Politologija (4)

926 dokumentai
Europos Audito Rūmai
Kas yra europos audito rūmai? Europos audito rūmų misija. Europos audito rūmų istorija. Sutarties nuostatos. Europos audito rūmų visuomenės informavimo politika ir standartai. Visuomenės informavimo politika ir standartai. Tarnybinės ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 03 24
Europos sajungos institucijos referatas
Įvadas. Institucijų apžvalga ir bruožai. Parlamentas. Europos komisija. Taryba. Europos sąjungos teisingumo teismas. Audito rūmai. Europos vadovų taryba. Kitos svarbios es institucijos. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 02 25
Ignalinos atominės elektrinės uždarymo svarba
Įvadas. Ignalinos atominės elektrinės istorija. Ignalinos atominės elektrinės uždarymo priežastys. Ignalinos atominės elektrinės poveikis gamtai. Es reikalavimas uždaryti ignalinos atominę elektrinę. Ignalinos atominės elektrinės ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 03 18
Konstitucija ir jos rūšys
Įvadas. Konstitucijos samprata ir jos tikslai. Konstitucijos tikslai. Konstitucijos rūšys ir jų skirtumai. Rašytinės ir nerašytinės konstitucijos. Kodifikuotos ir nekodifikuotos konstitucijos. Kodifikuotos konstitucijos pranašumai. Tuo ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 07 10
Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reformos įvertinimas
Įvadas. Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reforma. Reformos prielaidos. Reformos tikslai. Reformos esmė. Ava reformos rezultatų apžvalga. Ava reformos vertinimas. Išvados. Literatūra. Lietuvos penkioliktosios vyriausybės ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 08 16
Lietuvos Respublikos politinė sistema
8,5( 2 atsiliepimai )
Lr politinė sistema. Politinės sistemos samprata , funkcijos , tipai. Politinė sistema susideda iš daugelio elementų. Politinė sistema – tai pilietinės ir politinės visuomenės derinimas. Konstituciniai šiuolaikinės PS pagrindai ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 27 puslapiai
2015 04 28
Lietuvos žemės ūkio integracija į ES
Įvadas. Lietuvos integracija į europos sąjungą. Naujų narių priėmimo į es sąlygos. Europos sutartis ir jos reikšmė. Lietuvos narystės europos sąjungoje perspektyvos. Lietuvos žemės sektoriaus apžvalga. Lietuvos žemės ūkio ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 01 03
Politinės partijos
Įvadas. Politinės partijos. Politinių partijų funkcijos. Politinės partijos Lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 09 07
Valdžios sampratos transformacijos: M. Foucault idėjų originalumas
Valdžios sampratos transformacijos m. Foucault idėjų originalumas. Įvadas. Michel foucault tyrimų metodologija. Genealoginis metodas. -. Foucault valdžios koncepcija. Juridinis valdžios diskursas. Disciplinarinis valdžios diskursas. ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 05 28
Aristotelio knygos „Politika“ analizė
Aristotelio knygos „ Politika “ analizė. 1 ir 3 knygos. Aristotelio asmenybės ir veiklos pristatymas. Kaip Aristotelis apibrėžia valstybę ? Ar šis apibrėžimas skiriasi nuo šiuolaikinės jums žinomos valstybės sampratos. Kokią ...
Politologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2018 03 10
ES užsienio politika: ekonominė ir geopolitinė priklausomybė
Įvadas. Geopolitikos sąvoka ir jos reikšmė. Europos Sąjungos geopolitinė priklausomybė. Vokietija tapatinama su Europos Sąjunga. Prancūzijos požiūris į ES. Didžiosios Jungtinės Karalystės, kaip jūrinės valstybės galia. Europos ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 06 26
Europos Centrinis Bankas skaidrės
Europos centrinis bankas. Bendros pinigų politikos. Europos Centrinio Banko misija. Euro zonai priklausančios ES narės. Belgija Vokietija Estija Airija Graikija Ispanija Prancūzija Italija Kipras Liuksemburbas Malta Olandija Austrija ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 05
Europos Sajungos institucinė sandara
Įvadas. Europos parlamentas: žmonių balsas. Svarbiausia informacija. Vietų skaičius pagal valstybes. Parlamento buveinė. Parlamento veikla. Parlamento darbo organizavimas. Europos sąjungos taryba: valstybių narių balsas. Svarbiausia ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 02 22
Europos vadovų taryba
Kokia europos vadovų taryba buvo iki lisabonos sutarties sudarymo? Europos vadovų tarybos posėdžiai. Europos vadovų taryba po lisabonos sutarties. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 07 01
Gyventoju dalyvavimas savivaldoje
Įvadas. Gyventojų dalyvavimo vietos savivaldoje aspektai. Gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmimo procese samprata. Gyventojų dalyvavimo savivaldoje formos ir būdai. Teisės aktų reglamentuojančių gyventojų dalyvavimą savivaldoje ...
Politologijos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2016 08 13
Lietuvos politinės sistemos referatas
Įvadas. Politinės partijos. Partijos samprata. Politinių partijų klasifikacija ir funkcijos. Dalyvavimas valdžioje ir vyriausybės formavime. Rinkėjų kampanijos ir konkurencija dėl rinkėjų balsų. Partinės sistemos. Partinės sistemos ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 12 11
Politinė kultūra
Politinė kultūra medžiaga. Politinė valdžia. Valdžios esmė. Pagrindiniai valdžios elementai. Valdžios tipai. Valstybė. Valstybės samprata. Valstybės atsiradimo prielaidos. Valstybės požymiai ir funkcijos. Valstybės tipai. Teisinė ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 52 puslapiai
2012 10 04
Politinės partijos vakarų ir vidurio rytų Europos erdvėje: panašumai ir skirtumai
Įvadas. Europos partijų istorinė raida ir retrospektyva. Vakarų ir vidurio rytų Europos erdvė partijų panašumai ir skirtumai. Aktyvesnio Europos politinių partijų vaidmens link. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 11 26
Politiniai rinkimai, jų funkcijos ir sistemos
Įvadas. Rinkimų samprata. Rinkimų organizavimas. Rinkimų teisės nustatymas. Rinkėjų sąrašų sudarymas. Kandidatų iškėlimas ir registravimas. Priešrinkiminė kampanija. Balsavimas. Rezultatų nustatymas ir mandatų suteikimas. ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 05 25
Rinkimų sistema Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos respublikos rinkimų sistema. Referendumas. Respublikos prezidento rinkimai. Seimo rinkimai. Savivaldybių tarybų rinkimai. Rinkimai į europos parlamentą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 04 01
Socialiniai tinklai kaip politinės komunikacijos priemonė Politinė komunikacija socialiniuose tinkluose
Socialiniai tinklai – kas tai yra? Kodėl socialiniai tinklai yra naudingi politikams? Kaip ir kokius socialinius tinklus naudoja Lietuvos politikai? Kuris socialinis tinklas yra naudingiausias naudoti. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 04 28
Valstybė
Įvadas. Valstybės sąvoka. "valstybės" termino istorija. Valstybės egzistavimo būdai. Valstybė kaip organizuota viešoji valdžia. Valstybė kaip daugiamatė hierarchija. Valstybė kaip teritorinė organizacija. Valstybė kaip suvereni ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 01 09
Demokratija
Demokratija. Antikinė (tiesioginė) demokratija. Demokratijos sampratos raida iki XIX a. Demokratija. Demokratijos sąvoka. Demokratijos pagrindiniai bruožai. Demokratijos principai ir ypatybės. Demokratijos tipai. Demokratija Lietuvoje. Kokia ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 10 15
Demokratija visuomenėje
Įvadas. Demokratinės minties prieštaringumai. Demokratinės minties atradimai ir praradimai. Demokratinė politinė kultūra. Demokratija atviroje visuomenėje. Demokratijos patrauklumas. Demokratijos modeliai. Išvada. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 01 03
E-valdžios sklaida
Įvadas. EL. Valdžios samprata, funkcijos ir tikslai. EL. Valdžios sklaidos tendencijos išsivysčusiose pasaulio. Valstybėse. EL. Valdžios sklaidos lietuvoje vertinimas pasaulinės patirties kontekste. Lietuvos perspektyvinių el. Valdžios ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 11 02
Gyvenimas sovietmečiu
Gyvenimas sovietų lietuvoje. Socialinis kontekstas. Visi lygūs, bet. Sovietmečio anekdotas. Kai kurie lygesni už kitus. Nomenklatūra išnaudojo likusius gyventojus. Sovietmečio absurdas. Sovietmečio kontrastai. Mokesčiai. Nomenklatūrininkai ...
Politologijos aprašymai, Aprašymas, 75 puslapiai
2013 05 20
Institucijų sąrangos modeliai
IV. Institucijų sąrangos modeliai. Parlamentinė, prezidentinė ir pusiau prezidentinė sistemos. Prezidentinės ir parlamentinės valdymo sistemos perskyra. Prezidentinio valdymo privalumai ir trūkumai. Demokratinės politinės sistemos ...
Politologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2014 11 24
Juodieji viešieji ryšiai politikoje: juodųjų technologijų atvejai Lietuvoje
Įvadas. Kas yra juodieji viešieji ryšiai? „Juodosios“ technologijos – kas tai? -Politinis spektaklis. Pagrindiniai juodųjų viešųjų ryšių principai. Garsiausiai nuskambėję „juodųjų“ technologijų atvejai Lieutuvoje. -Išvados. ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 10 16
Konstituciniai šiuolaikines politinės sistemos pagrindai
Įvadas. Konstitucininių šiuolaikinės politinės sitemos pagrindų samprata. Šiuolaikinės lietuvos politinės sistemos konstitucinių pagrindų formavimosi etapai. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 04 21
Lietuva ir Europos sąjunga
Lietuva ir Europos sąjunga. Uždaviniai. Lietuvos kelias į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos vertybės. Aštuoni plėtros etapai. Pirmininkavimo ES Tarybai grafikas. ES piliečių teisės. Trys pagrindinės ES institucijos. Europos vadovų ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 28
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema