Politologija (2)

1008 dokumentai
Žiniasklaidos įtaka politikos procesams ir visuomenei
Įvadas. Žiniasklaidos sąveika su politika. Žiniasklaidos funkcionavimas politiniuose procesuose. Žiniasklaida ir rinkimai. Šou principų išraiškos Lietuvos politiniame gyvenime. Žiniasklaidos ryšys su visuomene. Žiniasklaidos įtaka ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 05 17
Liberalizmas, jo kritika ir pagrindiniai iššūkiai tarptautiniuose santykiuose
Įvadas. Klasikinis liberalizmas. Liberalizmo formos. Sociologinis liberalizmas. Tarpusavio priklausomybės liberalizmas. Institucinis liberalizmas. Respublikoniškas liberalizmas. Liberalizmo kritika. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 10 23
Politologijos žinių reikšmė teisininko veiklai
Dalis. Valstybės valdymo apžvalga apibūdinkite valstybės valdymo sistemą kokie elementai ją sudaro , kaip ji veikia Valstybė . Ką piliečiui duoda valstybė. Ką pilietis turi duoti valstybei. Kokias matote svarbiausias , aktualiausias ...
Politologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 04 08
Politologijos klausimai atsakymai namų darbas
Kokias matote svarbiausias, aktualiausias tarpvalstybines problemas? Pasirinkite vieną mūsų valstybėje jos valdymo prasme esančią problemą ir aptarkite ją pagal šiuos klausimus:. A). Koks šios problemos mąstas,. B). Kokios šios problemos ...
Politologijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2016 07 30
Platono valstybė
Platonas -graikų filosofas, geriausias sokrato mokinys, gyvenęs atėnuose. Platonas yra pravardė (reiškia „platus, plačiapetis“), o tikrasis vardas – aristoklas. Jis jautė didelę pagarbą savo mokytojui, todėl beveik visi kūriniai ...
Politologijos analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 02 17
Politinė komunikacija
Politinkė komunikacija. SVARBIAUSIOS DIMENCIJOS (sudėtinės dalysPolitinės komunikacijos funkcijos. Komunikavimo sfera. Šiuolaikinė politinė erdvė. „Kalbėti – tai daryti“. Konfliktas politikoje. Televizijos vaidmuo. Išlikimas ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2015 01 21
Konservatizmas
Įvadas. Konservatizmo raida. Konservatizmo šakos. Neokonservatizmas. Socialinis konservatizmas. Krikščionys demokratai. Konservatizmo bruožai. Konservatizmo principai. Išvados. Literatūra. Konservatizmas, kaip viena svarbiausių politinių ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 03 10
Rinkimų organizavimas rinkiminė kampanija
Politinių renginių organizavimas. Rinkiminės kampanijos ypatumai. Įvadas. Politiniai rinkimai. Politiniai rinkimai. Politinių rinkimų istorija. Politinių rinkimų istorinė tipologija. Politiniai rinkimai: jų esmė ir politinės funkcijos. ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 01 12
Federalizmas
Šiame darbe nagrinėsiu pagrindinius ir esminius klausimus susijusius su federalizmu. Aptarsiu esmines problemas federacinėse valstybėse. Kalbėsiu apie federalizmą kaip valstybės valdymo formą, jo struktūrą. Išsiaiškinsiu ar ...
Politologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 06 17
Lietuvos respublikos seimas
Įžanga. Seimas - valstybinės valdžios atstovaujamoji institucija lietuvoje. Seimo formavimas. Pirmalaikiai seimo rinkimai. Seimo nario teisinis statusas. Seimo nario teises ir pareigos. Seimo nario imunitetas. Seimo nario patraukimo atsakomybėn ...
Politologijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 02 22
Lisabonos sutartis
Įvadas. Lisabonos sutartis. Lisabonos sutarties ratifikavimas. Svarbiausios lisabonos sutarties nuostatos. Daugiau demokratijos, daugiau atvirumo. Spartesnis ir veiksmingesnis sprendimų priėmimas. Es institucijų modernizavimas. Ekonomikos ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 05 10
Europos sąjunga referatas
Vėliava. Himnas. Europos diena. Europos sąjunga kas tai? Kas tai asociacijos sutartis? Kurioms salims asociacijos sutartis gali buti naudinga ? Es kalbos. Es valstybes nares. Europa- žeminas penktas pagaldydi. Airija. Australija. Belgija. Kas ...
Politologijos referatai, Referatas, 30 puslapių
2012 02 22
Rinkiminis elgesys Lietuvoje
Įvadas. Metų rinkimų reitingų įvertinimas. Susitapatinimas su referentine grupe. Artimieji, kolegos ir giminės. Partijų vertibių atitikimas. Rinkiminės kampanijos prestižas. Nuo ko priklauso rinkėjų aktyvumas? Oro sąlygos. Rinkiminis ...
Politologijos analizės, Analizė, 12 puslapių
2012 04 25
Valstybės skola - skolinimasis užsienio ir vidaus rinkose
Įvadas. Valstybės skola. Vidaus ir užsienio skolinimasis. Valstybės skolos valdymas užsienio šalyse. Valstybės skolinimosi poreikį lemiantys veiksniai Valstybės skolos valdymas. Valstybės skolos valdymo rizikos. Valstybės skolos vertinimo ...
Politologijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 05 06
Žmogaus teisės ir laisvės
Žmogaus teisės ir laisvės. Kada atsirado žmogaus teisės? Dokumentai, kurie skelbė, kad žmonės yra lygūs ir turi prigimtinių teisių. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Žmogaus teisės ir laisvės Lietuvoje. Žmogaus teisių ir ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 04 25
Ar demokratija visada geriausias valdymo būdas?
Įvadas. E-demokratija dabar. Internetinis balsavimas. Internetinis balsavimas - privalumai. Internetinis balsavimas – trūkumai. Estijos pavyzdys. Išvados. Literatūros sąrašas. Demokratija šiuo metu žavisi beveik visas pasaulis. ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 02 22
Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika
Įvadas. Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija ir uždarumas. Globalizacija ir integracija. Europos sąjunga ir pasaulio ekonomika. Europos sąjunga ir pasaulinis darbo pasidalijimas. Europos sąjunga ir ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 02 22
Interesų grupės
Interesų grupės. Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupės ir valdžios institucijos. Politinės partijos ir interesų grupės. Interesų grupės ir vyriausybė. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių poveikio būdai. Išvados. ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 01 09
Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo reformos
Santrauka. Summary. Įvadas. Viešojo valdymo reformos samprata ir esmė. Viešojo valdymo reformos samprata ir bruožai. Viešojo valdymo reformos modelis. Viešojo valdymo reformos įgyvendinimo aspektai. Viešojo valdymo reformų proceso ...
Politologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 03 20
Politologijos žinių reikšmė teisininkės, teisininko veiklai
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto teisės katedros teisės studijų programa politologijos projektinis darbas. Utena 2016 politologijos žinių reikšmė teisininkės , teisininko veiklai. Dalis. Valstybės valdymo apžvalga. ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 05 18
Trečiojo pasaulio šalys
Tarptautinės integracinės grupuotės „trečiajame pasaulyje“: paskirtis, tikslai, rezultatai. Įvadas. „trečiojo pasaulio“ šalių bruožai. „trečiojo pasaulio“ tarptautinių integracinių grupuočių samprata. Mercosur sąjungos ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 06 25
Europos parlamentas
Europos sąjungos parlamentas. Įvadas. Europos parlamento rinkimai. Europos parlamento darbas ir struktūra. Europos parlamento buveinė. Ep pirmininkas ir pirmininkų sueiga. Parlamento frakcijos. Parlamento komitetai. Europos parlamento ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 03 11
Politikos mokslo samprata. Tyrimo objektas. Metodai
Politikos mokslo samprata, tyrimo objektas, metodai. Politikos mokslo ištakos ir raidos etapai. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos. Galia. Autoritetas. Legitimumas. Galios pasiskirstymas visuomenėje. Valstybės samprata. Valstybės ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 06 18
Viešoji politika ir jos formavimas
Viešoji politika ir jos formavimas. Viešosios politikos samprata ir struktūra. Politinis procesas sąvokų vartosena. Sprendimų priėmimas politinio proceso etapai. Viešosios politikos analizė.
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 08 30
Pilietinės visuomenės problemos
Įžanga Pilietinė visuomenė. Pilietinės visuomenės samprata. Pilietinė visuomenė ir socialinė atskirtis (Lietuvoje). Pilietinė visuomenė ir valstybė Pilietinės informacinės visuomenės problemos. Pilietiškumo problema Lietuvoje. ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 11 29
Rusijos - Ukrainos santykiai
Įvadas. Ukrainos kelias. Ukraina po ssrs subyrėjimo. Ukraina po oranžinės revoliucijos. Rusijos vaidmuo. Rusijos- ukrainos santykių pasekmės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 11 05
Žmogaus laisvės ir teisės
Prigimtinės universaliosios teisės ir laisvės. Specialiosios pilietinės (politinės) teisės. Specialiosios ūkinės ir kultūrinės (socialinės) teisės. Konstitucinės asmens pareigos. Išvados.
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 06 18
Socialiniai tinklai kaip politinės komunikacijos priemonė Politinė komunikacija socialiniuose tinkluose
Socialiniai tinklai – kas tai yra? Kodėl socialiniai tinklai yra naudingi politikams? Kaip ir kokius socialinius tinklus naudoja Lietuvos politikai? Kuris socialinis tinklas yra naudingiausias naudoti. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 04 28
Tolerancijos samprata Lietuvoje
Politinės teorijos. Tolerancijos samprata Lietuvoje. Taigi kur tolerancijos ribos? Ar tolerantiškas žmogus turi toleruoti viską, ar tik iki tam tikros ribos? Kas turi būti toleruojama? Tolerancijos sąlygos. Religinė tolerancija. Politinė ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 09
ES institucijos ir valdymas
Europos bedrijos. Bendrijų institucijos. Europos parlamentas. Parlamentinė asamblėja tampa parlamentu. Parlamento rinkimai. Bendrijos plėtra ir parlamento kaita. Politinės partijos ir koalicijos. Parlamentinio darbo patirtis. Būstinė. ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 68 puslapiai
2012 01 15
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo