Politologija (3)

926 dokumentai
„Trečiasis pasaulis“ ir Europos sąjunga: bendradarbiavimo kryptys ir sritys
Įvadas. Teoriniai „Trečiojo pasaulio“ ir Europos sąjungos aspektai. „ Trečiojo pasaulio“ samprata ir bruožai. Europos sąjunga ir jos bruožai. „Trečiojo pasaulio“ ir Europos sąjungos bendradarbiavimas. ES pagalba besivystančioms ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 09
Demokratija skaidrės
Politologija. Luokės vidurinė mokykla Diana Paliukaitė. Tikslas – supažindinti su demokratijos sąvoka. Demokratija. Demokratija - valstybės. Senovės balsavimo urna. Demokratijos rūšys. Keturios demokratijos rūšis pilietinė religinė ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2014 06 08
Lietuvos ir Latvijos dvišaliai santykiai
Įvadas. Lietuvos ir latvijos diplomatiniai santykiai. Diplomatinis atstovavimas. Sutartys tarp lietuvos ir latvijos. Lietuvos ir latvijos nesutarimai dėl jūrų sienos. Lietuvos ir latvijos ekonominis bendradarbiavimas. Eksportas ir importas. ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 04 25
Lietuvos veikla Europos sąjungoje ES
Įvadas. Es ir lietuvos veiklos istorinė apžvalga. Lietuvos pirmininkavimas europos sąjungoje. Kaip organizuojamas pirmininkavimas. Lietuvos pasirengimas pirmininkavimui. Pagrindiniai uždaviniai, tenkantys pirmininkaujančiai valstybei. ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 10 07
Politologijos žinių reikšmė teisininkės, teisininko veiklai
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto teisės katedros teisės studijų programa politologijos projektinis darbas. Utena 2016 politologijos žinių reikšmė teisininkės , teisininko veiklai. Dalis. Valstybės valdymo apžvalga. ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 05 18
Šengeno erdvė
Šengeno erdvė: galimybės ir problemos. Įvadas. Kas yra šengeno erdvė? Šengeno erdvės teisės aktai. Šengeno erdvės saugumas. Šengeno plėtra. Šengeno erdvės galimybės. Geografinis mobilumas. Laisvas darbo jėgos judėjimas. Galimybės ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 11 21
Tolerancijos samprata Lietuvoje
Politinės teorijos. Tolerancijos samprata Lietuvoje. Taigi kur tolerancijos ribos? Ar tolerantiškas žmogus turi toleruoti viską, ar tik iki tam tikros ribos? Kas turi būti toleruojama? Tolerancijos sąlygos. Religinė tolerancija. Politinė ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 09
Benedict Anderson “Įsivaizduojamos bendruomenės”
Benedict Anderson “Įsivaizduojamos bendruomenės”kaip teigia eilutės ant knygos viršelio, apibūdinančios knygos turinį – “šioje knygoje nagrinėjama tautiškumo idėja – asmeninės ir kultūrinės tautinės tapatybės suvokimas”. ...
Politologijos recenzijos, Recenzija, 4 puslapiai
2012 01 09
Centrinių bankų veikla
Įvadas. Centrinis bankas. Centrinio banko kilmė. Centrinio banko apibrėžimas. Centrinio banko mikroekonominė ir makroekonominė funkcijos. Centrinio banko veikla. Centrinių bankų-emitentų pagrindinės veiklos funkcijos. Centrinio banko ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 08 08
Europos Sąjunga konspektas
Europos Sąjunga. Įžanga. Europos Sąjunga. Europos anglies ir plieno bendrija. Tikslai. ES yra penkios pagrindinės institucijos. Komisija – ES vykdomoji struktūra. Euras – bendra Europos valiuta. Europos valiutų sąjunga ir darbo rinka. ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2014 10 23
Korupcija viešajame sktoriuje
Korupcijos viešajame sektoriuje tipai. Kyšininkavimas. Piknaudžiavimas tarnyba. Mokesčių vengimas,. Kiti skirstymo būdai. Monopolis bei susitarimai. Horizontalieji susitarimai. Vertikalieji susitarimai. Korupcija lietuvoje. Korupcijos suvokimo ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 06 11
Masinio naikinimo ginklai
Masinio naikinimo ginklai skirtomi į tris pagrindines subkategorijas. Cheminių ginklų grupės. Branduoliniai ginklai. Biologiniai ginklai. Pagrindiniai naikinimo ginklai. Išvada. Čia rašoma ape masinio naikinimo ginklus, kokie jie yra, kokia ...
Politologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2011 03 07
Prancūzijos užsienio politika
Prancūzijos užsienio santykių centriniai organai. Prancūzijoje galioja 1958 metų konstitucija su vėlesnėm pataisom. Ji apibrėžia pagrindinius organus, vykdančius užsienio politiką. Užsienio reikalų ministerija. Valstybės sekretorius ...
Politologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 01 09
Pusiau prezidentinis valdymas Lietuvoje
Įvadas. Kas yra pusiau prezidentinis valdymas? Lietuvos pusiau prezidentizmo pasirinkimo preižastys. Prezidentas ir parlamentas. Prezidentas ir vyriausybė. Išvados. Nuorodos. Naudotos literatūros sąrašas. Šiame referate norėčiau daugiau ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 02 10
Balkanų ir Jugoslavijos konfliktas
Balkanų ir Jugoslavijos konfliktas. 1991-. Jugoslavija. Jugoslavija buvo valstybė pietryčių Europoje. Jugoslavijos karai. Jugoslavijos karais vadinami keletas ginkluotų konfliktų buvusios Jugoslavijos teritorijoje 1991–2001 m. ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 05 09
Biurokratija
Įvadas. Kas yra biurokratija. Biurokratų funkcijos. Maxo weberio idealusis modelis. Šiandieninis maxo weberio idealusis modelis. Maxo weberio kritika. Maxo weberio indėlis į biurokratijos analizę. Kaip biurokratija reiškiasi šiandien. ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 05 26
Ideologijos
Koks yra ideologijos sąvokos apibrėžimas? Kaip ir kada atsiranda , sukuriamos ideologijos? Koks yra ideologijų istorinis kontekstas. Kokie yra pagrindiniai liberalizmo principai? Ar jie atsispindi Liberalų Sąjudžio veikloje. Kokie yra ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 09 30
Lietuva ir Europos sąjunga referatas
Įvadas. Lietuvos kelias į Europos Sąjungą. Lietuvos narystė ES. Lietuvos narystės ES nauda. Lietuvos narystės ES trūkumai. Apibendrinimas. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 12 02
Lietuva ir tarptautinės organizacijos skaidrės
Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Sužinosite. Kaip Lietuva bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis. Sąvokos. Europos Taryba- regioninė tarptautinė organizacija. Europos Taryba. Įsteigta 1949 m. gegužės 5 d. Organizacijai ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 25
Pilietinės visuomenės ir valstybės sąveika G.Hegelio ir K.Markso teorijose
Įvadas. Hegelio teorijos. Valstybė ir pilietinė visuomenė. Vėlesnė hegelizmo reikšmė. Marxo teorijos. Visuomenės autonomija. Dialektinis materializmas. Proletarinė revoliucija. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 01 03
Politinė kultūra ir politinė raida: Lietuva
Įvadas. Politinė kultūra. Politinės kultūros samprata. Politinės kultūros raida. Politinės kultūros koncepcija. Politinės kultūros struktūra. Politinio elgesio modeliai. Politinių orientacijų tipai. Politinės kultūros tipologija. ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 05 04
Interesų grupės referatas
Įvadas. Teoriniai interesų grupių tyrimo modeliai. Interesų grupių ir vyriausybės sąveika. Interesų grupės ir politinės partijos. Interesų grupių klasifikacija. Lobizmas. Neigiami interesų grupių veiklos aspektai. Bendrų interesų ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 10 27
J Gebelso propagandos metodai nacių valdymo metais
„ Propaganda turi daryti įtaką priešo politikai ir veiksmams “. „ Propagandai turi būti kruopščiai parenkamas laikas “. „ Namų fronte propaganda turi sukurti optimalų nerimo lygį “. „ Namų fronte propaganda turi sumažinti ...
Politologijos esės, Esė, 9 puslapiai
2016 03 15
Kultūros politika
Kultūros politikos prioritetai ir jų įgyvendinimo galimybės. Įvadas. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės. Kultūros ministerijos strateginiai veiklos planai. Strateginės xvi vyriausybės. Programos įgyendinimo prioritetinės ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 04 10
Liberalų ir komunitarų ginčas
Anot Taylor‘o, toks individas, kuris egzistuoja liberalizmo koncepcijoje yra neįmanomas. Komunitarų nuomone, savarankiškas individas egzistuoti negali, jam būtinai reikia gyventi kartu su kitais visuomenės nariais. Liberalai taip pat mano, ...
Politologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2015 07 12
Lyginamoji socialinė politika
Įvadas. Tarptautinės sutartys. Protokolo dėl prekybos žmonėmis nuostatos ir reikšmė. Estija. Latvija. Lietuva. Išvados. Literatūros sąrašas. Šio darbo tikslas – palyginti socialinę politiką lietuvoje, latvijoje ir estijoje prekybos ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2012 02 20
Nato referatas
Kauno technologijos universitetas. Panevėžio institutas. Turinys. Įvadas. Kas yra ir ko siekia nato? Nato istorija. Nato struktūros. Šiaurės atlanto sąjungos taryba. Karinės struktūros. Bendradarbiavimo su ne nato valstybėmis struktūros. ...
Politologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 10 30
Rusijos interesai posovietinėse valstybėse
Įvadas. Posovietinės šalys po 23 metų. Baltijos šalys. Lietuvos ekonominiai santykiai su Rusija. Rusijos politinė įtaka Lietuvoje. Dabartiniai Latvijos santykiai su Rusija. Situacija Ukrainoje. Rusijos ir Europos veikimo priemonių ir kanalų ...
Politologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 11 24
Airija ir Airijos politika
Įžanga. Bendri duomenys. Istorija. Politinė sistema. Oireachtas (parlamentas). Seanad éireann (senatas). Dáil éireann (atstovų rūmai). Uachtaráin na héireann (prezidento institucija). Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2012 12 28
Demokratijos ir pilietinės visuomenės santykis
Įvadas.Demokratijos ir pilietinės visuomenės sąvokų išaiškinimas. Demokratija kas tai? Pirmieji demokratai. Demokratijos nuopelnai. Demokratijos formos. Kas yra pilietinė visuomenė? Pilietinės visuomenės sampratos tradicijos. Pilietinės ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 07 02
×
Namų darbų pagalba 24/7