Politologija (4)

1008 dokumentai
Pilietinės visuomenės ir valstybės sąveika G.Hegelio ir K.Markso teorijose
Įvadas. Hegelio teorijos. Valstybė ir pilietinė visuomenė. Vėlesnė hegelizmo reikšmė. Marxo teorijos. Visuomenės autonomija. Dialektinis materializmas. Proletarinė revoliucija. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 01 03
Rusijos konstitucija
Rusijos Federacijos Konstitucijos Analizė. Valdžių padalinimas. Rusijos Federacijos Saugumo Taryba. Rusijos Federacijos Valstybinė Taryba. Prezidentinė Taryba. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 27
Seimas skaidrės
Lietuvos Respublikos seimas. Kas yra tas seimas? Seimo sesijos. Seimo darbas. Seimo komitetai. Ką daro komitetai? Frakcijos. Įstatymo priėmimas. Įstatymų projektus Seimui svarstyti pateikia institucijos bei piliečiai, kurie pagal Konstituciją ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 02 10
Europos Audito Rūmai
Kas yra europos audito rūmai? Europos audito rūmų misija. Europos audito rūmų istorija. Sutarties nuostatos. Europos audito rūmų visuomenės informavimo politika ir standartai. Visuomenės informavimo politika ir standartai. Tarnybinės ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 03 24
Europos Centrinis Bankas skaidrės
Europos centrinis bankas. Bendros pinigų politikos. Europos Centrinio Banko misija. Euro zonai priklausančios ES narės. Belgija Vokietija Estija Airija Graikija Ispanija Prancūzija Italija Kipras Liuksemburbas Malta Olandija Austrija ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 05
Interesų grupės referatas
Įvadas. Teoriniai interesų grupių tyrimo modeliai. Interesų grupių ir vyriausybės sąveika. Interesų grupės ir politinės partijos. Interesų grupių klasifikacija. Lobizmas. Neigiami interesų grupių veiklos aspektai. Bendrų interesų ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 10 27
J Gebelso propagandos metodai nacių valdymo metais
„ Propaganda turi daryti įtaką priešo politikai ir veiksmams “. „ Propagandai turi būti kruopščiai parenkamas laikas “. „ Namų fronte propaganda turi sukurti optimalų nerimo lygį “. „ Namų fronte propaganda turi sumažinti ...
Politologijos esės, Esė, 9 puslapiai
2016 03 15
Liberalų ir komunitarų ginčas
Anot Taylor‘o, toks individas, kuris egzistuoja liberalizmo koncepcijoje yra neįmanomas. Komunitarų nuomone, savarankiškas individas egzistuoti negali, jam būtinai reikia gyventi kartu su kitais visuomenės nariais. Liberalai taip pat mano, ...
Politologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2015 07 12
Lietuvos politinės sistemos referatas
Įvadas. Politinės partijos. Partijos samprata. Politinių partijų klasifikacija ir funkcijos. Dalyvavimas valdžioje ir vyriausybės formavime. Rinkėjų kampanijos ir konkurencija dėl rinkėjų balsų. Partinės sistemos. Partinės sistemos ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 12 11
Lyginamoji socialinė politika
Įvadas. Tarptautinės sutartys. Protokolo dėl prekybos žmonėmis nuostatos ir reikšmė. Estija. Latvija. Lietuva. Išvados. Literatūros sąrašas. Šio darbo tikslas – palyginti socialinę politiką lietuvoje, latvijoje ir estijoje prekybos ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2012 02 20
Migracijos politika Lietuvoje
Įvadas. Migracijos ir reemiracijos teorinis aspektas. Migracijos samprata ir esmė. Grįžtamosios migracijos teoriniai aspektai. Grįžtamoji migracija tarptautiniame kontekste. Reemigraciją lemiantys veiksniai. Emigracijos ir grįžtamosios ...
Politologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 04 06
Nato referatas
Kauno technologijos universitetas. Panevėžio institutas. Turinys. Įvadas. Kas yra ir ko siekia nato? Nato istorija. Nato struktūros. Šiaurės atlanto sąjungos taryba. Karinės struktūros. Bendradarbiavimo su ne nato valstybėmis struktūros. ...
Politologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 10 30
Politinių kultūrų bruožai Lietuvoje
Įvadas. Politinė kultūra samprata. Politinės kultūros tipologija. Idealioji politinė kultūra. Mišrioji politinė kultūra. Lietuvos politinė kultūra. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 05 16
Rusijos interesai posovietinėse valstybėse
Įvadas. Posovietinės šalys po 23 metų. Baltijos šalys. Lietuvos ekonominiai santykiai su Rusija. Rusijos politinė įtaka Lietuvoje. Dabartiniai Latvijos santykiai su Rusija. Situacija Ukrainoje. Rusijos ir Europos veikimo priemonių ir kanalų ...
Politologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 11 24
Vietos savivalda politologijos referatas
Įvadas. Vietos savivaldos sampratos teoriniai aspektai. Vietos savivaldos samprata. Mero įgaliojimai. Vietos savivaldos modeliai. Tiesioginiai rinkimai Lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2017 04 26
Airija ir Airijos politika
Įžanga. Bendri duomenys. Istorija. Politinė sistema. Oireachtas (parlamentas). Seanad éireann (senatas). Dáil éireann (atstovų rūmai). Uachtaráin na héireann (prezidento institucija). Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2012 12 28
Demokratijos ir pilietinės visuomenės santykis
Įvadas.Demokratijos ir pilietinės visuomenės sąvokų išaiškinimas. Demokratija kas tai? Pirmieji demokratai. Demokratijos nuopelnai. Demokratijos formos. Kas yra pilietinė visuomenė? Pilietinės visuomenės sampratos tradicijos. Pilietinės ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 07 02
Europos sajungos institucijos referatas
Įvadas. Institucijų apžvalga ir bruožai. Parlamentas. Europos komisija. Taryba. Europos sąjungos teisingumo teismas. Audito rūmai. Europos vadovų taryba. Kitos svarbios es institucijos. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 02 25
Ignalinos atominės elektrinės uždarymo svarba
Įvadas. Ignalinos atominės elektrinės istorija. Ignalinos atominės elektrinės uždarymo priežastys. Ignalinos atominės elektrinės poveikis gamtai. Es reikalavimas uždaryti ignalinos atominę elektrinę. Ignalinos atominės elektrinės ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 03 18
Konstituciniai šiuolaikines politinės sistemos pagrindai
Įvadas. Konstitucininių šiuolaikinės politinės sitemos pagrindų samprata. Šiuolaikinės lietuvos politinės sistemos konstitucinių pagrindų formavimosi etapai. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 04 21
Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reformos įvertinimas
Įvadas. Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reforma. Reformos prielaidos. Reformos tikslai. Reformos esmė. Ava reformos rezultatų apžvalga. Ava reformos vertinimas. Išvados. Literatūra. Lietuvos penkioliktosios vyriausybės ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 08 16
Lietuvos žemės ūkio integracija į ES
Įvadas. Lietuvos integracija į europos sąjungą. Naujų narių priėmimo į es sąlygos. Europos sutartis ir jos reikšmė. Lietuvos narystės europos sąjungoje perspektyvos. Lietuvos žemės sektoriaus apžvalga. Lietuvos žemės ūkio ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 01 03
Pilietinė visuomenė skaidrės
Pilietinė visuomenė. Valstybė buvo laikoma svarbesne. Visuomenė save reguliavo labai silpnai. Padėtis keitėsi tik formuojantis pilietinei visuomenei. Pilietinę visuomenę kaip santykių sistemą sudaro. Aristotelis. N. Makiavelis. T. Hobsas. ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 04 17
Politinės partijos
Įvadas. Politinės partijos. Politinių partijų funkcijos. Politinės partijos Lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 09 07
Reabilitacijos sistema Lietuvoje
Reabilitacijos sistema Lietuvoje. Gyventojų sveikata – didžiausia visuomenės socialinė ir ekonominė vertybė. Vyravo nuomonė ką bedarytum, jis vis tiek į darbą negrįš, vadinasi jam reabilitacija nereikalinga. 1969 metais pso ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 10 10
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija ir valstybinė šeimos politikos koncepcija Dokumentų analizė
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija ir valstybinė šeimos politikos koncepcija. dokumentų analizė. Valstybinė šeimos politikos koncepcija. Koncepcijos tikslai. Šeimos raidos ir šeimos gyvenimo sąlygų problemos. Valstybinės ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 07 07
Valdžios sampratos transformacijos: M. Foucault idėjų originalumas
Valdžios sampratos transformacijos m. Foucault idėjų originalumas. Įvadas. Michel foucault tyrimų metodologija. Genealoginis metodas. -. Foucault valdžios koncepcija. Juridinis valdžios diskursas. Disciplinarinis valdžios diskursas. ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 05 28
ES užsienio politika: ekonominė ir geopolitinė priklausomybė
Įvadas. Geopolitikos sąvoka ir jos reikšmė. Europos Sąjungos geopolitinė priklausomybė. Vokietija tapatinama su Europos Sąjunga. Prancūzijos požiūris į ES. Didžiosios Jungtinės Karalystės, kaip jūrinės valstybės galia. Europos ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 06 26
Europos Sajungos institucinė sandara
Įvadas. Europos parlamentas: žmonių balsas. Svarbiausia informacija. Vietų skaičius pagal valstybes. Parlamento buveinė. Parlamento veikla. Parlamento darbo organizavimas. Europos sąjungos taryba: valstybių narių balsas. Svarbiausia ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 02 22
Europos vadovų taryba
Kokia europos vadovų taryba buvo iki lisabonos sutarties sudarymo? Europos vadovų tarybos posėdžiai. Europos vadovų taryba po lisabonos sutarties. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 07 01
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo