Politologija (5)

1008 dokumentai
Gyventoju dalyvavimas savivaldoje
Įvadas. Gyventojų dalyvavimo vietos savivaldoje aspektai. Gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmimo procese samprata. Gyventojų dalyvavimo savivaldoje formos ir būdai. Teisės aktų reglamentuojančių gyventojų dalyvavimą savivaldoje ...
Politologijos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2016 08 13
Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi Pakruojo rajono savivaldybėje
Įvadas. Valstybės tarnautojo etikos ir piktnaudžiavimo teoriniai aspektai. Etika viešajame administravime. Piktnaudžiavimo tarnyba teoriniai aspektai. Galimos etikos pažeidimų prevencijos priemonės. Tiriamo piktnaudžiavimo atvejo ...
Politologijos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 10 26
Politinė kultūra
Politinė kultūra medžiaga. Politinė valdžia. Valdžios esmė. Pagrindiniai valdžios elementai. Valdžios tipai. Valstybė. Valstybės samprata. Valstybės atsiradimo prielaidos. Valstybės požymiai ir funkcijos. Valstybės tipai. Teisinė ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 52 puslapiai
2012 10 04
Politinės partijos vakarų ir vidurio rytų Europos erdvėje: panašumai ir skirtumai
Įvadas. Europos partijų istorinė raida ir retrospektyva. Vakarų ir vidurio rytų Europos erdvė partijų panašumai ir skirtumai. Aktyvesnio Europos politinių partijų vaidmens link. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 11 26
Politiniai rinkimai, jų funkcijos ir sistemos
Įvadas. Rinkimų samprata. Rinkimų organizavimas. Rinkimų teisės nustatymas. Rinkėjų sąrašų sudarymas. Kandidatų iškėlimas ir registravimas. Priešrinkiminė kampanija. Balsavimas. Rezultatų nustatymas ir mandatų suteikimas. ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 05 25
Rinkimų sistema Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos respublikos rinkimų sistema. Referendumas. Respublikos prezidento rinkimai. Seimo rinkimai. Savivaldybių tarybų rinkimai. Rinkimai į europos parlamentą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 04 01
Tarptautinės integracijos tipai ir formos
Įvadas. Integracijos samprata. Ekonominė integracija. Politinė integracija. Europos integracijos pradžia ir istorinė raida. Europos Bendrijų kilmė. Europos Bendrijų susikūrimas ir evoliucija į Europos Sajunga. Ekonominės integracijos ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 04
Valstybė
Įvadas. Valstybės sąvoka. "valstybės" termino istorija. Valstybės egzistavimo būdai. Valstybė kaip organizuota viešoji valdžia. Valstybė kaip daugiamatė hierarchija. Valstybė kaip teritorinė organizacija. Valstybė kaip suvereni ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 01 09
Decentralizacijos reformos Lietuvoje
Decentralizacijos reformos Lietuvoje. Apskričių decentralizacijos reforma. Vidinė savivaldybių decentralizacijos reforma. Sveikatos apsaugos decentralizacijos reforma. Švietimo sistemos decentralizacijos reforma. Žemės ūkio ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 02 17
Demokratija visuomenėje
Įvadas. Demokratinės minties prieštaringumai. Demokratinės minties atradimai ir praradimai. Demokratinė politinė kultūra. Demokratija atviroje visuomenėje. Demokratijos patrauklumas. Demokratijos modeliai. Išvada. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 01 03
E-valdžios sklaida
Įvadas. EL. Valdžios samprata, funkcijos ir tikslai. EL. Valdžios sklaidos tendencijos išsivysčusiose pasaulio. Valstybėse. EL. Valdžios sklaidos lietuvoje vertinimas pasaulinės patirties kontekste. Lietuvos perspektyvinių el. Valdžios ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 11 02
Gyvenimas sovietmečiu
Gyvenimas sovietų lietuvoje. Socialinis kontekstas. Visi lygūs, bet. Sovietmečio anekdotas. Kai kurie lygesni už kitus. Nomenklatūra išnaudojo likusius gyventojus. Sovietmečio absurdas. Sovietmečio kontrastai. Mokesčiai. Nomenklatūrininkai ...
Politologijos aprašymai, Aprašymas, 75 puslapiai
2013 05 20
Institucijų sąrangos modeliai
IV. Institucijų sąrangos modeliai. Parlamentinė, prezidentinė ir pusiau prezidentinė sistemos. Prezidentinės ir parlamentinės valdymo sistemos perskyra. Prezidentinio valdymo privalumai ir trūkumai. Demokratinės politinės sistemos ...
Politologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2014 11 24
Juodieji viešieji ryšiai politikoje: juodųjų technologijų atvejai Lietuvoje
Įvadas. Kas yra juodieji viešieji ryšiai? „Juodosios“ technologijos – kas tai? -Politinis spektaklis. Pagrindiniai juodųjų viešųjų ryšių principai. Garsiausiai nuskambėję „juodųjų“ technologijų atvejai Lieutuvoje. -Išvados. ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 10 16
Liberalizmas referatas (2)
Įvadas. Liberalizmo raida ir tipai. Klasikinis liberalizmas. Liberali valstybė. Šiuolaikinis liberalizmas. Liberalizmas politikoje. Liberalizmo tezės. Lietuviškasis liberalizmas. Liberalizmas pagal j. gray. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 05 12
Lietuva tarptautinių organizacijų narė
Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. Tarptautinis valiutos fondas. Jungtinių tautų organizacija. Šiaurės atlanto sutarties organizacija. Tarptautinė darbo organizacija. Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba. Tarptautinis ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 03 24
Lietuvos Respublikos seimo istorija
Seimai tarpukario lietuvoje. Nepriklausomos lietuvos valstybės atkūrimas. Steigiamasis seimas. Pirmasis, antrasis ir trečiasis seimai. Ketvirtasis seimas. Posūkis į nepriklausomybę. Aukščiausioji taryba. Tarptautinis lietuvos pripažinimas. ...
Politologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 02 22
Platonas ideali valstybė
Platono ideali valstybė. Platonas idealios valstybės projektai. Įvadas. Platono filosofiją formuojančios aplinkybės. Platono “Valstybė”. Gėrio ir teisingumo išaukštinimas. Valstybės valdymo formos. Klasės. Nuosavybė ir šeima. ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 11 09
Šiauliai referatas
Šiauliai – mano gimtasis miestas. Įvadas. Miesto žemėlapis. Miesto herbas. Miesto tarmė. Miesto „mitologija“. Gyventojai. Miesto teritorija. Miesto istorija. Lankytinos vietos. Reikšmingiausios datos. Reikšmingiausios šventės. ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 05 26
Simbolinis interakcionizmas
Įvadas. Simbolinio interakcionizmo pradžia. Simbolinio interakcionizmo metodas. Svarbiausi simbolinės teorinės paradigmos. Principai. Simbolinio interakcionizmo tyrimo sritys. Simbolinio interakcionizmo kritika. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 11 19
Terorizmas (2)
Politinis terorizmas. Kova su terorizmu. Terorizmo rūšys. Nacionalinis terorizmas. Religinis terorizmas. Valstybinis terorizmas. Kairiojo sparno terorizmas. Dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Partizaniniai judėjimai. ...
Politologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 02 22
Žiniasklaidos vaidmuo politikoje
Įvadas. Žiniasklaida. Žiniasklaidos samprata. Informacija masėms. Politinė komunikacija. Masių komunikacija. Viešoji nuomonė. Politinė kultūra. Politinės kultūros samprata. Politinės kultūros formavimosi veiksniai. Žiniasklaida ir ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 05 16
Europos sąjungos bendroji užsienio ir saugumo politika: ištakos, raida, veiklos kryptys
Europos sąjungos bendroji užsienio ir saugumo politika: ištakos, raida, veiklos kryptys. Įvadas. europos sąjungos bendrosios užsienio ir. Saugumo politikos istoriniai motyvai. Es busp ištakos. Es busp raida po oficialaus įkūrimo. europos ...
Politologijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 04 14
Europos sąjungos institucijos ir jų valdymas
Įvada. Europos sąjunga. Europos sąjungos institucijos. Europos parlamentas. Europos parlamento funkcijos. Europos Vadovų Taryba. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija. Europos sąjungos Teisingumo teismas. Europos sąjungos Teisingumo ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 11 30
Europos sąjungos veiklos swot analizė: stiprybės ir silpnybės
Vardas , pavardė , grupė Europos sąjungos veiklos swot analizė stiprybės. Teiginių pagrindimas Dalyvavimas bendroje rinkoje. Politiniai ir diplomatiniai būdai spręsti konfliktus. Politiniai ir administraciniai skirtumai. Gyvenimas ir ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2019 01 04
Lietuvos aukštojo mokslo reforma
Įvadas. Reformą apsprendžiantys veiksniai. Reformos tikslai. Reformos įgyvendinimo bruožai. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Politologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 07 10
Maslow motyvų teorijaIndivido poreikių hierarchija
Maslow motyvų teorija Individo poreikių hierarchija. Maslow poreikių piramidė. Fiziologiniai (biologiniai) poreikiai. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo poreikis. Tarpusavio ryšio ir meilės poreikis. Pagarbos poreikis. Savirealizacijos ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 06 22
Politinė reklama ir jos ypatumai Lietuvoje
Įvadas. Kas yra politinė reklama? Politinės reklamos teisinė bazė. Priešrinkiminė politinių reklamų analizė. Politinės reklamos įtaka. Lėšų skyrimas politinei reklamai. Politinės reklamos pažeidimai. Vietoje išvados – ...
Politologijos esės, Esė, 12 puslapių
2017 05 30
Politines partijos ir organizacijos skaidrės
Politinės partijos ir politinės organizacijos. Partija. Politinės partijos apibrėžimas. Politinių partijų funkcijos. Politinės funkcijos. Organizacinės funkcijos. Teorinės funkcijos. Ideologinės funkcijos. Apibrėžimas. Partijų tipai. ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 06 25
Politinis dalyvavimas tradicinė ir netradicinė politinė elgsena
Politinis dalyvavimas: tradicinė ir netradicinė politinė elgsena. Įžanga. Tradicinis politinis dalyvavimas. Netradicinis politinis dalyvavimas. “standartinis” politikos dalyvis. Aktyviai politikoje dalyvaujančių šalių praktika. ...
Politologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 05 07
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo