stiprinamos valsybės, apie politiką, padedančią joms išplėsti savo galią ir apie klaidas, dėl kurių žlunga arba yra sunaikinamos valstybės. Valdovas, ...
Politologijos esės, Esė, 1 puslapis
2012 04 10
Europos sąjungos transporto politika transeuropinio tinklo srityje
Europos sąjungos transporto politika transeuropinio - tinklo srityje. Įvadas. Es transporto politikos atsiradimas. Transeuropiniai tinklai. Tikslai. Kas yra ten-t? Kas finansuojama? Koordinuojamas įgyvendinimas. Reikalavimai. Sujungti es tinklą ...
Politologijos analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 04 14
Europos sajungos veiklos swot analize
Vardas , pavardė , grupė xxxxxxxx Europos sąjungos veiklos swot analizė stiprybės. Vidaus veiksniai stiprybės ir silpnybės. Išorės veiksniai galimybės ir silpnybės. Stiprybės bendra valiuta. Laisvas prekių judėjimas. Politiniai ir ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 12 07
Globalizacija: privalumai ir trūkumai
Įvadas. Globalizacija – griaunanti jėga ar naujos galimybės? Kam naudinga globalizacija? Globalizacijos teigiamos - neigiamos savybės. Globalizacija Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 13
Sąjūdis ir sovietų sąjungos žlugimas
Sąjūdis ir sovietų sąjungos žlugimas – pasėkmių priežasčių analizė. Įvadas. Politinė – ekonominė situacija sovietų sąjungoje. –. M. Michailo gorbačiovo „perestroika“ ir ssrs politinė – ekonominė būklė. Nacionalinių ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 10 25
Europos Sąjunga ir Lietuva: privalumai ir trūkumai
Įvadas. Įstojimo į Europos sąjungą vizija. Įstojimo į Europos sąjungą privalumai ir trūkumai. Euro įvedimas. Žemės ūkio vystymasis. Verslas Lietuvoje. Darbo politika. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama. Išvados. Naudota ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 05 07
Rinkimai referatas
Įvadas. Rinkimų samprata. Rinkimų teisė. Rinkimų organizavimo procesas. Rinkimų sistemų klasifikacija. Lr prezidento rinkimai. Lr prezidento samprata. Prezidento institucijos atkūrimas. Lr prezidento rinkimai. -. Lr seimo ir savivaldos ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 09 23
Žmogaus teisių ir laisvių įtvirtinimas Lietuvos konstitucijoje
Įvadas. Žmogaus teisės ir laisvės lietuvos respublikos konstitucijoje. Asmeninės teisės. Fizinė laisvė. Teisė į gyvybę. Mirties bausmė. Teisė į asmens ir laisvės neliečiamybę. Teisė laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 10 22
Tarptautinis terorizmas
Įvadas. Terorizmo sąvoka. Terorizmo rūšys. 2001-ųjų rugsėjo 11-osios įvykis, mitai, sąmokslo teorjos. Išvados. Daugeliui pasaulio valstybių kova su terorizmu šiandien yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Savo pasiryžimą visomis ...
Politologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 07 24
Viešojo valdymo reforma
Įvadas. Viešojo valdymo reformos samprata. Viešojo valdymo reformos modelis. Viešojo valdymo doktrinos. Viešojo valdymo reformas lemiantys veiksniai. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 05 16
Antikorupcinė politika ir jos veiksmingumas Lietuvoje
Įvadas. Korupcija. Antikorupcinė politika. Antikorupcinės politikos veiksmingumas lietuvoje. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Nerastume pasaulyje tokios valstybės, kuriai daugiau ar mažiau nebūtų tekę susidurti su korupcijos ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 01
Globalizacija skaidrės (2)
Pagrindinės globalizacijos charakteristikos. Kam naudinga globalizacija?Išvados. Šaltiniai.
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 20
Korupcijos samprata ir jos prevencijos būdai
Įžanga. Korupcijos samprata. Korupcijos priemonės Lietuvos Respublikoje. Svarbiausi kovos su korupcija uždaviniai yra. Korupcijos aktyvioji ir pasyvioji formos. A. Heidenheimerio korupcijos tipai. Išvados. Naudota literatūra.
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2015 05 06
Politinės teorijos konspektas
Politikos teorijos esme ir funkcijos. Politikos ir politines teorijos samprata. Politinės teorijos formavimo procesas (pasaulėžiūra- ideologija- politine teorija- politine programa). Politikos teorijų klasifikacija. Politikos teorijų ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 02 22
Europos Sąjunga
Turinys. Įvadas. Kūrimo istorija. ES organai ( įstaigos ). Lietuvos integracija į Europos sąjungą. Naujų Europos sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos. Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 09
Viešosios politikos įgyvendinimas
Įvadas. Viešosios politikos įgyvendinimas. Įgyvendinimo samprata. Įgyvendinimo procesų modeliai. Lietuvos narystė es ir jos įtaka politikos įgyvendinimui. Vykdomoji valdžia ir valdymo sistema lietuvoje. Lietuvos integracijos į es ...
Politologijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2016 07 24
Žiniasklaidos įtaka politikos procesams ir visuomenei
Įvadas. Žiniasklaidos sąveika su politika. Žiniasklaidos funkcionavimas politiniuose procesuose. Žiniasklaida ir rinkimai. Šou principų išraiškos Lietuvos politiniame gyvenime. Žiniasklaidos ryšys su visuomene. Žiniasklaidos įtaka ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 05 17
Tarpkultūrinė komunikacija šiandieniniame pasaulyje
Tarpkultūrinės komunikacijos reikšmė šiandieniniame pasaulyje. Įvadas. Kultūros samprata. Komunikacijos samprata. Komunikacijos principai. Komunikacijos lygmenys. Komunikacijos funkcijos. Efektyvios komunikacijos samprata. Baltijos šalių ...
Politologijos projektai, Projektas, 10 puslapių
2014 04 16
Ar reikalingi priešai politikoje
Ar reikalingi priešai politikoje? Jei taip, tai kam? Literatūra.
Politologijos esės, Esė, 3 puslapiai
2016 03 14
Valstybės valdymas
Valstybės tarnybos bendrasis valdymas. Įvadas. Valstybės tarnyba. Kas yra valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos sudėtis. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Šio įstatymo taikymas. Šis įstatymas netaikomas. Valstybės tarnautojų ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2010 12 11
Aristotelio knygos „Politika“ analizė
Aristotelio knygos „ Politika “ analizė. 1 ir 3 knygos. Aristotelio asmenybės ir veiklos pristatymas. Kaip Aristotelis apibrėžia valstybę ? Ar šis apibrėžimas skiriasi nuo šiuolaikinės jums žinomos valstybės sampratos. Kokią ...
Politologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2018 03 10
Liberalizmas, jo kritika ir pagrindiniai iššūkiai tarptautiniuose santykiuose
Įvadas. Klasikinis liberalizmas. Liberalizmo formos. Sociologinis liberalizmas. Tarpusavio priklausomybės liberalizmas. Institucinis liberalizmas. Respublikoniškas liberalizmas. Liberalizmo kritika. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 10 23
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo