Politologija (3)

1008 dokumentai
Politiniai konfliktai
Politiniai konfliktai. Konflikto teorijos pagrindai. Konfliktų tyrinėjimas šiuolaikiniame visuomenės žinojime. Konfliktų supratimas ir pagrindiniai požymiai. Konflikto stadijos. Konflikto atsiradimo formos ir mechanizmas. Konfliktų ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 07 28
Europos Sąjunga konspektas
Europos Sąjunga. Įžanga. Europos Sąjunga. Europos anglies ir plieno bendrija. Tikslai. ES yra penkios pagrindinės institucijos. Komisija – ES vykdomoji struktūra. Euras – bendra Europos valiuta. Europos valiutų sąjunga ir darbo rinka. ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2014 10 23
Kinija liberali ekonomikos sistema. Autoritarinis režimas
Įvadas. Kinijos komunistų partijos politika. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiais metais Kinija pažymės savo komunistų partijos 90-metį, partija kuri išlaikė savo galią per laiko tėkmę atrėmusi Japonijos militarizmą, nugalėjusi ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2012 08 27
Kinijos politine sistema
Politiniai mokymai senovės Kinijoje. Politiniai mokymai senovės kinijoje: moizmas ir legizmas. Kodel kritikavo konfucionizmą ir koks jų indėlis į politinę mintį? Įvadas. Politiniai mokymai senovės kinijoje. Moizmas. Valstybės kilmė. ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 01 03
Prancūzijos užsienio politika
Prancūzijos užsienio santykių centriniai organai. Prancūzijoje galioja 1958 metų konstitucija su vėlesnėm pataisom. Ji apibrėžia pagrindinius organus, vykdančius užsienio politiką. Užsienio reikalų ministerija. Valstybės sekretorius ...
Politologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 01 09
Socialinės apsaugos principai
Socialinės apsaugos principai. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės saugos struktūra. Socialinės saugos formos. Socialinė rizika ir socialinė sauga. Socialinės rizikos. Socialinės apsaugos terminai. Socialinės apsaugos išmokų ...
Politologijos analizės, Analizė, 17 puslapių
2016 06 22
„Trečiasis pasaulis“ ir Europos sąjunga: bendradarbiavimo kryptys ir sritys
Įvadas. Teoriniai „Trečiojo pasaulio“ ir Europos sąjungos aspektai. „ Trečiojo pasaulio“ samprata ir bruožai. Europos sąjunga ir jos bruožai. „Trečiojo pasaulio“ ir Europos sąjungos bendradarbiavimas. ES pagalba besivystančioms ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 09
Balkanų ir Jugoslavijos konfliktas
Balkanų ir Jugoslavijos konfliktas. 1991-. Jugoslavija. Jugoslavija buvo valstybė pietryčių Europoje. Jugoslavijos karai. Jugoslavijos karais vadinami keletas ginkluotų konfliktų buvusios Jugoslavijos teritorijoje 1991–2001 m. ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 05 09
Demokratija skaidrės
Politologija. Luokės vidurinė mokykla Diana Paliukaitė. Tikslas – supažindinti su demokratijos sąvoka. Demokratija. Demokratija - valstybės. Senovės balsavimo urna. Demokratijos rūšys. Keturios demokratijos rūšis pilietinė religinė ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2014 06 08
Lietuva ir tarptautinės organizacijos skaidrės
Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Sužinosite. Kaip Lietuva bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis. Sąvokos. Europos Taryba- regioninė tarptautinė organizacija. Europos Taryba. Įsteigta 1949 m. gegužės 5 d. Organizacijai ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 25
Lietuvos ir Latvijos dvišaliai santykiai
Įvadas. Lietuvos ir latvijos diplomatiniai santykiai. Diplomatinis atstovavimas. Sutartys tarp lietuvos ir latvijos. Lietuvos ir latvijos nesutarimai dėl jūrų sienos. Lietuvos ir latvijos ekonominis bendradarbiavimas. Eksportas ir importas. ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 04 25
Lietuvos Respublikos politinė sistema
8,5( 2 atsiliepimai )
Lr politinė sistema. Politinės sistemos samprata , funkcijos , tipai. Politinė sistema susideda iš daugelio elementų. Politinė sistema – tai pilietinės ir politinės visuomenės derinimas. Konstituciniai šiuolaikinės PS pagrindai ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 27 puslapiai
2015 04 28
Lietuvos veikla Europos sąjungoje ES
Įvadas. Es ir lietuvos veiklos istorinė apžvalga. Lietuvos pirmininkavimas europos sąjungoje. Kaip organizuojamas pirmininkavimas. Lietuvos pasirengimas pirmininkavimui. Pagrindiniai uždaviniai, tenkantys pirmininkaujančiai valstybei. ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 10 07
Šengeno erdvė
Šengeno erdvė: galimybės ir problemos. Įvadas. Kas yra šengeno erdvė? Šengeno erdvės teisės aktai. Šengeno erdvės saugumas. Šengeno plėtra. Šengeno erdvės galimybės. Geografinis mobilumas. Laisvas darbo jėgos judėjimas. Galimybės ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 11 21
Aristotelio knygos „Politika“ analizė
Aristotelio knygos „ Politika “ analizė. 1 ir 3 knygos. Aristotelio asmenybės ir veiklos pristatymas. Kaip Aristotelis apibrėžia valstybę ? Ar šis apibrėžimas skiriasi nuo šiuolaikinės jums žinomos valstybės sampratos. Kokią ...
Politologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2018 03 10
Benedict Anderson “Įsivaizduojamos bendruomenės”
Benedict Anderson “Įsivaizduojamos bendruomenės”kaip teigia eilutės ant knygos viršelio, apibūdinančios knygos turinį – “šioje knygoje nagrinėjama tautiškumo idėja – asmeninės ir kultūrinės tautinės tapatybės suvokimas”. ...
Politologijos recenzijos, Recenzija, 4 puslapiai
2012 01 09
Centrinių bankų veikla
Įvadas. Centrinis bankas. Centrinio banko kilmė. Centrinio banko apibrėžimas. Centrinio banko mikroekonominė ir makroekonominė funkcijos. Centrinio banko veikla. Centrinių bankų-emitentų pagrindinės veiklos funkcijos. Centrinio banko ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 08 08
Ideologijos
Koks yra ideologijos sąvokos apibrėžimas? Kaip ir kada atsiranda , sukuriamos ideologijos? Koks yra ideologijų istorinis kontekstas. Kokie yra pagrindiniai liberalizmo principai? Ar jie atsispindi Liberalų Sąjudžio veikloje. Kokie yra ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 09 30
Korupcija viešajame sktoriuje
Korupcijos viešajame sektoriuje tipai. Kyšininkavimas. Piknaudžiavimas tarnyba. Mokesčių vengimas,. Kiti skirstymo būdai. Monopolis bei susitarimai. Horizontalieji susitarimai. Vertikalieji susitarimai. Korupcija lietuvoje. Korupcijos suvokimo ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 06 11
Kultūros politika
Kultūros politikos prioritetai ir jų įgyvendinimo galimybės. Įvadas. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės. Kultūros ministerijos strateginiai veiklos planai. Strateginės xvi vyriausybės. Programos įgyendinimo prioritetinės ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 04 10
Masinio naikinimo ginklai
Masinio naikinimo ginklai skirtomi į tris pagrindines subkategorijas. Cheminių ginklų grupės. Branduoliniai ginklai. Biologiniai ginklai. Pagrindiniai naikinimo ginklai. Išvada. Čia rašoma ape masinio naikinimo ginklus, kokie jie yra, kokia ...
Politologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2011 03 07
Politinė kultūra ir politinė raida: Lietuva
Įvadas. Politinė kultūra. Politinės kultūros samprata. Politinės kultūros raida. Politinės kultūros koncepcija. Politinės kultūros struktūra. Politinio elgesio modeliai. Politinių orientacijų tipai. Politinės kultūros tipologija. ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 05 04
Pusiau prezidentinis valdymas Lietuvoje
Įvadas. Kas yra pusiau prezidentinis valdymas? Lietuvos pusiau prezidentizmo pasirinkimo preižastys. Prezidentas ir parlamentas. Prezidentas ir vyriausybė. Išvados. Nuorodos. Naudotos literatūros sąrašas. Šiame referate norėčiau daugiau ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 02 10
Viešosios politikos konspektas
Klausimai iš moodle. Viešosios politikos proceso etapai. Viešoji politika įgyvendinama remiantis. Viešoji politika praktikoje. Viešosios politikos tipai. Viešoji politika pagal efekto visuomenei lygmenį skirstoma į. Viešosios politikos ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2017 04 07
Biurokratija
Įvadas. Kas yra biurokratija. Biurokratų funkcijos. Maxo weberio idealusis modelis. Šiandieninis maxo weberio idealusis modelis. Maxo weberio kritika. Maxo weberio indėlis į biurokratijos analizę. Kaip biurokratija reiškiasi šiandien. ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 05 26
Demokratija
Demokratija. Antikinė (tiesioginė) demokratija. Demokratijos sampratos raida iki XIX a. Demokratija. Demokratijos sąvoka. Demokratijos pagrindiniai bruožai. Demokratijos principai ir ypatybės. Demokratijos tipai. Demokratija Lietuvoje. Kokia ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 10 15
Konstitucija ir jos rūšys
Įvadas. Konstitucijos samprata ir jos tikslai. Konstitucijos tikslai. Konstitucijos rūšys ir jų skirtumai. Rašytinės ir nerašytinės konstitucijos. Kodifikuotos ir nekodifikuotos konstitucijos. Kodifikuotos konstitucijos pranašumai. Tuo ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 07 10
Lietuva ir Europos sąjunga
Lietuva ir Europos sąjunga. Uždaviniai. Lietuvos kelias į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos vertybės. Aštuoni plėtros etapai. Pirmininkavimo ES Tarybai grafikas. ES piliečių teisės. Trys pagrindinės ES institucijos. Europos vadovų ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 28
Lietuva ir Europos sąjunga referatas
Įvadas. Lietuvos kelias į Europos Sąjungą. Lietuvos narystė ES. Lietuvos narystės ES nauda. Lietuvos narystės ES trūkumai. Apibendrinimas. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 12 02
Migracija kaip iššūkis nacionaliniam saugumui
Migracija kaip iššūkis nacionaliniam saugumui. Įvadas. Migracija lietuvos valstybėje. Migracija valstybės viduje. Migracija lr saugumo strategijoje. Migracija tarptautiniu mąstu. Išvados. Naudota literatūra.
Politologijos analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 11 08
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo